Vivere memento

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 30 (7290 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Dades identificaves del projecte

Nom del projecte
El nom del nostre projecte és Vivere Memento, aquest prové del llatí i significa Enrecorda’t de viure.( falta explicació)

Usuaris ha qui va adreçat
El projecte va destinat a cinc persones que assisteixen al Centre de Dia “ Salut i Comunitat” , per tal d’ iniciar un procés d’inserció sociolaboral. Nosaltres en el nostre projecte el quevolem es reforçar el creixement personal, treballant l’oci i la natura.

Persona/Entitat que l’elabora

El projecte “ Vivere Memento” està elaborat per un Cooperativa, anomenada “ Joves Actius”. Aquesta Cooperativa es va crear l’any 2008 (podeu posar que s’ha creat aquest mateix any, així podem entendrir al tribunal) amb el propòsit de millorar la qualitat de vida d’aquelles persones, (on la seva)amb una trajectòria vital que ha estat molts cops amenaçada provocant (en la persona) una inestabilitat que les encaminava a la zona de vulnerabilitat i enal perill d’exclusió social.
“ Joves Actius” està formada per cinc joves, les quals disposen del títol de Tècnic en Integració Social (TIS). Totes tenen experiència en altres projectes socials en els quals han participat i col·laborat, jasigui com a professionals o també com a voluntàries.

Degut a aquest interès i motivació pel que fa al camp social, varen decidir crear una cooperativa totes juntes per desenvolupar projectes de caire social.

Descripció general

El nostre projecte “Vivere memento” és unaun projecte d’ intervenció socioeducativa adreçat a amb persones que estan realitzant un procés de desintoxicació (de quèes desintoxiquen?) en el Centre de Dia Salut i Comunitat.

Aquest projecte neix a partir de les dades obtingudes ende l’estudi de la realitat, que vàrem realitzar, per tal de detectar les necessitats corresponents als diferents contextos, com són macrocontext, mesocontext i microcontext. L’objectiu de la nostra intervenció amb aquests usuaris és donar resposta a les seves necessitats, pel que fal’oci i el creixement personal, mitjançant una estada de deu dies en una casa de colònies, anomenada L’Estol en el municipi de Sant Martí de Sarroca de Barcelona.
Aquesta intervenció es basarà en la ideologia, mostrada a la Separata II: Ideologia, on es mostras’explicita la teoria ecològica de Bronferbrenner basada en els sistemes com a cercles concèntrics. El primer cercle, es centrarà entreballar a la persona com a ésser individual. El segon cercle, es centrarà en treballar les relacions de la persona amb els altres. Per últim, el tercer cercle es centrarà en la interacció de la persona amb l’entorn.
El projecte (no direu que es fa en coordinació amb el Centre de Dia Salut i Comunitat, i que completeu algun dels programes/fases que estan portant a terme?) està dividit en cincprogrames amb les seves corresponents unitats de programació. El primer programa I “Vincles”, té una durada d’onze hores en un termini d’un mes; ells programes II,III,IV, que corresponen als anomenats “ Creix i estima’t”, “Gaudeix” i “Naturalitza’t”; i l’últim programa d’aquest projecte s’anomena “Avaluació”. (Per què dieu que un dura X i de la resta no dieu res?) Què treballareu a cada un d’aquestsprogrames? I no em refereixo a les activitats sinó a les temàtiques. Encara no sé de què anirà, recordeu que llegint la descripció el lector ha de saber de què anirà tot)
Aquest projecte també està subjecte a una avaluació continua dividida en tres fases, l’avaluació inicial, l’avaluació formativa i l’avaluació sumativa.
Per tal de poder veure tota l’organització o planificació del projecte “VivereMemento” veure taula X: Cronograma.

Justificació

A través de l’anàlisi de la realitat portat a terme en la Separata I: Diagnosi s’han extret una sèrie de punts forts i punts febles, corresponents als diferents contextos estudiats, com són macrocontetx, mesocontetx i microcotext. Posteriorment s’han detectat unes necessitats.
Aquestes seran la base de la justificació del nostre projecte,...
tracking img