Zara

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1736 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 12 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
-------------------------------------------------
Pràctica 2. L'EVOLUCIÓ DEL PROCÉS D'INTEGRACIÓ EUROPEA
PRIMER APARTAT: L’ADHESIÓ A LA UE

-------------------------------------------------
1. Pot la UE anar-se ampliant indefinidament i acollir tots aquells estats que sol·licitin el ingrés? O bé han de complir alguns criteris? En cas afirmatiu, quins són els criterisd’adhesió que ha de complir un Estat per adherir-se a la UE?
-------------------------------------------------

Les successives ampliacions han reforçat la democràcia, han convertir a Europa en un lloc més segur i han augmentat el seu potencial pel creixement comercial i econòmic. L’ampliació és una de les eines polítiques més importants amb què compta la UE atès que contribueix als seus interessosestratègics reforçant la pau, la seguretat, la llibertat, la democràcia i la prevenció de conflictes. D’altra banda, permet incrementar la prosperitat i les possibilitats de creixement i fer segures les rutes vitals de transport i abastament energètic.

La Unió Europea està oberta a tot país europeu que compleixi els criteris democràtics, polítics i econòmics d’adhesió. Després de variesampliacions la UE ha passat de sis a vint-i-set membres i existeixen varis països candidats a l’adhesió. Cada tractat en el qual s’admet a un nou membre requereix l’aprovació per unanimitat de tots els Estats membres. A més a més, amb anterioritat a cada nova ampliació, la UE ha d’avaluar si pot absorbir al nou o nous membres i si les seves institucions poden seguir funcionant adequadament.

Laintegració europea sempre ha estat un procés polític i econòmic obert a tots els països europeus que estiguin disposats a ratificar els Tractats constitutius i assumir el caràcter legislatiu de la UE. Segons l’article 237 del Tractat de Roma: “Qualsevol Estat europeu podrà sol·licitar el ingrés com membre de la Comunitat”. D’altra banda, l’article 6 del Tractat de Maastricht afegeix que els sistemes degovern dels Estats membres es basaran en els principis democràtics.

Al 1993, el Consell Europeu va establir tres criteris que s’havien de complir per convertir-se en membre de la UE. Al moment de l’adhesió els nous Estats membres han de tenir institucions estables que garanteixin la democràcia, el Estat de Dret, els drets humans i el respecte i la protecció de les minories. El segon criterinecessari és l’existència d’una economia de mercat viable, així com la capacitat de fer front a la pressió competitiva i les forces del mercat dins de la Unió. Per últim, el nou membre ha de tenir la capacitat per assumir les obligacions imposades per l’adhesió, han de tenir una administració pública capaç d’aplicar i administrar les lleis de la UE.-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
2. Quin és el procediment que ha de seguir un estat per ingressar a la UE? En quins articles dels Tractats es recullen?
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Les negociacions d’adhesió s’estableixen entre cada país candidat i la Comissió Europea en representació dela UE. Un cop que les negociacions arriben a un consens, la decisió que permet el ingrés d’un nou país a la UE recau en el conjunt dels Estats membres reunits en el Consell, que ha de pronunciar-se a favor de la incorporació per unanimitat. El Parlament Europeu ha de donar el seu consentiment mitjançant una votació, on és necessari el vot positiu de la majoria absoluta dels seus membres.-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
A partir d’aquest moment, els Estats membres i els països adherents han de ratificar tots els Tractats d’adhesió conforme amb els procediments constitucionals de cada país. Durant el període de negociació, els països reben ajuda de la UE per facilitar l’aproximació progressiva de les seves...
tracking img