Valenci

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (584 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
àOrtografia

{
Lexema: Es la part invariable de la paraula que aporta el contingut semàntic (llibr-e). Morfema: És la part variable que aporta informaciógramatical sobre el gènere (ell/ella), el nombre (pàgina/pàgines), la persona (puge/puges), el temps (pugem/pujàrem), el mode pujava/pujara), l’aspecte (pujà/pujava), el valor augmentatiu i el diminutiu.Vocàlics: S’articulen sense que el corrent d’aire trobe cap obstacle en l’eixida. Consonàntics: S’articulen quan el corrent d’aire ha de salvar un obstacle.

Vocals:Bilabials: Els dos llavis. | Labiodentals: Les dents superiors i el llavi inferior. | Dentals: La llengua i la part posterior de les dents de dalt. | Alveolars: La llengua i les genives superiors. | Palatals:La llengua i el paladar dur | Velars: La llengua i el vel paladar.
Números cardinals (separació): vint-i-una, noranta-dos, setanta-nou, dues-centes, cinc-cents Ordre:Primer, segon, tercer, quart... Partitius: Fraccions (1/2...)Els múltiples: Triple, doble, quàdruple...

Lèxic
Les homònimes son aquelles que tenen la mateixa formaperò significats diferents. Això ocorre perquè les paraules tenen un origen etimològic diferent. Per exemple, el verb dur i l’adjectiu dur, en què el primer prové del mot llatí DUCERE i el segonevoluciona a partir del mot llatí DURU.

La novel·la

A) Característiques: És una narració fictícia escrita en prosa, de llargària considerable i de trama complexa què es conten fets creïbles.A.1) Personatges: Entre ells se solen establis lligams i reaccions diferents. Poden ser protagonistes, antagonistes, col·laboradors o secundaris.
A.2)Llocs: Son els llocs on es desenvolupa l’acció....
tracking img