Zavedenie priamej voľby prezidenta na slovensku

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2376 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Katedra politologie a evropských studií

Hana Vargová
Zavedenie priamej voľby prezidenta na Slovensku – príčiny a dôsledky
Esej

Olomouc 2010
Obsah
Úvod............................................................................................................................................3
1. Politická situácia na Slovensku predzavedením priamej voľby prezidenta...................4
2. Novela volebného zákona a prvá priama voľba..............................................................7
3. Legislatívne zmeny právomocí prezidenta súvisiace so zavedením priamej voľby.......8Záver...........................................................................................................................................9
Pramene a literatúra..................................................................................................................10

Úvod
V tejto eseji sa zaoberám zavedením priamej voľby prezidenta na Slovensku. Otázka zavedenia priamej voľby prezidenta sa v Českej republike živo diskutuje a zvažujú sa pritom argumenty zástancov aj odporcov. Ja sa v tejto práci pokúsim potvrdiťči vyvrátiť niektoré domnienky, ktoré v súvislosti s priamou voľbou prezidenta v Českej republike panujú a na Slovensku sa stali skutočnosťou. Budem analyzovať Ústavu Slovenskej republiky a jej novely prijaté v súvislosti so zmenou voľby prezidenta a taktiež zákon o spôsobe voľby prezidenta. Komparatívnou metódou sa v rámci tohto procesu budem snažiť odpovedať na zásadnú otázku, či sa zmenou voľbyprezidenta z nepriamej na priamu voľbu aj rozšírili ústavne dané právomoci prezidenta Slovenskej republiky.
Priama voľba prezidenta je typickejšia pre režimy prezidentské, v parlamentných režimoch akými je Slovenská a Česká republika sa vyskytuje zriedkavejšie. Medzi politológmi, ale aj medzi verejnosťou panuje názor, že priama voľba so sebou nesie aj väčšie právomoci prezidenta a teda jejzavedenie by predstavovalo, ak nie úplnú, tak aspoň čiastočnú zmenu politického systému z parlamentného na semiprezidentský až prezidentský. V tejto práci sa pokúsim dokázať, že to tak nie vždy platí, a že prezident disponuje len takými právomocami, aké mu udelí parlament.

1. Politická situácia na Slovensku pred zavedením priamej voľby prezidenta
Historicky prvý prezident samostatnej Slovenskejrepubliky bol volený nepriamo, poslancami Národnej rady 15. februára 1993 - V druhom kole prezidentských volieb zvolili Michala Kováča za prezidenta SR.
Prvé voľby, v ktorých si Slováci volili parlamentné zastúpenie sa uskutočnili 30.9 – 1.10.1994. Z týchto volieb vyšla víťazne strana Vladimíra Mečiara Hnutie za demokratické Slovensko so ziskom 34,96 % platných hlasov. HZDS uzavrelo koaličnúzmluvu s predvolebným koaličným partnerom Roľníckou stranou Slovenska, Združením robotníkov Slovenska a Slovenskou národnou stranou. Prezident Kováč 13.12.1994 vymenoval vládu na čele s premiérom Vladimírom Mečiarom. Politika vlády s funkčným obdobím 1994 – 1998 býva charakterizovaná ako autoritárska a konfrontačná s poruchami, nestabilitou a demokratickým deficitom, pričom sa výrazne posilnili prvky„neliberálnej demokracie“ a zhoršil sa aj medzinárodný rating krajiny.
Vývoj pred parlamentnými voľbami bol poznačený snahou opozičných subjektov presadiť priamu voľbu prezidenta a zároveň neustálym úsilím vládnych strán, najmä HZDS, zmeniť spôsobu voľby hlavy štátu. Neochota vládnej koalície schváliť zmenu ústavy v otázke voľby prezidenta spôsobila, že od marca 1998 do mája 1999 nemalaSlovenská republika obsadený post hlavy štátu. Ďalšou príčinou nezvolenia prezidenta bola neschopnosť parlamentných subjektov dospieť k zhode pri výbere prijateľného kandidáta. Úradujúci prezident Michal Kováč už vo svojom novoročnom prejave v roku 1997, teda rok pred koncom jeho funkčného obdobia, vyzval národ aby cestou petície tlačil poslancov k prijatiu zákona o priamej voľbe. V tej dobe totiž...
tracking img