L'ofici de comunicóleg soriano, j.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 94 (23406 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L'ofici de Comunicòleg_Resum

0.INTRODUCCIÓ.
1.Investigar, pensar i canviar el món. Diu que investigar mola molt, i que per investigar abans cal pensar. I que tot el procés és plaent. En la investigació coincideixen el plaer per l’estímul intel·lectual i un missatge de proposta per canviar el món, per això es diu que el coneixement que dóna la investigació és un motor per al canvi. O també lespossibilitats de canvi social són un estímul per a investigar.
2.El mètode és el camí a seguir en el raonament humà per produir coneixement veritable.
No hi ha investigació sense mètode. Hom investiga tenint sempre clars prèviament els propòsits del seu treball. Ha de ser el mètode el que s’ajusti al mètode d’estudi i no a la inversa, alguns manuals recents sobre metodologia han interpretat elpaper del mètode fins a límits insospitats, parlen d’una “metodocràcia” i no. El mètode només pren sentit en el context d’un procés de recerca. Els mètodes són eines amb antecedents teòrics i pràctics; en escollir un mètode per a investigador, l’autor ha de tenir clar d’on surten i per a què han servit anteriorment els mètodes.
-la resta de la introducció parla sobre el llibre, fa un índexdetallat... amb aquesta introducció no cal estudiar més, oi! DE PUTAMADRE!!

1.FONAMENTS EPISTEMOLÒGICS
1.1. Com coneixem? Camps a seguir:
La ciència moderna (heretada del procés de Il·lustració) te la imatge d’un conjunt d’estudis extrets de l’exploració sense prejudicis i objectiva de la naturalesa. Aquesta imatge possibilita l’existència d’una realitat, i la ciència seria la representaciómental, neutral de la realitat. La raó científica és lliure de prejudicis, de ideologia i dels prejudicis religiosos.
Definició raonament inductiu: aquell que formula generalitzacions a partir de singularitats, del concret al general. Marca bona part de la tradició científica. Segons Alan F. Chalmers: “ si en una àmplia varietat de condicions s’observa una gran quantitat d’A i si tots els Aobservats tenen sense excepció la propietat B, aleshores tots els A tenen la propietat B”. La inducció pressuposa que el món es compon de fets, enunciats que sumats donen vida a teories o enunciats generals. Dóna peu a un tipus de mètode inductiu: aplicar procediments de recollida de dades a la captura de fets o exemples que servissin per poder fer un enunciat de vigència universal, a una teoria. EX: unbotànic que troba un bolet unknown per tothom. El boletaire procura trobar molts exemplars similars en boscos llunyans de característiques similars i diferents. La nova espècie de bolets és un descobriment que per arribar-hi ha hagut d’observar detallada i sistemàticament molts exemplars anteriors, que li han permès formular-se conclusions sobre la nova espècie.
-avantatges mètode inductiu:situa al científic en contacte constant amb el món que l’envolta. Acumula dades i evidències empíriques. Moltes evidències donen peu a formular, una de sola no. EX: un sol bolet unknown serà una variant d’una espècie coneguda, molts bolets unknowns esdevenen una nova espècie
-desavantatges mètode inductiu: tasca feixuga i lenta, suposa un desplegament important de recursos econòmics i humans per arecollir dades. El mètode inductiu sobreestima la capacitat observadora i subestima la capacitat lògica, creativa i de raonament. L’inductivisme desconfia de les lleis científiques i confia en l’observació humana.
Definició mètode deductiu: Partir de les teories i les lleis generals als casos concrets i les particularitats. Disposar de sabers teòrics que descriuen el funcionament del nostre entornnatural i social fa que puguem explicar i entendre el perquè dels fenòmens que ens envolten. Segons Hollis: “Com que la ment humana està limitada en la seva capacitat per obtenir una experiència directa del món, la raó ha de proporcionar un mètode per a inferències des d’allò que ja sabem fins a allò que estem justificats a creure respecte d’allò desconegut”...joder con el tio Hollis este... el...