L'origen dels problemes de la globalització: la crisi dels estat-nació

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (937 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L'ORIGEN DELS PROBLEMES DE LA GLOBALITZACIÓ: LA CRISI DELS ESTAT-NACIÓ
Per alguns estudiosos el fenonem anomenat globalització s'inicia amb l'enderrocament del mur de Berlín, moment en què elcapitalisme s'erigeix com a sistema econòmic únic, implantant així el mode de vida de la seva societat i l'homogeneització del món. A més, des dels anys vuitanta del segle passat els diferents països,persones i fluxos comercials del món s'han interconectat, gràcies al gran avenç de les tecnologies, sobretot les de la Informació i la Comunicació (TIC). Mentre alguns assenyalen que la creació d'un mónglobalitzat és una oportunitat per arribar a un món més just, la realitat mundial revela, com explica Visions Geogràfiques del Món1, que “el procés de globalització no ha suposat la disminució de lesdesigualtats territorials i socials”, sinó que fins i tot s'ha accentuat en alguns casos, com en el neocolonialisme que apliquen els països industrialitzats damunt els que es troben en vies dedesenvolupament, que moltes vegades provoca també la creació o l'augment del deute extern d'aquests últims, que es veuen obligats a demanar préstecs als desenvolupats. Altres problemes d'aquest móninterconectat són els que assenyalen Joan Romero i Joan Nogué2 , com la no resolució de conflictes, l'existència de, no ja un tercer món, sinó un quart (persones que viuen en l'extrema pobresa, exclosos de lasocietat, en el primer món). No obstant, el gran problema de la globalització el trobem en la crisi actual dels estats-nació, del qual podríem afirmar, en sorgeixen tots els altres, ja que els estats esveuen incapaços d'assumir les responsabilitats que els pertoquen. Els països actualment es troben, primer sotmesos a una “sobrecàrrega”, ja que les demandes socials són molt diverses i han dedesmembrar-se en diferents institucions, com Comunitats Autònomes, cantons o províncies; i en segon lloc i de manera més relacionada amb la globalització, els estats governen en un territori menys...
tracking img