Writing cuicine

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (572 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Lliçó 2. Del que s'ha de saber per escriure bé; de les ganes per fer-ho, del que es pot escriure; de l'equipament imprescindible per a l'escriptura, i d'algunes altres coses.

La majoria hem aprèsa redactar malgrat les regles d'ortografia i de sintaxi. Tanta obsessió per d'epidermis gramatical de l'escriptura ha fet oblidar a vegades tot el que ha de dur a dins: la claredat d'idees,l'estructura, el to , el registre, etc. D'aquesta manera, hem arribat a tenir una imatge falsa de la redacció.

Per poder escriure bé cal tenir aptituds, habilitat i actituds s'ha de conèixer la gramàtica iel lèxic, però també s'han de saber utilitzar en cada moment. Per fer tot açò existeixen són les estratègies de redacció: buscar idees, fer esquemes, fer esborrany, revisar-los, etc. Però totesaquestes aspectes queden determinats per el que pensem, opinem i sentim en el nostre interior de l'escriptura.

Hi ha tres columnes importants, la de els coneixements, habilitats i actituds. La columnadels coneixements fa una llista de les propietat que ha de tenir qualsevol producte escrit perquè actuï amb èxit per a la comunicació. La columna de les habilitat desglossa les principals estratègies deredacció que es posen en pràctica duran l'acte de l'escriptura i per últim tenim la columna de les actituds, que recull preguntes bàsiques sobre la motivació d'escriure. Si ens agrada escriure podemaprendre a escriure molt ràpid d'una forma senzilla i natural. Les actituds són l'arrel de l'aprenentatge de l'escriptura.

Raons per a escriure

L'escriptura te moltes utilitats i s0usa encontextos ben variats. Usem l'escriptura en molts tipus de texts: notes, apunts, agenda, diari, dedicatòries, exàmens...

Equipament tècnic

Suports per recollir informació: paper, microcassette...Estris per marcar: llapis, bolígraf, retoladors, ordinador fix o portàtil...

Material de consulta: manuals d0ortografia i gramàtica, diccionaris de llengua...

Informàtica: processador de textos,...
tracking img