L'art a la prehistòria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1590 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1: LA PREHISTÒRIA.

1. CRONOLOGIA I ÀMBIT ESPACIAL.

Aquesta cronologia varia segons les zones, ja que està lligada al descobriment de determinades tècniques que condicionen el pas d’un període a un altre ( nova talla d’utensilis, domesticació d’animals, agricultura, treball dels metalls, etc.) ja sigui per pròpia evolució o per importació des d’altres cultures més evolucionades.1.Paleolític: (Inferior 600.000 a 100.000
(Mitjà 100.000 a 50.000
(Superior 50.000 a 10.000
(Perigordià - aurinyacià 50.000 a 20.000
(Solutrià 20.000 a 15.000
(Magdalenià 15.000 a 8000
2.Mesolític: 10.000 (Mesopotàmia, Egipte i Europa Meridional)
8.000 (Europa septentrional)
Finalitza cap el 5.000/ 4.000 (molt variable)
3.Neolític: 8.000 (Mesopotàmia,Egipte, Indo, Xina)
(Edat del Coure 5.000 (Armènia, Egipte, Mesopotàmia)
(Edat del Bronze 1.700 a 800 (Europa)
(Edat del Ferro 800 (Europa)

2. CARACTERÍSTIQUES SOCIO-ECONÒMIQUES.

2.1. Paleolític.
Depredadors organitzats en hordes amb vincles de consanguinitat. Nòmades, determinats per les glaciacions del Quaternari i per la necessitat d’anar a la recerca d’aliments(migracions). Durant aquest període continua el procés d’evolució humana des dels homos erectus (descobridors del foc) als sapiens del Paleolític Superior, primers productors d’obres artístiques.
El fòssil guia del període és l’evolució del treball en sílex, que determina la classificació en cultures. Són productors d’estris utilitzant tècniques cada cop més perfeccionades. Des del PaleolíticInferior es suposa l’existència d’un llenguatge rudimentari que permetia la transmissió de coneixements.
Durant el Paleolític Superior l’homo sapiens evoluciona amb la fabricació d’estris més complexes (propulsors, agulles, etc.) i amb l’aparició de creences també més evolucionades. Es practica la inhumació a coves, amb acompanyament d’aixovar funerari; és el període de les primeres manifestacionsd’art mobiliar i pictòric, relacionades amb rituals.

2.2. Mesolític.
Finalitzen els períodes glacials. Augmenten les temperatures, la qual cosa provoca la desaparició de la fauna paleolítica de determinades zones.
El treball en sílex evoluciona amb la cultura dels microlits. S’inicia el bescanvi, provocat per la localització de la primera matèria.
La vivenda és en general, precària,utilitzant com a refugi els sortints rocallosos i fabricant cabanes primitives.
S’inicia la domesticació d’animals. Desapareixen les pintures a les coves.

2.3. Neolític.
L’economia es caracteritza per la denominada revolució neolítica: aparició de l’agricultura i la ramaderia. Augment demogràfic. Increment dels intercanvis.
El estris es realitzen utilitzant la tècnica de la pedra polimentada.Apareixen també la ceràmica (que es converteix en fòssil guia) i els teixits.
Introducció dels metalls: coure, bronze i ferro. Jerarquització social. Aparició de les primeres cultures urbanes a Orient. Construccions megalítiques.
Culte a la fecunditat i creences d’ultra tomba.

3. MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES.

3.1. Art mobiliar.
Existeixen restes d’art mobiliar a nombrosos jacimentseuropeus. Són les manifestacions més antigues, datades des del Paleolític Superior (aurinyacià), fa uns 30.000 anys.
La temàtica principal són els motius animals i les figuretes femenines.
Els materials utilitzats són l’os, l’ivori, les banyes d’animal i la pedra.
La tècnica, en general, és més treballada que la utilitzada als estris coetanis. Les peces apareixen polimentades, ja sigui enforma exempta o gravades.

(Les Venus.
Són estatuetes de petites dimensions, la majoria d’elles exemptes, de caràcter figuratiu, malgrat el seu grau de simplificació.
La majoria presenten els trets facial sense marcar (absència de rostre).
Una de les seves característiques perdurable durant tot el període és la hipertròfia dels trets sexuals: pits, ventre, natges i cuixes exagerats....