A construcicon do estado liberal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1135 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
A construcción do estado liberal (1833-1868)
Durante o reinado de Isabel II(1833-1868) desenvolveuse en España o proceso de revolución liberal. O memos que en gran parte de Europa occidental, na primeira metade do século XIX destruíronse definitivamende as formas económicas, as estructuras sociais e o poder absoluto que caracterizaran o Antigo Réxime.
Operíodo comezou cunha dilatada querra cilentre carlistas (absolutistas) e isabelinos (liberais) debido ao conflito dinástico sobre a sucesión ao trono que se iniciou á norte de Fernando VII. O triunfo dos liberais fixo posible a transformaciónda antiga monarquía absoluta nunha monarquía constitucional e oarlamentaria; a conversación da propiedade señorial en propiedade privada e o asentamento da liberdade de contratación, de industria ede comercio. Unha nova clase dirixente, a burguesía agraria, xurdida da alianza entre político mediante o sufraxio censatario e estableceu unha xorde xuridica e económica que permitiu o desenvolvemento do capitalismo.
Pero unha serie de problemas dificultaron a consolidación dun sistema político parlamentario verdadeiramente representativo. O favoritismo da raiña cara aos moderados distorsionou aalternancia do poder e a miúdo o cambio de partido gobernante non foi o resultado dunhas eleccions senón dun pronunciamento militar oi dunha revolta popular. Ademais, o sufraxio censatario e q manipulació das eleccións deixaban o sistema político en mans dunha minoría de propetarios e das distintas camrillas políticas.
O novo estado liberal viuse mediatizado desde o seu comezo por unha serie defactores que obstaculizaron o libre xogo político e dificultaron a estabilidade do sistema: a inxerencia do exércicio e máis o falseamento das eleccións.
O prestixio dos militares isabelinos, logo da vitoria acabada na guerra carlitas, conferiulles un papel político máis alá das súas obrigas e fixo da súa presenza na vida política unha carasteristica do século XIX español. Os militares, tanto osmoderados coma os protagonistas, recorren de maneira sistemática ao pronunciamento para derribar os gobernos. Ademais, a tendencia da Coroa a lles outorgar o poder aos moderados propiciou que os progresistas estivesen obrigados a instigar á revolta popular como medio para alcanzar o poder. Dese xeito, progresistas e demócratas licia Ncional co obxectivo de exercer presión no seu favor ao poderestablecido.
Así e todo, os mecanismos do parlamentarismo español funcionaban ao reves: o acceso ao poder executivo conseguíase por imposición da Coroa, como consecuencia dunha conspiración militar oi forzado por unha revolta popular, no canto de responder ao resultado dunhas eleccións. Unha vez no poder, o novo gobernó esa o que convocaba as eleccións xerais, e na mayoría dos casos o triunfo recaeuo gobernó que as convocaba. Este feito explícase porque as leis electorais permitían o control e mais a manipulación dos resultados.
As características do goberno isabelino son, a inestabilidade política obligou o Goberno  Provisional a adelantar a fines  de 1843 la maioría de edade de Isabel,  cuando apenas contaba trece anos  de edade.  Se iniciou así un  reinado  que se extendeu duranteun cuarto de siglo, ata septembre de 1868 no que foi depuesta e no que poden distinguirse as siguientes etapas: 
* Década moderada (1844­54) 
* Bienio progresista (1854­56) 
* Unionistas e moderados no poder (1856­68) 
* Bienio moderado (1856­58) 
* O “gobierno largo” da Unión Liberal: o pragmatismo político 
* A crisis do sistema
* Gabinetes moderados (1863­65) 
*A crisis dla Unión Liberal (1865­66) 
* Autoritarismo,  crisis  política e crisis  económica (1866­ 68)

Na constitución de 1837 (doc.1) convocou unas Cortes extraordinarias para redactar un texto constitucional que adaptase o de 1812 aos novos tempos. O documento, aprobado en xuño de 1837, era breve e deixaba á amrxe unha serie de cuestións que se haberian de regular posteriormente por leis...