Vida mulleres

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1598 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
A vida das mulleres na Galicia medieval (1100-1500).

Valoración personal:
Tras acabar de lelo libro, en liñas xerais teño que decir que as conclusións que extraigo son bastante semellantes as expostas pola autora, María del Carmen Pallares no libro.
En primeiro lugar, e xa con solo ler o título do exemplar obtense certas ideas que logo se desenrolan a través fas follas; unha sociedad feudale estamental, é dicir, xerarquizada na que os individuos que a compoñían estaban ordenados en grupos, estados ou estamentos, de acordo coa función que desenvolvían.
Por un lado estarán os privilexiados; nobres e eclesiásticos, os non privilexiados; labradores, campesinos libres, colonos, burgueses…etc. E por último os grupos marxinais (xudeos, mudéxares).
Así temos dous polos opostos,totalmente diferentes, aínda que non se concreta específicamente en ningún deles neste caso concreto (a función do libro non é esta), si temos exemplos de mulleres pertencentes a cada grupo social, vendo que aínda que os privilexios e dereitos son maiores canto máis status teñas, seguían sendo nas mulleres moi inferior á dos homes. Cabe sinalar tamén unha disimilitude a vivir nas zonas rurais que nas“urbanas”, todo esto o explicaremos máis adiante.
Pero non só isto afecta a esta diferenciación, é moi común nas explicacións que a descripción dos feitos esté rodeada dunha esfera de pobreza y miseria; non olvidemos que estamos en plena idade media durante estos 400 anos. A inseguridade, guerras, epidemias, peso do poder feudal, o poder ideolóxico da igrexa, non poden senón resultar máisperxudiciais para a parte feminina da poboación.

Ó largo de 5 capítulos móstrasenos este ambiente, no que a muller é case un xoguete para o poder xudicial e do propio homo ou dono. A sensación de infravalorización estará vixente sempre.
A partir de aquí darei o meu punto de vista, e como interpreto e valoro o que a autora inténtanos retransmitir en cada liña.

Como primer punto estará a correlacióndas mulleres no marco xurídico e ideológico no que se desenvolve a súa vida; é evidente que as leis serán moito máis fortes e duras hacia este grupo social, non debemos esquecer que o poder tanto político como eclesiástico estaba en máns dos homes, situación que xeraba un machismo en tódolos ámbitos, un par de exemplos corelacionados a isto, a muller non podía testificar se había un varón que podíafacelo; o matrimonio forzado, xa fora por conseguir un maior status o poder adquisitivo, as mulleres neste aspecto xogaban un papel moi importante, controladas totalmente polo seu paí ó que non podían desobedecer, apenas tiñan opcións; a fémina estaba designada para teñer fillos, esa era a súa función na época medieval. Xa dende a nenez edúcaselle para isto.
A punto de vista da igrexa tampoucodista moito do ámbiente paternal, a situación de inferioridade está presente en moitos textos, filósofos e teólogos, que creen isto de verdade, cada un xustificándoo dunha maneira distinta pero cun obxetivo final común. En moitos casos tamén era vista como un ser pecador e carnal, perigosa para os homes, a subordinación servirá para controlar esto, valorarase a virxinidade, como a renuncia domatrimonio carnal.
Non pode resultar pois extrano que o dereito canónico, elaborado na súa maior parte neste ambiente nos siglos XII y XIII. Nos pareza tan misóxeno.

O seguinte punto a considerar será o papel da muller na lírica galegoportuguesa.
Acercarse a literatura, é vislumbrar dende un primer momento, un problema de xénero non só literario, senón tamén un problema de imaxen xenéricasexual. Arquetípica, a imaxen feminina dentro dos textos medievais ten un rol pasivo en comparación co masculino. Pero neste caso hai unha excepción a esta reglamentación.
Dentro deste xénero literario a muller aparece nos cánticos dos trovadores, destacando que en moitos deles, aparte de ser dunha temática amorosa, o home está sometido ó poder da muller; pero en todo caso esta é unha rara...
tracking img