Valoració naoh

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1063 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Informe nº4 Inici 16 de novembre del 2011 Fi 23 de novembre del 2011 Total hores 6
Preparació d’una dissolució de NaOH 0,1M i valoració amb un patró primari
Objectiu
Preparació d’una dissolució d’hidròxid de sodi de concentració aproximadai posterior determinació de la concentració exacta d’aquesta dissolució a partir d’un patró primari.
Reactius
* NaOH Specified laboratory reagent
* Fenolftaleïna (C2OH14O4) solució en etanol 1%
* Biftalat de potassi (C8H5KO4) Merck estàndard volumètric
* Aigua tipus II MiliQplus Merck
Materials
Material de vidre
* Matràs 1000mL tipus 1 ±0,03
* Bureta proton
*Erlenmeyer 250mL Labbox
* Vas precipitats 500mL Labbox
* Bareta de vidre
Material divers
* Ampolla de plàstic reutilitzada 1L
* Imant petit
* Nou
* Pinces
* Suport
* Espàtula
* Plàstic per pesar substàncies
* Embut de plàstic forma alemanya
Aparells
* Balança granetàriaMettler PM 460 ±0,001
* Balança analítica Mettler Toledo AT201 ±0,00001
*Assecador Gerhardt
* Agitador magnètic Labbox
* Estufa Memrt

Reaccions

C8H5KO4 Biftalat potàssicaq+C2OH14O4Femo incolor+NaOHaq →
C8H5O4 Bift-aq+K+(aq) + C2OH13O4Feno-violeta+Na++ H2O pH ≈10

Indicador àcid base
Un indicador àcid base és un àcid o base orgànic/a dèbil que té un color diferent a la forma no dissociada i a la conjugada. La dissociació, apart d’ocasionar uncanvi de color, ve acompanyada de canvis en l’estructura interna de l’indicador.

Interval de canvi de
pH de la fenolftaleïna
8,3 – 10,0

Mètode
Preparació 1000mL dissolució NaOH 0,1 M

I. Pesar un pes aproximat de 3,9997 gr de llenties de NaOH

II. Dissoldre les llenties de NaOH en un vas de precipitats amb aigua tipus II amb l’ajuda l’una bareta de vidre. Afegir el volum en unmatràs de 1000 mL. Fer tres rentats del vas de precipitats per garantir la transvasada completa del NaOH. Aforar aigua tipus II.

III. Netejar i secar una ampolla d’algun reactiu del laboratori esgotat amb tap. Posar la dissolució de 1000 mL NaOH de concentració aproximada 0,1 M a l’ampolla.

IV. Etiquetar l’ampolla amb nom del tècnic i nom de la substància amb concentració aproximada.Fer constar la data de factorització i el factor de correcció un cop mesurat.
Factorització
Per tal de determinar la concentració exacte es valorarà front a vàries mostres de patró primari
I. Triar el patró primari i dur a terme el tractament per l’estandardització.

II. Decidir el volum aproximat de NaOH a gastar i en conseqüència, els grams de biftalat de potassi a pesar (cal tenir encompte que és aconsellable que el pes sigui per sobre de 0,1g, per no crear un factor alt d’incertesa)

III. Pesar el C8H5KO4.

IV. Diluir el C8H5KO4 en un volum aproximat de 150 mL dins un Erlenmeyer de 250 mL i afegir dues gotes de fenolftaleïna 1%

V. Fer un muntatge correcte i còmode per iniciar la valoració, mitjançant un suport, nou i pinces per subjectar la bureta.VI. Omplir la bureta amb l’ajuda d’un embut de forma alemana amb la solució anteriorment preparada de 0,1 M. Fer tres rentats amb el NaOH per acondicionar les parets de la bureta i assegurar la totalitat de NaOH a la bureta. Enrassar.

VII. Usar un agitador magnètic i posar un imant petit dins l’erlenmeyer que conté la solució de biftalat potàssic amb la que es valorarà. Posar l’erlenmeyersobre l’agitador i observar l’imant girar a una velocitat ad no molt ràpida (compte amb possibles esquitjos).

VIII. Iniciar la valoració obrint la clau de pas de la bureta. Al aproximar el volum que hem que hem decidit al punt II., adicionar el NaOH gota a gota tenint molt de compte, el canvi s’espera al voltant d’aquest volum.

IX. S’aplica la mitjana aritmètica i es calcularà el...
tracking img