Weah

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1248 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DEFINICIÓ PERSONALITAT

Popularment la personalitat s'entén com la el conjunt d'actituds i estil de comportament d'una persona, o sigui tot aquell conjunt de característiques psicològiques que caracteritzen a una persona i permeten distingir-la de totes les altres. Tot i que l'està noció popular correspon en gran part a la veritat, en realitat es tracta de concepte bastant complex que lapsicologia s'ha encarregat d'abordar des de diversos punts de vista.Molts autors han intentat definir-la, i és a partir d'això que s'han categoritzat, fins i tot, els tipus de definició de la personalitat. D'aquesta manera, la psicologia presenta definicions additives, les que descriuen la personalitat com la suma de tots aquells aspectes que defineixen l'individu. D'altra banda, ens trobem davant lesdefinicions integradores, les que aborden la personalitat com un conjunt organitzat i estructurat de característiques. A més, és possible trobar definicions jeràrquiques, les que veuen la personalitat integrada per un conjunt de dimensions, en les quals unes s'imposen més que altres. Hi ha altres definicions que fan lusió a la personalitat que fa a la importància de les seves característiquesdavant l'adaptació del subjecte al medi. Finalment, és possible concebre la personalitat posant especial èmfasi en les diferències que implica enfront dels altres, atorgant-li característiques úniques i distintives l'individu.Malgrat aquesta gran quantitat de formes d'abordar el que s'entén per personalitat, hi ha certs factors comuns a tots aquests intents de definició. Entre ells ens trobem davantdel fet que es tracta d'una cosa que es descriu a partir de les inferències entorn del comportament visible que presenta el subjecte, sense classificar-se segons judicis de valor. Es tracta a més d'un conjunt de característiques que solen mantenir-se estables en el temps, pel que en gran part dels casos permeten fer prediccions de conducta, el que no només inclou el manifest, sinó que també allò quepassa en el món intern de les persones. Aquestes conductes no respondrien tan sols a patrons personals, sinó que també serien influïts pel medi sociocultural en el qual es desenvolupen.

4.3.1. Concepte de personalitat. L'estudi de la personalitat dins de la Psicologia és ampli. Els Psicòlegs no estan d'acord amb una definició única de la personalitat. Una definició actual és que laPersonalitat es refereix als patrons de pensaments característics que persisteixen a través del temps i de les situacions, i que distingeixen a una persona d'una altra, [1] [1] la personalitat està íntimament relacionada amb el temperament i el caràcter. El concepte de personalitat és més ampli que ells, tot i que els inclou i completa.   4.3.2. Teories de la personalitat. S'han promulgat una àmplia varietatde teories per explicar no només els tipus comuns de personalitat, sinó també com la gent desenvolupa segells psicològics únics, anomenats personalitat. Hi ha múltiples teories com ara ideogràfiques, ideogràfiques conductuals, cognitives, centralistes, nomotéticas conductuals, nomotéticas personals i culturals, que intenten donar compte del concepte de personalitat. És així com dins de lesteories nomotéticas conductuals, Burhus Frederick Skinner planteja que la personalitat s'estudia com l'estructura global encarregada d'organitzar totes les conductes del subjecte. Manifesta que la conducta està regida per lleis que només coneixent i establint control sobre elles poden ser modificades. [2] [2]   L'Escola Russa i seguidors de Skinner conclouen que la personalitat té utilitat per a predirel comportament, ja que aquest en gran part depèn d'aspectes externs al subjecte (condicions ambientals) o de característiques particulars de nuclis específics i relativament independent del Cortex.   Hermán (1969) defineix la personalitat com una correlació de conductes existents a tot ésser humà, realment única i realment estable, que perdura al llarg del transcurs del temps.   Catell afirma...
tracking img