Violencia de genero

Páginas: 7 (1662 palabras) Publicado: 31 de mayo de 2010
1.- INTRODUCCIÓ

2.- CONTINGUTS

3.- OBSERVACIONS

4.- CONCLUSIONS

5.- BIBLIOGRAFIA

1.- INTRODUCCIO
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GENERE?
La violencia de genere s´ha constituit com un fenomen que durant decades han patit les dones per les diferencies de desigualtat i subordinació de les relacions de poder dels homes sobre les dones. En els ultims anys tambe s´han donat casos d´homesmaltratas , encara que es un efecte molt minoritari. Durant molts anys les clases politiques i la societat en general no havien tingut en conte aquestes desigualtats i els maltractes que pasaven a les cases. Durant els ultims anys els casos de maltractament han pujat en nombre i degut a l´alarma social i a les denuncies de les persones maltractades i els mitjans de comunicació, las lleis s´han enduriten contra dels maltractadors i la societat en general ha fet un canvi per anar en contra de aquestes situacions i perseguir als maltractadors i protegir a les victimes.

2.- CONTINGUT
Violència contra les dones
De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Dona maltractada amb un bastó és un dibuix de Goya.
Les Nacions Unides defineixen la violència contra les dones com qualsevol actede violència de gènere que pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitraria de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada. Aquesta definició prové de la Declaració per l'eliminació de la violència contra les dones, feta per l'Assemblea General de l'ONU el20 de desembre de 1993. [1]
La violència contra les dones, pot ser exercida segons la ONU per atacants de qualsevol gènere, membres de la família o el mateix Estat, la principal característica d'aquest fet és que la víctima ho és únicament per la seva condició sexual. Actualment es tracta d'un tema de tractament prioritari en l'agenda política i social de la majoria de països desenvolupats. El 25de novembre ha estat designat com el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones.
El terme violència contra les dones s'utilitza, sovint i per influència del terme en anglès, com a sinònim dels termes violència de gènere, violència masclista o violència domèstica. Malgrat que els conceptes poden tenir similituds i coincidir en alguns casos, la violència domèstica ésaquella que s'exerceix dins de l'àmbit familiar, sovint dins mateix de la família nuclear, quan una dona és maltractada o assetjada per la seva parella. D'aquest tipus de violència també en poden ser víctimes els homes, i poden tenir lloc en relacions homosexuals o heterosexuals, d'aquí que sovint no siguin conceptes plenament equiparables.
Entre els actes i accions que es consideren violència contrales dones i que tenen com a resultat dany o sofriment per a la dona en serien l'abús, l'abús sexual, l'agressió sexual, l'assetjament sexual, el maltractament, la violència domèstica, (també anomenada familiar),la mutilació genital femenina, el tràfic de dones i la prostitució forçada, la violència derivada dels conflictes armats, les pràctiques tradicionals perjudicials per la salut de nenes idones, la violació i el feminicidi.
La majoria d'aquestes pràctiques estan tipificades penalment, i moltes d'elles constitueixen delictes contra la llibertat sexual, la qual cosa permet que qualsevol dona o nena que es trobi en aquesta situació pugui demanar emparament judicial, així com suport social.
Violència domèstica
De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
La violència domèsticaés, en el més bàsic, la violència que es produeix a la llar, però s'utilitza en el seu sentit més ampli i també fa referència a l'àmbit familiar o de parella.
[edita] Definicions, etimologia
Existeix una àmplia gamma de definicions, més o menys formals, i que generalment inclouen els següents elements:
És violència:
* Violència física:
* Violència física directa, que pot consistir...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Violencia De Género
  • violencia de género
  • VIOLENCIA DE GENERO
  • Violencia de Genero
  • Violencia de Genero
  • Violencia en genero
  • Violencia De Genero
  • violencia de genero

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS