L acamara de color y el ccd

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (604 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA CAMERA DE COLOR I EL CCD

El senyal de video analogic i digital.
* Introducció al senyal de video analògic
Al nostre pais, el senyal de vídeo és l’estándar PAL. Aquest estándar defineix elsenyal de video de la següent manera:
* El nombre de linies que forma una imatge és de 625 linies
* Una imatge es forma a partir de 2 camps de 312,5 linies
* El temps de duración d’unalinia es de 64 fps (microsegons)
* Es definiexen dos sincronismes. El de linia i el de quadre

* Formación de la imatge
La imatge que veiem al monitor està formada per dos Camps o cuadresanomenats camp senar i camp parell.

El primer camp comenta la seva part de la imatge a meitat de la linia i el segon camp acaba a la meitat de la ultima linia

* Els sincronismes
Existeixen 2sincronismes diferents. El sincronisme vertical i l’horitzontal. El sincronisme vertical s’utilitza per indicar quan comenta un noi quadre de la imatge.
Aquest sincronisme ocupa 21 linies de cadaquadre. Dins d’aquest sincronisme é son es modula la información del teletexto.
El sincronisme horitzontal s’utilitza per indicar quan comenta una nova linia.

* La digitalització del senyal de vídeo.Un cop descrit breument el senyal del video, anem a definir una manera de digitalitzar aquest senyal.
La imatg digital constará d’un bus control amb els sincronismes i el rellotge de pixel.

*El bus de dades
Aquest bus s’aconsegueix fácilmente utilitzant un convertidor analogic/digital comercial amb caracteristiques més o menys bones segons la definición a donar.-------------------------------------------------
La relació de coordenadas del sistema PAL és 4:3

[…] falta 10/1/2011 hsta filtre CC

Filtre CC (continuació)
Per compensar-ho, les càmeres de vídeo permeten tirar elfiltre adequat per a cada situación.
Disposen d’entre 2 i 5 filtres i un commutador o una roda de filtres, ens permet triar entre diferents posicions.
Generalmente les rodes de filtres muntats al...
tracking img