• La Segona Revolució Industrial
  la Revolució Industrial. La població va augmentar i es van generalitzar els moviments migratoris interns i ex L'agricultura va patir una crisi a finals de segle XIX, però es va renovar.ter La ciència va dotar la indústria de nous inventsiors Apareixen noves fonts d'energia i nous mitjans...
  637 Palabras 3 Páginas
 • Apunts 2n BAT tema 3
  : augment d’assistències amb problemes sanitaris, augment de persones que necessiten assistència social, augment de la pobresa i la soledat dins de la 3a edat... Econòmiques: Es creen nous llocs de treball en els sectors d’atenció a la tercera edat, més empreses de servei a la 3a edat, augment de les...
  3949 Palabras 16 Páginas
 • teoria derecho y sociedad
  freqüent– en l'àmbit polític (i no en l'estrictament econòmic, familiar o amistós), incidint en la gestió d'un conflicte social per a reequilibrar recursos o posicions. Taula 4. Tipologia ideal dels actors col·lectius Tipus Moviments socials Grups d'interès Partits polítics Criteris...
  10750 Palabras 43 Páginas
 • Eco Española
  moviments migratoris Les migracions interiors Al llarg del S.XX els moviments migratoris interiors han estat molt importants a Espanya. Abans del any 1936 la població marxaven del centre (excloent Madrid), de Galicia i, en menor grau, d’Andalusia. En la dècada dels cinquanta van tornar a haver-hi...
  14359 Palabras 58 Páginas
 • Hunduisme
  hinduistes, des d'èpoques remotes, en altres zones d'Àsia. Els moviments migratoris han portat també a un cert nombre d'hinduistes a viure fora d'Àsia, a Amèrica, Europa o Àfrica, en particular als Estats Units (on hi ha prop d'un milió ), Gran Bretanya (on hi ha prop de mig milió ) i en els països...
  2166 Palabras 9 Páginas
 • Jacint Verdaguer
  nuclis de menys de 5.000 habitants. AUGMENT DELS MOVIMENTS MIGRATORIS La relació negativa entre increment demogràfic i oportunitats laborals dispara la immigració. • A les ciutats i a les regions industrials • A Amèrica Llatina EL PROBLEMA AGRARI I LES TRANSFORMACIONS AL CAMP...
  385 Palabras 2 Páginas
 • Platón
  . •Conseqüències socials és l'increment de les desigualtats en el interior dels estats, la fragmentació del mercat laboral, l'increment dels fluixos migratoris i l'increment de la exclusió social. •Conseqüències mediambientals és la deslocalització de les empreses contaminants i l'explotació des recursos...
  1937 Palabras 8 Páginas
 • Moviments immigratoris.
  SO4 C.Socials 2 i moviments immigrator. Les nostres societats són cada dia més diverses. Fruit dels processos de canvis econòmics, socials i culturals, i la immigració de persones que provenen d’altres Estats i de tots els continents. A Europa a partir de la Segona Guerra Mundial, quan alguns...
  528 Palabras 3 Páginas
 • Reportaje melisa
  Parlant la gent s’entén. En un món globalitzat on els moviments migratoris són cada dia més freqüents neix la necessitat de crear MELISA, un mediador lingüístic sanitari. Amb una taxa d’immigració del 43%, Salt és la població catalana on més tant per cent de nouvinguts hi ha. Més de setanta...
  610 Palabras 3 Páginas
 • Moviments migratoris.
  Hola companys/es, Un dels motius que he escollit per justificar els moviments migratoris són les guerres. Cadascuna d'elles provocades per una mateixa idea: el poder econòmic i religiós sobre les masses. Generalment són iniciades per les grans fortunes dels països, els amos i senyors de les...
  483 Palabras 2 Páginas
 • Educador social
  moviments migratoris dels anys 50-70 la realitat d’aquestes ciutats es transforma de ple. A partir de les importants allaus de persones nouvingudes de diferents indrets de la península, s’expandeix el fenomen urbá configurant un nou escenari social caracteritzat per un creixement demogràfic ràpid i...
  4536 Palabras 19 Páginas
 • Geografia ue
  crisi del bloc socialista, però al llarg de la història s’han produït diferents onades de globalització o internacionalització de les relacions humanes. Ha avançat molt en l’economia (es produeix una llibertat sense traves als moviments de capitals, algunes barreres als intercanvis de béns i serveis...
  1584 Palabras 7 Páginas
 • Franquisme
  terciari 1.5. El creixement econòmic de Catalunya 2. Els canvis socials i la modernització cultural 2.1. Creixement demogràfic i moviments migratoris 2.2. Una nova estructura social urbana 2.3. El redreçament cultural a Catalunya 3. Els governs 3.1. Els tecnòcrates: la...
  6006 Palabras 25 Páginas
 • Sociologia
  , Alemanya, etc.) tot i que els altres països s’hi han anat afegint a aquest sistema. L’origen d’aquest estat social o del benestar el trobem en els efectes de la Revolució Industrial, que provoca per una banda els primers moviments migratoris, que serien els moviments del camp a la ciutat (èxode...
  6841 Palabras 28 Páginas
 • Transformación Economco I Sociales
  el nombre de nascuts i el de morts en una població determinada. Canvis: • Alimentació (patates, blat de moro) • Neteja i clavagueres • Potabilització d’aigua • Dessecament de maresmes • Urbanització (i processos migratoris camp – ciutat) • “Planificació familiar...
  1749 Palabras 7 Páginas
 • tunisia
  sector terciari. Això ens indica que és un país amb un nivell baix de desenvolupament, perque més de la meitat de la població es dedica a l'agricultura, i la majoria d'aquesta es de subsistència. 2.6 MOVIMENTS MIGRATORIS: Durant la segona meitat del segle XX els tunissians trien com a país...
  1040 Palabras 5 Páginas
 • Sociolingüística
  conseqüència de processos d'expansió i d'unificació política, de moviments migratoris, de veïnatge, de dependència econòmica o cultural, etc. Podem afirmar, per consegüent, que el monolingüisme és l'excepció i la norma general és el plurilingüisme. Aquest contacte de llengües pot manifestar-se i...
  2260 Palabras 10 Páginas
 • ensayo
  la seva incidència en la legislació (0,5), en els mitjans de comunicació i el món de l’edició (0,5). També han de referir-se als moviments migratoris de la postguerra (0,5). Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de l’examen. OPCIÓ B Pregunta 1: El...
  501 Palabras 3 Páginas
 • Revolució industrial
  propagar un creixement constant de la població afavorit per els moviments migratoris i per la creació d'una nova estructura social més a favor de la família.Va començar en aquesta època el èxode rural a favor de les ciutats.Va créixer el nombre de ciutats per tot el món i el tamany d'aquestes. I en segon...
  545 Palabras 3 Páginas
 • Mossos
  polítiques que caracteritzen aquest període i que arriben fins als nostres dies, en l’actual marc de reclamacions competencials protagonitzat entre les institucions catalanes i les estatals. 3. En el segle xix apareixen un seguit de moviments de caire polític i social. Apareixen les organitzacions...
  34796 Palabras 140 Páginas