L'eutanàsia: una opció o un assassinat?

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (404 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Mercè Rodoreda va néixer a Barcelona el 1908 i va morir a Girona el 1983. Era filla única i vivia en una torre de Sant Gervasi amb els seus pares i el seu avi (persona que li va marcar moltla vida) per l’amor a les flors, a Catalunya i a la llengua catalana. Fins als 10 anys va tenir una infànciaffSW FG G DRGH TR TR TH T TRH TR TH TR R D D DGH RT RY YJ TYJ D RS GWR GFWR GEWRGERGERG RGERGERGERG EGERG ER EG ERG ER G Mercè Rodoreda va néixer a Barcelona el 1908 i va morir a Girona el 1983. Era filla única i vivia en una torre de Sant Gervasi amb els seus pares i elseu avi (persona que li va marcar molt la vida) per l’amor a les flors, a Catalunya i a la llengua catalana. Fins als 10 anys va tenir una infància Mercè Rodoreda va néixer a Barcelona el 1908i va morir a Girona el 1983. Era filla única i vivia en una torre de Sant Gervasi amb els seus pares i el seu avi (persona que li va marcar molt la vida) per l’amor a les flors, a Catalunya ia la llengua catalana. Fins als 10 anys va tenir una infància Mercè Rodoreda va néixer a Barcelona el 1908 i va morir a Girona el 1983. Era filla única i vivia en una torre de Sant Gervasiamb els seus pares i el seu avi (persona que li va marcar molt la vida) per l’amor a les flors, a Catalunya i a la llengua catalana. Fins als 10 anys va tenir una infància Mercè Rodoreda vanéixer a Barcelona el 1908 i va morir a Girona el 1983. Era filla única i vivia en una torre de Sant Gervasi amb els seus pares i el seu avi (persona que li va marcar molt la vida) per l’amor ales flors, a Catalunya i a la llengua catalana. Fins als 10 anys va tenir una infància Mercè Rodoreda va néixer a Barcelona el 1908 i va morir a Girona el 1983. Era filla única i vivia en unatorre de Sant Gervasi amb els seus pares i el seu avi (persona que li va marcar molt la vida) per l’amor a les flors, a Catalunya i a la llengua catalana. Fins als 10 anys va tenir una infància
tracking img