Vocabulari llatí

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3255 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Departament de Ciències Social
Llengua Llatina 1er BAT
Curs 2011/2012

LLATINISMES
Quidquid latine dictum sit, altum uidetur.
Expressions d’origen morfològic divers que s’han adaptat a l’ortografia catalana i s’usen com a sintagmes nominals en diferents àmbits.|
accèssit 's'hi ha acostat' m. En un certamen, recompensa immediatament inferior al premi.addenda f. Notes addicionals a la fid'un escrit, esp. d'un llibre, per a completar-lo o corregir-lo. En origen és el gerundiu (n. pl.) del verb addo 'coses que s'han d'afegir'.agenda f. Llibre o quadern en què cada full correspon a un dia o diversos dies de l'any i que serveix per a anotar-hi, a fi de no oblidar-les, les coses que una persona ha de fer i altres dades. L'origen és el gerundiu (n. pl.) del verb ago 'coses que s'han defer'.alias (llatí 'altrament') àlias (o segons l'IEC, àlies) adv. Per altre nom. Joan Pi, àlies el Xic . | m. Sobrenom. El Xic no és pas el seu nom; és el seu àlies.alter ego 'un altre jo' m. i f. Persona en qui un altre té tanta confiança, en tot o en coses concretes, com d'ell mateix. Ex: L'Antoni és el meu alter ego en la direcció de la fàbrica. | Amic inseparable, amic íntim. || Persona en quis'identifica una altra: El protagonista de la novel·la és l'alter ego de l'autor.desideràtum m. Allò que no és i seria més de desitjar que fos. Del participi perfet[->0] llatí n. sg. 'cosa desitjada'.esnob (anglès snob) m. i f. Persona que és amatent a acollir tota novetat, pel sol fet que la seva adopció li sembla ésser un senyal de distinció, bon gust, intel·ligència, etc. Etimologia no segura.Segons alguns prové de sine nobilitate 'sense noblesa', abreviat s/nob, aplicat als estudiants d'Oxford de família no noble.lapsus ('relliscada, error') m. Error que hom comet per inadvertència parlant o escrivint. maremàgnum (mare magnum 'mar grossa, maregassa') m. Gran confusió,memorandum o memoràndum m. Nota destinada a recordar alguna cosa; quadern, llibret, on hom s'apunta allò que volrecordar. | Nota diplomàtica en què es recorden els fets, les raons, etc., referents a una qüestió.plus 'més' m. Quantitat que es dóna de més per un servei, un treball, etc., extraordinari.post data o postdata 'coses escrites més tard' f. Allò que s'afegeix a una carta després de signada i datada.quid 'qu'e' m. Punt essencial d'una qüestió.quorum o quòrum m. Donat el nombre de votants, mínim de votsfavorables que ha de tenir una votació perquè el resultat sigui vàlid. | Nombre mínim de membres presents en una assemblea necessari perquè aquesta es pugui constituir vàlidament.summum o súmmum m. El grau més alt al qual arriba alguna cosa. El súmmum de l'elegància. Superlatiu[->1] de super'uis comica o vis còmica Força còmica, comicitat.ultimatum o ultimàtum 'termini acabat' m. Condicionsdefinitives que un estat posa a un altre en una negociació diplomàtica, la no-acceptació de les quals significa el rompiment de les negociacions. Del participi perfet[->2] d'ultimo 'portar al final'.|
Expressions d’origen morfològic divers que no s’han adaptat a l’ortografia catalana i s’usen enàmbits diferents com a sintagmes nominals en la forma llatina.|
casus belli 'ocasió de guerra' Locució quedesigna l'esdeveniment que dóna motiu o pretext a una declaració de guerra.modus operandi 'manera d'obrar', manera especial d'actuar o treballar.modus uiuendi expressió que significa 'manera de viure', emprada en diversos camps per a indicar una acomodació o un arranjament individual o entre diverses persones o entitats. Col·loquialment equival a mitjà de vida.opera prima 'primera obra' aplicat a laprimera pel·lícula, novel·la... d'un creador.quid pro quo m. 'Una cosa per una altra', intercanvi de favors. || Error que consisteix a prendre una cosa per altra.rara auis 'au rara', personatge poc comú. Prové del vers de Juvenal: Rara avis in terris , nigroque simillima cygno, Sàtires[->3], VI, 165.statu quo 'estat en el qual' m. Estat actual de les coses, situació en què es troben. Ex: La...
tracking img