M-12 educacion infantil primera parte

Páginas: 10 (2292 palabras) Publicado: 25 de febrero de 2012
Descripció generalEl nostre projecte es basa en la creació d’una empresa dedicada al desenvolupament d’activitats educatives especialment creades per a les necessitats de les llars d’infants, centres escolars d’educació infantil (alumnes entre dos i sis anys) tant públics com privats.

Les activitats escolars de la nostra empresa ofereixen un desenvolupament general del nen, atenent dosàrees bàsiques: l’ expressió corporal i la comunicació . Es presenta com un treball transversal, doncs té com a centre d’ interès la diversitat cultural. Pretén reflexionar i treballar la diversitat de cultures i ètnies dins l’ aula a partir d’ activitats dinàmiques, engrescadores pel nen, educatives i d’ adquisició d’ aprenentatges.

El nostre món és globalitzat. Malgrat que el contacte entreels infants de diferents cultures acostuma a desenvolupar-se amb més força naturalitat que entre els adults, cal propiciar entorns i crear recursos educatius per a què els infants entrin en contacte amb el coneixement dels costums i formes de viure d’ uns i altres grups culturals, que fins fa uns anys no havien tingut cap lligam.

L’entitat aplega un conjunt de professionals especialitzatsen el món de l’ educació infantil i les àrees concretes que es volen treballar.

L’ objectiu és el d’oferir a les escoles tot un seguit d’activitats sense necessitat de sortir del centre escolar i amb la intenció de que aquestes siguin un reforç de participació i de reflexió amb els nens i nenes, sobre la temàtica d’Interculturalitat a la programació dels centres, doncs es realitzaran dins l’horari escolar i lectiu dels alumnes.Les activitats es divideixen en quatre blocs temàtics la majoria relacionats amb aspectes culturals d’altres països:

 Activitats d’expressió corporal.
 Activitats de música.
 Activitats d’expressió plàstica.
 Activitats de dansa.2.1 Justificació

El nostre projecte neix de lanecessitat de cobrir la demanda d’activitats durant l’horari escolar dintre dels centres educatius en el cicle d’educació infantil.

Per tal de veure la viabilitat del nostre projecte vàrem iniciar un pla que sostingues la nostra iniciativa i que recolzés la nostra proposta.

En primer lloc vàrem iniciar la recerca de llocs o entitats que oferissin una oferta educativa de característiquessemblants a les nostres. Les conclusions van esser les següents:

• Existeixen un nombre d’ entitats que treballen el lleure dels infants en horari escolar (migdia) o extraescolar. Aquestes entitats oferten, entre altres, activitats que desenvolupen l’ expressió corporal (psicomotricitat, iniciació esportiva..) i la comunicació (teatre, el dia del conte...), malgrat que cap d’ elles incideix en l’aspecte dins del qual centrem les nostres activitats: la inerculturalitat.
Entitats trobades: Centre Català d’ Educació, Aula 2, Diverjoc, Petit Explorador...

• Hi ha un seguit de recursos que treballen la interculturalitat, molts d’ ells penjats a la xarxa (activitats educatives, projectes desenvolupats en escoles... )adreçats a tots els nivells educatius. Aquests recursos es presenten com unmaterial de suport a l’ educador, perquè ell el desenvolupi a l’ aula, o com a activitats realitzades pels alumnes seguint un fil conductor. Pocs d’ aquestes recursos, però, estan adreçats a l’ educació infantil, molts d’ ells s’ adrecen a cicle mitjà i superior d’ educació primària o a educació secundària, on els alumnes ja tenen un criteri per poder opinar.


Recursos que hem trobat:Diversita't. Cançons, danses... activitats i recursos per a la convivència en la diversitat (llibre i CD) , Els llenguatges de l'escola al Fòrum. Educació infantil (CD-ROM), El vestit de Jamela (llibre), El Tren (llibre)
En segon lloc vàrem iniciar un estudi de mercat. Mitjançant enquestes formulades a llars d’ infants i centres on s’ imparteix l’ educació infantil, públics i privats , vàrem voler veure...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Primeros defensores de la educacion infantil
  • Primeros auxilios en Educación Infantil
  • 12 Graficas 3D primera parte
  • PRIMERA PARTE
  • PRIMERA PARTE
  • PRIMERA PARTE
  • Primera parte de biología de primero
  • primera parte

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS