A quein ama gilbert gripe

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (780 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Explica i analitza les relacions interpersonals que s'stableixen en sí del nucli familiar.

La jerarquía en aquesta família està completament alterada i desordenada, ja que els nivells d'autoritati l'us del poder dins de aquest sistema familiar van ser modificats i cambiats desde el suicidi del pare. La mare nomes en ocasions de risc en relació amb el seu fill menor exerceix l'autoritat sobrela dels seus fills. Però en general els fills majors exerceixen i asumeixen els nivells més alts de l'autoritat, en ralció als seus germans i a la seva mare. Els papers estan del tot invertits.
Elfet de que una família tingui un fill o filla amb discapacitat afecta a cadascun dels membres que la componen, incluint als germans.
S'asumeix generalmnt que els germans i germanes en situacions dedescapacitat tenen els mateixos sentiments i donen la mateixa resposta de la que donarien els pares. Però avegades hi poden haber sentiments de gelos, culpavilitat, vergonya, rabia, por al present i alfutur. Avegades l'acceptació d'aquesta no acaba sent favorable i per part dels germans poden ser oblidats i negats en el moment d'analitzar la discapacitat.

Gilbert Grape: Desenpeny un papermolt important en la família ja que actúa com el cap d'aquesta. És un jove fragmentat i desorientat. No sap que fer amb la seva vida. S'encarrega principalment de ciudar al seu germá Arnie que l'unic queli aporta són problemes, a pesar de tot aixó es desviu per ell. És admirable la estima que sent per el seu germá. En ocasions perd els papers ja que la malaltia de Arnie l'arriva a consumir.
Amésde tenir el rol de pare en la família, ajuda a que la seva mare a que es senti agust tal i com està. Demana ajuda per poder arreglar la casa, ja que aquesta cada cop esta més malament a causa del pesde la mare.
En el fons es una persona amb un bon cor. Aquest paper l'adquireix després que el seu pare es suicidés.
La seva vida i treball són un clar contrast amb la dels seus amics. Treballa en...