L´amic retrobat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (782 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ORACIONS COMPOSTES SUBORDINADES:

-Substantives:
Vull que em compres un meló.

-Adjectives (o de relatiu):
Vull un regal que siga molt gran.

-Adverbials:
L’examen serà quan ell diga.

Comdiferenciar-les?

SUBSTANTIVES:
De normal, el connector de la subordinada és la conjunció que o la conjunció si. A vegades porten interrogatius; què, qui, com, on, quan, etc. (recorda:INTERROGATIUS).
Com duu una conjunció, no es pot substituir per la/el/les/els qual(s).

Es podria substituir per un sintagma nominal:

Vull que em compres un meló. Vull un meló.

Que em compres un melófaria funció de CD. (ho vorem ara de seguida).

ADJECTIVES:
L’oració subordinada, la que va introduïda pel connector, és un sintagma adjectival o un adjectiu.
El connector és un relatiu : es potsubstituir per el/la/els/les qual(s).

Es podria substituir per un adjectiu.
Vull un regal que siga molt gran Vull un regal gran.

ADVERBIALS:
L’oració subordinada és una circumstància del’acció de l’oració principal:
Es pot substituir per un adverbi.
L’examen serà quan ell diga L’examen serà demà.

ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES:

De normal, el connector de la subordinada és laconjunció que o la conjunció si. A vegades porten interrogatius; què, qui, com, on, quan, etc.

Fan una funció idèntica a la d’un sintagma nominal en una oració simple.
Les oracions subordinadessubstantives poden fer estes funcions:

De subjecte:

Que toquen malament no importa Això no importa.

De CD:
Es pot substituir per un pronom feble HO. Poden anar introduïdes per SI ointerrogatius:

Vull saber si vindràs Vull saber-ho.

Vull saber quan vindràs Vull saber-ho.

D’Atribut:

El meu interés és conéixer-te millor El meu interés és eixe.

De CRV:
L’oració subordinadava introduïda per una preposició (recorda que les preposicions a, de, en, amb se suprimeixen davant la conjunció que).

Estava acostumat a guanyar sempre Estava acostumat a això.

Estic...
tracking img