Woman in ancient times

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2501 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Nurodykite svarbiausius matriarchatinės kultūros bruožus ir moters vietą joje.
□ Matriarchatinėje kultūroje dominavo motina šventikė su savo palyda.
□ Moteris savo savybėmis artimesnė Žemei, žemės sielai:
pastovumas,
gebėjimas gimdyti.
□ Žemė, kalnai žmogui reiškė Žemės sielą, jos motiniškumą.
□ Gimimas ir mirtis siejosi su motina žeme.
□ Didesnis nakties vertinimas.□ Kairiosios rankos ar kairiosios pusės pabrėžimas.
□ Taikos, o ne agresyvumo mėgimas; vienijimas vietoj atskyrimo.
□ Pagarba mirusiems; didesnis mirusiųjų vertinimas nei gyvųjų.
□ Šeimą sudarė toteminė grupė, vadovaujama seniausios motinos, grupės šventikės, toteminės šeimos gyvūno sielos atstovės.
□ Mirusieji laidoti olose, kurios buvo kartu ir jų namai, ir šventyklos.□ Gimimas ir mirtis dvipakopiai.

2. Aptarkite Didžiosios Deivės pavidalus (apraiškas), jų reikšmę matriarchatinei kultūrai.
Didžioji deivė - pirmoji Senosios Europos figūra, valdanti vaisingumo ir regeneracijos procesus bei užgožianti savo partnerius arba apsieinanti visai be jų. Pagal Gimbutienę lietuvių mitologijoje jos reliktais laikomos beveik visos svarbesnės deivės. Ši teorijaiš dalies remiasi Tacito teorija, kad aisčiai garbinę Dievų Motiną. Tačiau yra ir abejojačių teorija, kadangi teigiama, jog Deivės universalumą iškeliantis teiginiai remiasi skurdžiais duomenimis ir yra nepaprastai sunku tai patvirtinti archeologiniais radiniais
Senosios Europos gyventojams kapas asocijavosi su gimda.
Kapų formų pagrindą sudaro atgimimo simboliai, kiaušinis ir Deivėsregeneracijos organai.
Kapas simbolizavo visatą – Deivės kūną – kuriame vyksta mirtis ir atgimimas.
Gimimo deivė.
Nėščioji arba Vaisingumo, Deivė, vėlyvesnių laikų Žemės Motinos prototipas.
Deivė Paukštė.
Mirties Deivė sustingusia poza.
Atgimimo Deivė.

3. Koks ryšys tarp pasaulio sukūrimo sakmių Biblijoje ir moters traktuotės patriarchatiniame pasaulyje?
■ Dievasvyrui skiria “panašų į jį”. Moteris yra jam tolygios prigimties, bet nėra tapačios su juo lyties.
■ Pareigos padalytos pagal lyčių skirtingumą.
■ Įsakymas vaikams gerbti savo tėvus.
■ Motinos užgauliojimas baudžiamas mirtimi lygiai taip pat, kaip ir tėvo.
■ Judos karalių motinų vardų paminėjimas.
■ Tėvas ir motina kartu tarnauja vaikams.
■ Toros pamokymai skirti irdukterims.
■ Įstatymas liečia ir moteris.
■ Setas, Nojus, Abraomas, Izaokas, Jokūbas ir jo sūnus – Ievos palikuonys.
Aš padauginsiu tavo vargus ir tavo gimdymus; tu gimdysi sopuliuose ir būsi vyro valdžioje, o jis bus tavo valdovas.
■ Semitinėje pasaulėžiūroje moteris - vergė ir deivė vyrui.
■ Svarbiausi moters gyvenimo įvykiai: gimimas, vestuvės, kūdikio gimimas ir mirtis.
■Abraomo laikų šeima-giminė.

4. Kokia tėvo ir motinos įtaka, reikšmė ir funkcijos biblinių laikų šeimoje?
■ Kaip nurodė Dievas, kaip nurodyta Babilonijaus karaliaus Hamurabio įstatymų kodekse, vienam vyrui visam gyvenimui skiriama viena moteris.
■ Vyrui negalima turėti kitos žmonos, kol pirmoji dar gali turėti vaikų.
■ Jokūbo ir Ezavo laikų papročiai.
■ Mergaitei buvoleidžiama tekėti 12 metų. Berniukui vesti – 15.
■ Partnerių parinkimas, sužadėtuvės.
■ Draudimai ir leidimai tuoktis. Nuotakos išpirka. Vestuvių diena.
■ Mozės įstatymas ir skyrybos. Žmonos teisės.
■ Svetimavimas ir ištvirkavimas. Prostitucija.

5. Kaip buvo priimamas, auginamas ir mokomas vaikas biblinių laikų šeimoje?
Pirmasis vaikas - dievo vaikas. Auka.
Pirmojisantuokos naktis.
Kūdikio gimimo ritualai.
Motinos apvalymo auka.
Neturėti vaikų - didelė Dievo bausmė.
■ Be religijos ir istorijos, mergaitės buvo mokomos namų ruošos dalykų, o berniukai amato.
■ Žydų patarlė: Tas, kuris nemoko sūnaus naudingo amato, daro iš jo vagį.
■ Vaikai padėjo dirbti lauko darbus, prižiūrėjo gyvulius.
■ Vaikai ir Senasis testamentas.

6....
tracking img