Va de mestres

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 24 (5902 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció:
Llegir és una activitat que sense adonar­te’n et culturitza i et pot ensenyar molt sobre  la vida, però a vegades oblidem aquestes qualitats que té un llibre i preferim fer altres coses.  La primera impressió quan t'obliguen a llegir un llibre que no has elegit tu, no és  positiva perquè creus que serà un avorriment, però moltes vegades és el contrari. En aquest cas, el llibre feia ganes llegir perquè semblava fàcil i no era gruixut, però no  m'imaginava trobar a dins el que he llegit.  Crec que és un llibre molt interessant, perquè explica sense embuts el que realment  passa   a   una   escola;   fets   positius,   però   també   molts   que   s'haurien   de   canviar.   Amb   cada  paraula, cada frase o cada fragment, pot imaginar­te perfectament que esta a una escola i t'ensenya com t'has de comportar allà: a quins fets has de donar importància i com has de  reaccionar en cada cas. Inicialment, tota persona té una idea de com portar a terme un desenvolupament a una  escola, però en arribar el moment decisiu, no es tan fàcil.  El que he aprés amb aquest llibre és com es desenvolupa realment una escola; que ha de saber el mestre per poder portar a terme un aprenentatge que es consideri correcte. Veurem  que hi ha fets de la societat, com la família o l'administració, que afecten directament a dins  de l'escola i provoquen molts conflictes.  Per tant, l'objectiu d'haver treballa aquest llibre, serà veure quina és la realitat que ens  trobarem a les escoles, i saber quin serà la millor solució que podrem desenvolupar, sempre des del punt de vista dels autors. Amb el llibre ens adonarem que el més important no és saber  molt, sinó saber com s'ha de transmetre tot el que sabem, i que s'ha de donar importància a la  sinceritat, la responsabilitat, l'autonomia, la llibertat... entre altres, perquè és realment amb  totes aquestes capacitats que un nen podrà créixer bé dins la societat que viu. El treball esta estructurat seguint les pautes donades a classe; una vegada haver llegit i  comprés  correctament  cada fragment, he passat a contestar atentament  totes les  preguntes  demanades, amb l'ajuda de matèria donada a altres assignatures i la meva experiència. Desitjo haver arribat a una conclusió bona i haver desenvolupat el treball correctament. 

1

1. Fer un recull de les aportacions que fan els autors sobre: a)Per a què s’educa? Les finalitats de les escoles. Tots   tenim   clar   que   educar   és   formar,   ensenyar   i   instruir   les   persones   per   tal  d’aconseguir   el   desenvolupament   integral   de   llur   personalitat,   però   poques   vegades   ens  demanen perquè volem ser educats. Tots els nens tenen el dret i el deure de rebre una educació, perquè serà a través de l’educació que esdevindran persones socials i encaixaran a dins de la nostre societat.  Serà l’escola i l’educació que faran possibles la diversificació envers la dispersió, on  s’assajaran  formes  de convivència  socialment  útils  i necessàries  i on ens acompanyaran   i  ajudaran a aprendre que val la pena saber i ser. A partir de tot això, veiem que s’educa perquè els nois i les noies vagin modelant la seva vida en aquest món tot decidint de manera responsable que val la pena saber i ser.  S’educa perquè els nens aprenguin a ser crítics i que entenguin que el que cada un  d’ells fa, mai ningú més ho podrà fer de la mateixa manera. Rebem   una   educació   perquè   aprenguem   a   desenvolupar   la   imaginació,   puguem  aprofundir   el   diàleg,   impulsem   el   consens   i   el   coratge,   desenvolupem   la   confiança   i esperança... en definitiva, s’educa per fer créixer la nostra humanitat. En resum, som educats per poder desenvolupar tres objectius: la intel∙ligència per tenir  la capacitat de qüestionar i desvetllar l’hàbit de preguntar­nos el perquè de les coses, la bondat  per poder ser persones bones i aprendre a conviure amb els problemes dels altres, i la felicitat ...
tracking img