Vocabulary english

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1318 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RECORDEM EL QUE ÉS BÀSIC

1-Escriu el nom de cada concepte definit i completa les definicions:
a)L’animisme consisteix a creure que les forces de la naturalesa tenen ànima.
b)Un xaman és la persona que es considera intermediària entre el món dels esperits i el món dels vius/éssers humans.
c)Considerem sagrat tot allò que mereix veneració i que és diferent del que ésprofà.
d)El totemisme consisteix a considerar sagrat un animal que s’anomena tòtem.

2-Els éssers humans del paleolític tallaven imatges femenines amb els drets sexuals molt accentuats. Per què ho feien?
a)Per decorar les coves.
b)Per satisfer el seu erotisme.
C)Per demanar fecunditat a un ésser superior.

Apliquem coneixements

4-Copia el text següent i completa’l.
Les restes que s’hanconservat dels éssers humans més antics ens permeten pensar que tenien creences, religioses i practicaven alguns ritus.
Diferenciaven el que era sobrenatural del que era natural, el que era sagrat del que era profà.
Creien que hi havia éssers superiors que tenien poder per ajudar-los.
De vegades enterraven els morts en posició fetal per recordar la postura que el fetus té dins l’úter de la mare.Això podria voler dir que crien que la mort tornaria a néixer.
Altres exemples que indiquen que creien en la vida després de la mort són: el costum d’enterrar i el de incinerar
Aquesta religió de les albors de la humanitat s’anomena , perquè considerava que la naturalesa estava animada per esperits.
Molts signes de la religió han arribat finsals nostres dies , per exemple : respectar i venerar els morts/difunts o dur medalles i altres amulets.
Ampliem coneixements

7-Esbrina con vivien les antigues civilitzacions en aquesta adreça d’Internet:
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2326

RECORDEM EL QUE ÉS BÀSIC

1: Defineix aquests conceptes:
Mite: El terme mitologia fa referència a un sistema relativament coherent de mitesque es fonamenten una religió o un sistema de creences, o bé un conjunt de relats i personatges que es mantenen a la cultura popular.
Politeisme:El politeismev consisteix en creure i/o adorar molts déus o divinitats. És una forma de religió que reconeix diverses divinitats, més o menys independents. El terme va ser inventat per Filó d'Alexandria al segle I, si bé designa una realitat molt mésantiga.
Faraó: Els faraons eren els monarques de l'antic Egipte. Alguns estudiosos daten la utilització d'aquest terme, com una manera de referir-se al rei, cap el 1400 aC i altres des del 950 aC. Era el líder religiós, civil i militar de l'Antic Egipte.
Momificació: La momificació és un procés per a conservar un cadàver de la putrefacció. Fou practicat en diverses cultures antigues, en especialpels egipcis També es pot donar aquest procés en determinades condicions ambientals com poden ser en deserts i glaceres.
3: Explica les diferències entre:
a) Politeisme i monoteisme: La diferencia que hi ha entre politeisme i monoteisme es que la religio politeista es que creuen en molts deus i la religio monoteista es que creuen en un sol deu.
b) Antropomorf i zoomorf: Es que
c)Mite iexplicació racional:

RECORDEM EL QUE ÉS BÀSIC

1: Defineix els conceptes de mite i de relat i explica quina diferència hi ha.
El relat es el món que regnava una eterna primavera . Els arbres eren frondosos, l’herba sempre estava verda i les flors lluïen els seus colors més bonics. I el mite es considera algun personatge que destaquen per sobre els altres. Els fans els veneren, decoren leshabitacions amb pòsters seus, es desmaien als concerts, es posen samarretes amb el seu nom i n’imiten la conducta.
APLIQUEM CONEIXEMENTS

6: Llegeix el text i comenta’l.
 Quina diferència hi ha entre el panteisme i el materialisme? Que el materialisme es una doctrina filosòfica que únicament creu en el que és material, i el panteisme es una doctrina filosòfica que identifica Déu amb tot el que...
tracking img