Wdegswgvs

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (285 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
4.L’urbanisme i l’ordenació del territori
4.1 Objectius de l’ urbanisme
L’urbanisme i l’ordenació del territori són un seguit de processos tècnics que serveixen per establir lesbases del desenvolupament d’un nucli urbà. Poden estar dissenyats per millorar la xarxa d’edificacions existents o per planificar les futures construccions i fer-les adients a lesnecessitats de les persones.
4.2 Els plans urbanístics
Es tracta d’un document amb connotacions tècniques i polítiques on s’exposa el ritme i les indicacions d’expansió de la ciutat. Hi hamodels diferents:
-Condicionat (amb una sèrie de factors preexistents).
-Correctiu (amb la finalitat de millorar una situació anterior).
-Prospectiu (amb la finalitat de projectarla situació futura d’algunes zones de la ciutat que concordi amb les necessitats de la població.).
-Normatiu (amb la finalitat de complir una llei).
El disseny dels transportspúblics i el proveïment de serveis i equipament són una part molt important dels plans urbanístics, ja que suposen una gran inversió per a l’administració.
L’ordenació del territorirequereix una planificació a llarg termini (entre 4 i 15 anys). Per aquest motiu, ha de ser ferma i estable, per no haver de canviar-la amb el pas del temps.
Podem distingir dos tipus deplans urbanístics: els plans territorials (destinats a l’ordenació de grans àrees del territori) i els plans urbanístics (que s’emmarquen en un àmbit municipal).
4.3 Classificació delsòl
El sòl està classificat en quatre grans categories:
Sòl urbà: és aquell que ja compta amb edificacions i subministrament d’aigua i electricitat.
Sòl urbanitzable: són territorisaptes per a la construcció.
Sòl no urbanitzable: es tracta del tipus de terrenys que no es podrà mai urbanitzar.
Sistemes generals:destinats a àmbits generals del municipi.
tracking img