Wenaaaaaaaaaaaaaaas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (315 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tasca 1:
Caça Tresors

1. Quisna es la data quan es van signar els drets humans? Països que van subsriure el text?
- es van asignar els drets humans al desembre del 1948
- el text elvan subscriure 24 països
2. Cita almenys tres presidents historics dels drets humans?
• (1990 - 1993): Jorge Carpizo McGregor
• (1993 - 1996): Jorge Madrazo Cuéllar
• (1997 -1999): Mireille Roccatti
• (1999 - 2009): José Luis Soberanes
• (2009 - actualidad): Raúl Plascencia Villanueva
3. Es diu que el drets humans inclouen tres generacions de drets. Quinesgeneracions son?

Segona generació

Es van desenvolupar a la fi del segle XIX i al començament del segle XXI.La constitueixen els drets econòmics, socials i culturals, incorporats a la Declaració de1948, a causa dels quals, l'Estat de Dret passa a una etapa superior, és a dir, a un Estat Social de Dret.

D'aquí el sorgiment del constitucionalisme social que enfronta l'exigència que els dretssocials i econòmics, descrits en les normes constitucionals, siguin realment accessibles i disfrutables. Es demanda un Estat de Benestar que implementi accions, programes i estratègies, a fi d'aconseguirque les persones els gaudeixin de manera efectiva, i són:
• -Tota persona té dret a la seguretat social i a obtenir la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals.
• -Tota personaté dret al treball en condicions equitatives i satisfactòries.
• -Tota persona té dret a formar sindicats per a la defensa dels seus interessos (llibertat sindical).
• -Tota persona té dreta un nivell de vida adequat que li asseguri a ella i a la seva família la salut, alimentació, vestit, habitatge, assistència mèdica i els serveis socials necessaris.
• -Tota persona té dret a lasalut física i mental.
• -Durant la maternitat i la infància tota persona té dret a cures i assistència especials.
• -Tota persona té dret a l'educació en les seves diverses modalitats....
tracking img