L'exercici físic i la salut

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4135 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
L'exercici físic
i la salut

Alumne: MªAngles Ferré Zaragoza
Nivell: 1r
Grup: E
Curs: 2011/2012
Data: 09.11.11


1.Activitat física,
exercici físic
i sedentarisme

1.1. Concepte d'activitat física

Entenem per activitat física qualsevol moviment produït pel sistema locomotor d’una persona. Aquest moviment és possible gràcies a la contracció i relaxació delsmúsculs del cos humà, i suposa una despesa d’energia que s’afegeix a la de l’energia bassal, és a dir, en situació de repòs.

L’activitat física pot manifestar-se de dues maneres diferents:

► Activitat física informal: És la que se sol realitzar en la vida quotidiana.
► Activitat física formal o exercici físic: És l’activitat física estructurada que té una finalitat concreta (ocupar lleure,millorar salut, resultat esportiu, objectiu terapèutic).

1.2. Classificació de l'exercici físic

Classificar l’exercici físic és una tasca difícil, ja que es tracta d’un terme molt ampli. Has de pensar que abasta des dels jocs més tradicionals, que ja eren practicats pels nostres avantpassats, fins a les tendències més modernes del fitness o de l’aeròbic, passant lògicament pels esports quetanta repercussió social tenen avui en dia.

En general, podem distribuir tota la gamma d’exercicis físics en sis grans famílies:

► Els jocs: Podríem definir el joc com una activitat que es realitza per divertir-se, gairebé sempre emprant el moviment com a mitjà d’expressió, sense altra finalitat que la purament lúdica. A més, els jocs tenen una reglamentació molt simple i els participantspoden suprimir, modificar o afegir les normes que vulguin. En aquest bloc estarien les activitats alternatives.

► Els esports: Pràcticament tots els esports han començat essent jocs, i potser encara ho són, però en ells hi concorren les característiques següents:
- Situació motriu: el moviment ha de ser l’acció predominant.
- Competició: motiva el desig de superació per aconseguir fites.- Regles: defineixen les característiques de l’activitat i del seu desenvolupament.
- La institucionalització: reconegut per una institució, generalment anomenada federació, que regeix la competició i fixa el reglament.

► La gimnàstica: Entenem per exercicis gimnàstics una sèrie de moviments corporals, realitzats de manera harmònica i precisa, l’objectiu dels quals és la millora de lesqualitats físiques diverses. (gimnàstica de manteniment, per a la tercera edat, pre i postpart, aquagym, gimnàstica correctiva...)

► El fitness: Segur que alguna vegada hauràs sentit la paraula fitness. I és que aquest terme, encunyat ja a mitjan segle pasta com a sinònim de “bona aptitud física” s’ha posat de moda.
Els exercicis que es practiquen per al condicionament físic són nombrosos iprovenen, majoritàriament, de la família de la gimnàstica i de la preparació dels esportistes. Proporcionen a la persona una bona condició física, que li permet realitzar el treball diari amb eficiència i sense cansament i gaudir d’una bona salut.
De tota manera, has de tenir en compte que aquesta pràctica es troba molt subjecta a les modes, a la promoció de productes comercials diversos i al’obligada renovació e gimnasos i centres esportius. (Màquines cardiovasculars, pesos i màquines de musculació, spinning, aeròbic, estiraments, pilates...)

► Les tècniques d'expressió corporal: Són tan antigues com la mateixa existència humana. Des de sempre, les persones han manifestat estats d’ànim o han expressat sentiments a través de la música i del moviment. (danses, balls de saló, mim, teatregestual...)

► Les activitats físiques a la natura: Es tracta de les activitats que permeten gaudir millor del contacte amb la natura. Algunes es podrien incloure en la família dels esports, ja que posseeixen un reglament exhaustiu, una tècnica específica i un sistema de competicions establert. És el cas de l’esquí, del piragüisme...
Es classifiquen en:
Medi Terrestre (excursionisme,...
tracking img