Wpływ stresu na rozwój nerwic i nagłych ataków agresji

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (255 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
AMINOKWASY I BIAŁKA, ENZYMY
 1. Aminokwasy, peptydy i białka:
·         budowa (wzory chemiczne aminokwasów), wiązanie peptydowe, struktury   I- ,  II- ,  III-  i   IV- rzędowe, motywy i domenyfunkcjonalne,
·         właściwości chemiczne: właściwości kwasowo-zasadowe, punkt izoelektryczny,
·         techniki rozdziału
2. Funkcje biologiczne aminokwasów, peptydów i białek:
podziałaminokwasów na egzogenne i endogenne, hydrofobowe i hydrofilowe, pochodne aminokwasów jako neurotransmitery i hormony
peptydy biologicznie czynne (glutation, hormony, antybiotyki)
 białka:strukturalne, enzymatyczne, transportowe,odpornościowe, hormony,  toksyny
zależność między budową a funkcją białek na przykładzie
           białek fibrylarnych: kolagen, keratyna, elastyna,miozyna, oraz   
           białek globularnych: mioglobina i hemoglobina (allosteryczność, 
           efekt Bohra, regulatory allosteryczne, hemoglobiny patologiczne),
białka osocza krwi i ichfunkcje.
3. Potranslacyjne modyfikacje białek – glikacje, fosforylacje, acylacje;  
    białka złożone
4. Klasyfikacja enzymów – typy reakcji katalizowanych przez
    poszczególne klasy enzymów.5. Budowa enzymów – zależność między budową i funkcją:
·         budowa części białkowej, centrum katalityczne,
·         kofaktory oraz witaminy będące ich prekursorami
·         swoistośćdziałania enzymów,
·         aktywność całkowita i specyficzna, jednostki aktywności.
 6. Mechanizmy działania enzymów:
·         mechanizmy działania chymotrypsyny i transaminaz,
·         typykatalizy enzymatycznej przy dwóch substratach.
7. Kinetyka reakcji enzymatycznych – model Michaelisa – Menten:
·         szybkość reakcji (równanie kinetyczne; wartości Vmax i KM),
·         czynnikiwpływające na szybkość reakcji enzymatycznej,
·         rodzaje inhibicji odwracalnej (konkurencyjna, niekonkurencyjna), stała inhibitorowa (Ki), hamowanie nieodwracalne.
8. Enzymy allosteryczne:...
tracking img