We only have one planet

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (309 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
A granel, a dojo i a l'engròs
Com a poble comerciant que som les expressions que es relacionen amb la manera com venem les coses tenen una gran importància. I,tanmateix, fins al 1995, quan va sortir el DIEC, el nostre lèxic normatiu confonia conceptes tan diferents com a granel, a doll o a la menuda. Intentem aclarir-los. Sicomprem oli, llenties o cafè a granel, vol dir que els comprem sense envasar, ens ho posaran en una garrafa o una paperina. També podem comprar a l'engròs o al detall(a la menuda). A l'engròs vol dir en grans quantitats i és el que fan els botiguers, que després ens ho venen a nosaltres al detall, en petites quantitats. Qui ven al'engròs és un majorista, i qui ven al detall, un detallista, però per paral·lelisme i perquè detallista és també qui té molts detalls, alguns llibres d'estil (no pasel DIEC) admeten també minorista. I, per acabar, a dojo i a doll volen dir simplement en abundància.

I una mica al detall

I ara deixeu-me que us faci només duesprecisions. La primera és que, si bé és cert que a granel ve del castellà, de fet s'origina en el català granell, que era el munt de gra que es formava a l'eradesprés de la batuda. I així com peça petita o peceta va tornar, passat pel castellà, en forma de pesseta, el granell va tornar convertit en granel. I és que en llenguatgecomercial sí que hem deixat empremta: en castellà fins i tot existeix al detall. I la segona, que el nostre a granel només és bo volent dir no envasat, i en l'altresentit que també té en castellà, el d'abundància, és inadmissible. Per tant, insultos a granel són insults a dojo, perquè els insults, francament, fan de mal envasar.