Val1990

Páginas: 8 (1816 palabras) Publicado: 5 de marzo de 2012
TEMA 1: ELS ORIGENS DE LA LITERATURA. LITERATURA MEDIEVAL

• ELS ORIGENS DE LA NOSTRA LITERATURA


La caiguda de l'imperi Romá (l'any 476) provocá el naixement de les llengües romániques.


Factors que han determinat la diferent evolució de les llengües:


• Els residus de les antigues llengües parlades pels pobles


• El tipus de llatí que portaren amb ells els colonsromans(segons l'epoca)


• Las huellas lingüístiques que diesen els pobles invasors.


La nostra llengua prové de l'evolució del llatí parlat a la Provincia Tarraconenese i en la zona dels Pirineus orientals.

1.1.EL NAIXEMENT I L'EXPANSIÓ DE LA NOSTRA SOCIETAT.


• Els orígens (ss.VIII-XI). Carlemany crea al voltant dels Pirineus un conglomerat de comtats destinats a aturar la expansiódels árabs cap a Europa. Es consolida l'hegemonia de Barcelona.


• L'etapa d'orientació continental (s.XII). Els comtes de Barcelona governaven sobre un territori que comprenia Provença, la Catalunya Vella i la Catalunya Nova i el REgne d'Aragó. Parlaven tres llengües: l'occità, el català i l'aragonès.


• L'etapa d'expansió mediterrània (s.XIII). Els exèrcits francesos arrasen Occitánia iel rei Pere el Católic és derrotat i mort pels francesos a la batalla de Muret. Jaime I va adreçar les seues conquistes cap a la Mediterrània: conquista Mallorca i la major part del REgne de Valéncia. Arriben a dominar Sardenya, Sicília i d'Atenes i Neopàtria.


1.2. ELS PRIMERS DOCUMENTS EN CATALÀ.


Al segle VIII les llengües ja estaven formades, fins als segles XI i XII que troben elsprimers documents escrits. El llatí es manté com a llengua de cultura, del dret i com a única llengua escrita. Hi ha diversos factors que ens poden ajudar a entendre el perqué d'aquest fet:


• Hi havia poca gent que sabés llegir i escriure i per tant els era indiferents que els textos s'escrigueren en llatí o en romanç.


• Als escrivans els resulta molt més cómode d'escriure en llatí que noen una llengua; a més es pronuncien amb un sons que no saben com ortografiar-a.


• El llatí era una llengua de relació internacional, per a l'Església com per a l'ensenyament.


Però, el creixement de les ciutats, entre els ss. XII i XIII. Obligará a la burgesia a produir una quantitat de documents que ja hauran de ser redactats en romanç.


Els primers textos catalans son de carácterjurídic y religió i no tenen valor literari:


• Cançó de Santa Fe (2ª meitat del segle XI): obra apareguda a la zona del Rosselló. Barreja de català i provençal.


• Forum Iudicum (1º meitat del XII): és la traducció d'un text llatí; és un codi civil i criminal.


• Homilies d'Organyà (començaments del XIII): vuit fulls trobats a Organyà que contenen apunts per a sis sermons decuaresma.


• LA LITERATURA MEDIEVAL


2.1. LA SOCIETAT MEDIEVAL


L'Edat Mitjana es caracteritza per un estancament cultural. L'Edat MItjana comprén un període mol extens (final de l'Imperi Romà, descoberta d'America, 1492)


• L'Alta Edat Mitjana (ss. VI-XII): el feudalismo, es difon l'art románic.


• La Baixa Edat Mitjana (ss. XIII-XV): es generalitza l'art gòtic i l'aparició de lesciutats y del comerç, les universitats i les corts. La literatura s'escriurà en lengua romanç.


La característica que més va individualitzar l'Edat Mitjana va ser la seua estructura social: el Feudalismo.


2.2. EL FEUDALISME


Estructura socioeconómica que s'instal.la a Europa des de la desintegració de l'Imperi Romà. La terra és la principal font de poder i de l'economia. Els amos dela terra dominaran la politica, leconomia i la justicia; dominen a qui la treballa.


L'origen del feudalismo rau que els reis es veuen incapaços de fer-se amb el control dels territoris que han de cedir en feu als nobles o cavallers.


Entre el senyor i el vassall hi ha un Pacte de Vassallatge, el vassall deu al senyor ajuda, obediencia, consell i una part de la collita, mentre que el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS