Vocabulario geografía (gallego)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (647 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Acuicultura: conxunto de actividades que mediante algún tipo de intervencion no ciclo bioloxico de animais ou plantas acuáticas, ou no medio no que habitan permiten controlar a súa reprodución e oucrecemento.
Agrocidades: extension de cidades, pero as funciñon que desempeñan son principalmente rurais.
Arancel: dereito de aduana que deben pagar os produtos eimportados ao atravesar as fronteirasestatais.
Augas Xurisciccionais: Límite establ
ecido nas 200 millas mar a dentro sobre as cales un estado exerce o dereito de explotación económica en exclusiva.
Autarquia: politica economica quebusca a autosuficiencia
Campos abertos: paisaxe agraria caracterizada por núcleos de poboación concentrados en torno aos cales e despón o espazo cultivado, organizado en parcelas xeométricas,frecuentemente alongadas, sen valado ningún que as separe.
Campos pechados: paisaxe agraria que amosa un parcelario dividido debido á existencia de cercas nos seus lind3es a base de eloementos vexetais,pedras ou postes.
Economía mergunllada: actividade ecdonómica ilegal non suxeita a control fiscal que se aproveita de situación de altos indices de desmprego e busca non pagar impostos, cotas deseguridade social, e o pago de salarios baixos.
Enerxías alternativas son de creacion e investigacion recente que veñen substituir as enerxías antigas ante a posibilidade de escasdeza da fonte de enerxíacorrespondente.
Explotación agraria: Unidade económica conformada poo conxunto de terras e dependencias baixo o dominio dn propietario que son utilizadas para a produción agraria.
Explotaciónextensiva: (intensiva-contrario)
Explotacion intensiva: Agicultura ou gandería localizada sobre uha superficie moi limitada de terreo, que requiero un grande investimento de capital e traballo, para obterelementos elevados. Utiliza métodos modernos.
Fondos estructurais: instrumento financieiro da UE que ten como fin apoiar as rexión comunitarias máis desfavorecidas, mediante axudas destinadas a...