Vero

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4156 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Esborrany

1- Introducció

2- Context històric general 1750-1850. Polític, social, económico.

3- Comerç marítim 1750-1850( una pagina o pagina mitja). La general La especifica de Catalunya. 4- Documentació i arxiu. ( una pagina). Arxiu municipal Fons tribunal de la subdelegacio de la marina. Intruduccio als documents Explicar un mínim de que hi ha en el doc. Explicar perquè le escolli iagafar un de referència i explicar perquè no le agafat i de que va. 5- Estudi de la documentació 6- Bibliografia. 7- Anexes

1

Esborrany

1- Introducció. 2- Context històric general El context històric de la documentació treballada (1750-1850), es la monarquia hispànica dels Borbons. Que van pujar al poder desprès de la guerra de Successió i van implantar a Catalunya una monarquia absoluta,com a conseqüència van ser abolides les institucions catalanes com la Generalitat, les Corts, les Constitucions o lleis pròpies de Catalunya. (Història dels països catalans) En el segle XVIII la monarquia Borbònica va permetre el comerç amb Amèrica als súbdits no castellans com a conseqüència l’activitat econòmica comercial i marítima va augmentar. En el 1756 i el 1778 es desenvolupa una etapa detransició durant la vigència del comerç indirecte de Cadis, però tenien permès comerciar amb Santo Domingo, Puerto Rico i Margarita. El 1778 amb el Reglament de Lliure Comerç, s’obre una nova etapa que proporciona a Catalunya una seria d’avantatges com el final del registre obligatori de Cadis, la supressió definitiva del sistema de flotes i la possibilitat de trobar avantatges en les clàusulesproteccionistes pel que fa no solament a l’exportació de productes nacionals, sinó també al tracte preferent dispensat als vaixells mercants de fabricació espanyola. En el segle XVIII l’activitat econòmica de Catalunya va augmentar en grans proporcions. En general l’activitat econòmica va augmentar en tots els sectors però els principals són el sector agrari, el sector industrial i el sectormercantil. El creixement del sector agrari es va donar en el segle XVIII, aquest creixement es dona per la reconquesta del sòl arable català que s’expandeix per fluvials, zones pantanoses, de pasturatge, boscos... també l’activitat econòmica augmenta per la millora de tècnica del regadiu com la renovació d’antigues canalitzacions pous nous... A mesura que el sector agrari creix el sector primari tambéels boscos s’explota de manera considerable, la ramaderia s’especialitza i la pesca protagonitza una brillant expansió que porta els bous catalans a les aigües d’Andalusia, de Galícia, de Provença i del nord de l’Africà.

2

Esborrany

Els sector industrial va creixent i es transforma en el segle XVII amb la concentració de les empreses, la mecanització de les manufactures i la producció enmassa. Les noves industries que apareixen són d’un banda la destil·lació d’aiguardents i la industria cotonera. El sector mercantil te una extraordinària expansió per donar sortida als fruits del país i les manufactures de cotó. Els seus mercats són tant l’interior ( Catalunya), com a la resta de la Península, Europa i de manera privilegiada Amèrica sobretot a partir dels decrets de liberalitzaciócomercial. (Êpoca de Carles III)

3- Comerç marítim( llibre de Tossa) 4- Documents i Arxiu. A l’arxiu municipal de Castelló d’Empúries es troba els fons documental del tribunal de marina. Aquest fons va referència a l’escrivania de la Subdelegació de Marina de l’Empordà però aquesta tasca la realitzaven els notaris de Castelló, els documents fan referència a naufragis, d’embarcacions, inventarisde les càrregues dels vaixells, embargaments, robatoris, averies... Aquets fons documental consta de 148 documents amb dates que van des del 1756- 1855. Aquets documents notarials tenen la següent estructura: Introducció. Quan va ocorre l’incident (data), nom del capità, tipus de vaixells , nom del vaixell, la matricula del vaixell, port d’origen i de destí, càrrega que transportava, el numero...
tracking img