Vocabulario filo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (828 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Coneixement: Relació que s’estableix entre un subjecte i un objecte, mitjançant la qual el subjecte capta mentalment (aprehensió) la realitat de l’objecte.

Teoria del coneixement: El procés delconeixement. És una reflexió filosòfica sobre el procés del coneixement humà i els problemes que en ell es plantegen.

Epistemologia: Teoria del coneixement  És la reflexió filosòfica sobre lapossibilitat, origen, natura, justificació i límits del coneixement, referit al coneixement científic.

Realitat: conjunt de coses que tenen una existència efectiva i actual. La realitat virtual ésconsiderada com una simulació de l'autèntica realitat i té per objectiu substituir-la. La realitat natural està formada per tot allò que no depèn de la intervenció humana a diferència de la realitatartificial, que ha estat manipulada pels humans a partir d'objectes naturals.

Saber: Capacitat cognoscitiva humana que ens permet donar un sentit a tot el que ens envolta. 

Veritat: És la conformitatentre el que es diu, pensa o creu i la realitat, allò que és o el que succeeix. Així s’ha entès tradicionalment la veritat interpretada com a correspondència, o coincidència, entre la ment i la realitato els enunciats i els fets.

Certesa: Adhesió ferma de la ment a una proposició. Descartes distingeix la certesa moral (proposició probable) de la metafísica (proposició evident). 

Creença:Actitud o estat psicològic pel que ens adherim a la veritat d’un enunciat. No hi ha una relació directa entre la nostra creença i la veritat d’un enunciat; la creença és una actitud subjectiva que potbasar-se en raons, mentre que la veritat és una propietat de l’enunciat, que pot demostrar-se. Cal distingir entre creure i saber.

Opinió: Coneixement que es situa entre la creença i la ignorància. Intuïció: Coneixement que es presenta d'una manera immediata. Coneixement directe i immediat d'una veritat evident, que no deixa lloc per a cap dubte. Per Descartes és l'acte purament racional amb...
tracking img