Utopies

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2507 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM LECTURA

UTOPIES, TOMAS MORO, Llibre II.

El Llibre II es dedica fonamentalment a l'exposició de les diverses característiques d'Utopia: situació, formes d'organització social i de govern: treball, família, educació, propietat, magistrats, relacions internacionals, l'art de la guerra, la filosofia, la moral i la religió. Van sorgint altres temes com el tractament del divorci,l'eutanàsia, mort, etc. I altres de tipus més ideològic, com el rebuig de la propietat privada, de la guerra, de la pena de mort, i l'exigència del reconeixement de la igualtat entre els homes i la tolerància religiosa. 
Fora d'”Utopia”, la gent està sempre preocupada, no només per la seva supervivència, sinó també per la de la seva família. No existeix la justícia a l’exterior.

El relat tracta d'unaRepública en la qual tots els seus habitants han aconseguit la felicitat. Aquesta l'aconsegueixen per l'organització, que creuen que és la millor i única, de l'Estat. És un país en el qual no existeix gens privat, tot és comú i pel que ningú tem mancar de res. Els seus habitants són rics encara que no posseeixin res.

L'illa d'utopia és el lloc “perfecte”, posseeix una organització mai vista en capaltre lloc, en la qual ningú és amo de res i no existeix la propietat privada tots els seus habitants viuen del que ells mateixos cultiven i cullen, ja que ningú s'exclou de treballar, si a una família li sobra aliment reparteixen el sobrant entre els veïns.
La ciutat més important és “Amaurota”, ja que aquesta en el centre i en ella es situa l'assemblea, que la constitueix un membre de cadafamilia i aquests en vot secret s'encarreguen d'escollir a un príncep, però el príncep pot ser canviat quan el poble comenci a veure tirania per part seva. Tots treballen però sense passar-se, ja que posseeixen temps de descans en els quals es dediquen a la música o simplement a parlar. En utopia els jocs d'atzar, quant a la seva vestimenta utilitzen el lli i la seda, però només per la seva blancor,no li concedeixen cap valor a la qualitat del teixit,
En utopia es respecta molt a la gent gran, les dones atenen la seva familia, els utòpics no maten el bestiar, aquest treball ho fan els serfs: està prohibit que els conciutadans s'habituïn a matar éssers vius ja que aquesta acció va eliminant el sentiment de pietat. Els malaltes están molt ben atesos, els hospitals estan dotats de tot elnecessari i gasten el que sigui per la curació del ciutadà.

A Utopia no existeix cap tipus d’establiment per l’oci o el vici. L'or no té cap valor, a l’igual que la plata. D’aquesta manera no tenen cap tipus de moneda, però amb aquest or compren mercenaris per a la guerra quan és necessari i també per a les cadenes i grills dels esclaus, d'aquesta manera aconsegueixen que l'or i plata siguinmenyspreats.

Per als utòpics la virtut és viure conforme a la naturalesa a la qual estem guiats per Déu. El més important és gaudir de bona salut i els plaers de l'ànima són la intel·ligència i la contemplació de la veritat.
Els utòpics detesten la guerra, la consideren cosa d'animals, només la utilitzen quan és estrictament necessari i tracten de no matar cap innocent.
Fan la guerra per protegir lesseves fronteres, expulsar els seus enemics i ajudar als amics. L'abolició de la propietat privada a Utopia iguala en drets a tots els ciutadans i permet desenvolupar una forma de govern demòcrata. El príncep és triat entre els nominats pel poble i ostenta un poder vital·lici, sempre que respecti les lleis i actuï de conformitat amb elles; en cas contrari, serà destituït.
Cada ciutat té assignatsdiversos terrenys, els quals són conreats per les diferents famílies, esclaus i criats.
Els camperols conreen la terra, s’ocupen del bestiar i llauren la fusta.
Aquestes persones han creat noves tècniques, com la cria de cavalls.
La carn que mengen només pot ser sacrificada pels esclaus.
Totes les persones estan obligades a treballar, exceptuant els magistrats.
L’agricultura se'ls...
tracking img