• tecnico superior de educacion infantil
  directa como instrumento para a avaliación.Observaremos se o neno disfrutou do xogo e as suás reaccións. Requisitos/adaptacions: Un ambiente cálido. NOMBRE Do XOGO: Ao paso ao trote o galope Tipo de xogo: Regazo Número de participantes: 1 Idade: 0-2 anos Duración: 10...
  8448 Palabras 34 Páginas
 • Decreto antiguo educacion infantil
  área de expresión e comunicación, para observa-lo desenvolvemento expresivo e comunicativo dos nenos e nenas. Desenvolver programas de intervención na área de comunicación e expresión para nenos e nenas de 0 a 6 anos, realizando as actividades deseñadas na programación. Analizar e valorar...
  21531 Palabras 87 Páginas
 • La Cooperación en la asignatura de música
  esenciais, ademais, deben estruturarse coidadosamente en todos os niveis de esforzos cooperativos: os grupos de aprendizaxe, toda a clase, o equipo docente, a escola e o distrito escolar. ACTIVIDADE 1 Nome: Bailando con Globos. 0. Interese e contexto propicio para o xogo Esta...
  6712 Palabras 27 Páginas
 • Estimulacion temprana
  PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA A NIÑOS DE 0 2 AÑOS INTRODUCCION • La edad preescolar, considerada como aquella etapa del desarrollo que abarca desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años, es el período mas significativo en la formación del individuo, pues en esta se estructuran las bases...
  1035 Palabras 5 Páginas
 • Psicologia
  gruesa Motora fina Lenguaje Cognitiva Social Autocuidado PORGRAMA DE ESTIMULACION AREAS CONDUCTAS OBJETIVOS ACTIVIDADE S Motriz gruesa 0 a 1 mes •En supino gira la cabeza a los lados •Mueve brazos y piernas •Empieza a levantar cuello •Fortalecer músculos de...
  1019 Palabras 5 Páginas
 • Alzheimer
  . Presenza de outra enfermidade que poda producir unha demencia. B. CRITERIOS PARA DIAGNOSTICO DE ENFERMIDADE DE ALZHEIMER PROBABLE. Demencia con alteracións en dúas ou máis áreas cognitivas. Curso progresivo das deterioracións amnésicos e cognitivos. Inicio entre os 40...
  23590 Palabras 95 Páginas
 • Inglés en educación infantil
  escuela infantil (0 a 6 años). Graó, Barcelona, 2003. Puig, I. & Sátiro, A. Jugar a pensar: recursos para aprender a pensar en educación infantil. Eumo/ Octaedro, Barcelona, 2000. AA.VV. La competencia en comunicación lingüística en las áreas del currículo. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2007...
  35753 Palabras 144 Páginas
 • Program Tecno
  parámetros pouco academicistas se se quere que sirva para lograr os obxectivos previstos (a utilidade dos coñecementos adquiridos impulsa a motivación do alumno), é dicir, unha metodoloxía centrada na actividade e participación do alumno e en referencias constantes á súa vida cotiá e á súa contorna. A...
  9617 Palabras 39 Páginas
 • Classe instrumental
  beneficientes, entre outras organizações ligadas directamente à Igreja Católica. 2.1. A Educação Musical na Escola Uma vez que a Educação Musical é de carácter obrigatório no 2º ciclo e a música é a área de componente artística oferecida pela escola para os 7º e 8º anos obrigatoriamente, uma grande...
  28989 Palabras 116 Páginas
 • Comprension lectora
  estrategicamente!). A leitura pode tornar-se uma das actividades mais gratificantes para a criança (muitos casos de leitores compulsivos com 6, 8 ou 10 anos o comprovam) mas tal 1 4 8 148 3 Ler pode ser uma actividade enfadonha para uma criança, devido aos obstáculos à compreensão: • • O texto...
  7617 Palabras 31 Páginas
 • Curiculum de educación inantil de galicia
  .-Áreas de coñecemento. 1. Os contidos educativos da educación infantil organizaranse en áreas correspondentes a ámbitos propios da experiencia e do desenvolvemento infantil e abordaranse por medio de actividades globalizadas que teñan interese e significado para as nenas e os nenos. 2. As áreas da...
  20681 Palabras 83 Páginas
 • Phda comportamentos
  crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 17 anos. Existem duas escalas (escala para pais e escala para professores) e duas versões (versão completa e versão reduzida). A sua versão completa avalia as seguintes dimensões: Oposição, Problemas Cognitivos e Desatenção, Hiperactividade, Ansiedade...
  24407 Palabras 98 Páginas
 • Cuidados Paliativos
  . 25 Tabela 3. Escala PPS versão 2 165 e seus níveis (tradução para a língua portuguesa) Nível PPS (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 capacidade de deambular total total total reduzida reduzida sobretudo sentado / deitado sobretudo na cama totalmente acamado totalmente acamado...
  8724 Palabras 35 Páginas
 • UNIDAD DIDACTICA
  nenas comezarán a facer o exercicio -Temporalización: Para esta actividade utilizaranse 2 sesións. -Áreas relacionadas: lingua castelá 44 7.7 Actividade 7: Aplicando as “Tres R” -Descrición: con esta actividade os nenos e nenas aprenderán que con moitas das cousas que creemos que non...
  20478 Palabras 82 Páginas
 • Antropologia
  que habilitam o indivíduo para o exercício de uma profissão ou actividade profissional. 014 - ÁREA VOCACIONAL CHAMP PROFESSIONNEL / VOCATIONAL AREA / BERUFSFELD / ÀREA FORMATIVA / AREA VOCACIONAL Conjunto de conteúdos de formação afins e adequados às características pessoais dos formandos no domínio...
  17346 Palabras 70 Páginas
 • Diccionario de psicología jurídica
  inanimadas, vivas ou não vivas, possuem uma alma com um certo poder. 2. Em psicologia do -> desenvolvimento é o período em que a criança (entre os 3 e os 7 anos) atribui às coisas capacidades antropomórficas (pensamento, conhecimento e intenção). Para --@ Piaget corresponde ao estádio ---> pré...
  56072 Palabras 225 Páginas
 • Psicologia
  años de vida”(nome evolutivo) para denominar a idade de 0 a 3 e para denominar a etapa de 3 a 6 denomínase “La edad preescolar”(nome educativo); no manual de Nickel aparece denominada de 0 aos 2 anos, e dentro de esa clasificación agrúpaos de 0 a 1 anos e logo de 1 aos 2 anos, e o chama primeira...
  4024 Palabras 17 Páginas
 • Proxecto Terapia Ocupacional pacientes de Parkinson
  interesado durante todo o ano e en función das necesidades de cada usuaria/ou. O número de pacientes para esta actividade son aproximadamente 15. ATENCIÓN PSICOLÓXICA Realizar unha intervención completa cunha persoa afectada pola enfermidade de Parkinson conleva un traballo tanto na área...
  3328 Palabras 14 Páginas
 • Proceso De Ortopedia
  -------------------------------------------------10 0 Score 2ª Avaliação 0 ANEXO V: ESCALA DE BORG MODIFICADA Escala de Borg Modificada para avaliação da dispneia (Score 1 a 10) 1- Ausência de dispneia 2- Dispneia muito ligeira 3- Dispneia ligeira 4- Dispneia moderada 5- Dispneia grave 67- Dispneia muito grave 89...
  7105 Palabras 29 Páginas
 • Concepciones Sobre El Conocimiento
  comportamentos que definen un estadio deben aparecer antes que os que definen o estadio seguinte. Se ben este orde de aparición dos estadios ten relación con certas idades (02 anos para o estadio sensomotriz, en torno ós 6/7 anos ata os 11/12 para o estadio operatorio concreto e cara os 12 anos en adiante...
  21445 Palabras 86 Páginas