Xavitr

Páginas: 6 (1281 palabras) Publicado: 14 de marzo de 2011
Xavi Tacons Rodríguez
1er Batxillerat
Ciències del món Contemporani

L'herència de pares a fills

Escena 1: Els coloms

la escena es desenvolupa a la fire de Valls, on hi a una mena de concurs on mes de 300 criadors portan coloms d'arreu del món. En Jordi Manyosa, un veterinari i criador de coloms du a terme una selecció. Ensenya un exemplar de colom que li va apareixer un colorcaracterístic accidentalment, i vol torna a conseguir aquest color gracies a retroencreuaments. Per fixar aquest caracter, primer el Jordi lo que fa es aparella una femmela amb el seu pare amb aquest objectiu de fixar el caràcter, però tots els fills van sortir iguals, desprès va aparella aquesta mateixa femella amb un dels fills que han sorgit del aparellament amb el seu pare, i com a minim uan cuartapart tindira que sortir amb aquest disseny.

Escena 2: que és l'ADN?

La escena es desenvolupa en un estudi de televisió, ho explica el mateix presentador del programa.
Segons la seva manera de explicar-ho, l'adn es el manual de funcionament del nostre cos, que es troba a cada cèl·lula, esta compost per 4 nucleòtids, la gunaina, la adenina, tinina i citosina. La combinació es compon encapítols(gen), i una combinació de gens dona lloc a un caracter biològic nostre, com per exemple els colors dels ulls o de la pell. Si ho juntem tot i ho juntem en cromosomas, obtindrem 23 de part del nostre pare, i 23 de la mare. Quan la cèlul·la es divideix, fa la funció de duplica l'adn, i desprès es pot obtindra el cariotip(composició fotogràfica dels cromosomes d'una cèl·lula).

Escena 3: Els ousL'escena es desenvolupa a una cuina. Per explicar la meiosi utilitza com exemple els ous ferrats.
Quan una cèl·lula té un parell de cromosomes, a l'hora de produir els gamets es produeix una duplicació dels cromosomes, aixi en una sola cèl·lula ens trobem a cuatre cromosomas diferents, aquesta es la primera fase de la meiosi, desprès es produeixen dos divisions seguides de la cèlul·la, iapreix dues cèl·lules, cada una amb dos cromosomes diferents, desprès es tornen a dividir cada una i s'obte cuatre cèl·luas amb una dotació simple d'un cromosoma. Abans de duplicarse hi ha un intercanvi d'informació que fa que hi hagi tanta variabilitat.

Escena 4: masses de pa

L'escena es desenvolupa en un forn, i per explicar la recombinació genètica s'utilitza com a exemple masses de pa quevindrian a ser com els cromosomes. Durant la meiosi els cromosomes del pare i de la mare es dupliquen, aixi s'obte dos cromosomes. Es produeix un tall en qualsevol lloc del cromosoma, d'aqui la gran variabilitat que pot haver-hi, i despres s'ajunta forman una creu amb el cromosoma del pare o de la mare. Es produeix uj gir de 180 graus, i despres un segon gir, despres es produeix un separament is'obte 4 cromosomes finals, cada un anira a parar a un gamet diferent.
Escena 5: les flors

La escena es desenvolupa en un hivernacle. Ho explica el mateix presentador del programa, utilitz com a exemple els colors dels clavells. D'una parella vermella i blanca, podria sorgir varias possibilitats de color en els fills, pot ser que el vermell domines sobre el blanc o al inrevès, una terceraposibilitat seria la codominància, on el vermell i el blanc s'expressarien a l'hora i donès com a resultat un clavell rosa. Tambè es podrien expressar a l'hora pero de forma separada, això donaria lloc a una cuarta possibilitat, donan com a resultat, un clavell blanc amb taques vermelles o al inrevès.

Escena 6: Els cuadres

En aquesta escena situada a un carrer, el presentador ens explica el seuarbe geneològic. Ho fa fican cuadres del seus avantpassats, i va explican el tant per cent dels gens que comparteix amb cada un dels seus avantpassats per part del seu pare(50%), fins al seu cuadravi(3,1%). El percentatge va disminuïn cada vegada que el avantpassat es més antic, això passa perquè a mesura que passa de pares a avi, de avis a vesavis, etc. Va puja el nombre.

Escena 7: Bisbatde...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS