• Les Llimones Casolanes
  LES LLIMONES CASOLANES, Josep Carner Josep Carner i Puig-Oriol (1884-1970) fou un poeta, periodista, autor de teatre i traductor català. És també conegut com el príncep dels poetes catalans i el màxim representant de la poesia del Noucentisme. Aquest poe...
  273 Palabras 2 Páginas
 • les llimones casolanes
  LES LLIMONES CATALANES Aquest poema té una composició de 16 versos, estructurats en quatre quartets. Les rimes d’aquests versos són les rimes encadenades i són de rima consonant amb l’esquema mètric abab, en totes les estrofes. El primer i el tercer vers de cada estrofa es de rima...
  366 Palabras 2 Páginas
 • Literatura catalana
  COMENTARI Les llimones casolanes Metimna, atrafegada, com mou la cara encesa damunt el voleiar dels braços i el vestit. El dinar es cou, es veu lluir la roba estesa i ja a la cantonada és Licas, el marit. Liceni trenca un vidre. Naïs s'esmuny, plorosa. Llavores, arrambant-se al...
  532 Palabras 3 Páginas
 • Comentari De Text "Les Llimones Cassolanes"
  Comentari de Text “ Les Llimones Casolanes” Introducció Josep Carner i Puig-Oriol, també conegut com el príncep dels poetes, va néixer el 9 de febrer de 1884 a Barcelona i és fill d’una família de classe mitjana i cultiva. Es va llicenciar en Dret el 1902 i en Filosofia i Lletres el...
  1603 Palabras 7 Páginas
 • Comentari
  Comentari del poema ”Les llimones casolanes” Aquest poema forma part de l’obra “Els fruits saborosos” de Josep Carner, publicat l’any 1906, inicis del s. XX, una època de grans canvis que suposen la transformació constant i radical de les corrents ideològiques i les idees artístiq...
  635 Palabras 3 Páginas
 • Els Fruits Savorosos
  Guió Biografia de l'autor Pàgina 2 Títol de l'obra i explica per què creus que té aquest títol Pàgina 2 Tria de cinc poemes. Anàlisi i comentari. Pàgines 3-7 Opinió personal del treball Pàgina 8 Bibliografia Pàgina 8 Biografía de l'autor Josep Carner...
  3127 Palabras 13 Páginas
 • Literatura
  COMENTARI DEL POEMA: LES LLIMONES CASOLANES Les llimones casolanes és un poema que pertany al llibre Els fruits saborosos, de Josep Carner, escrit el 1906. La versió definitiva d'aquest poema és de 1957. Josep Carner i Puig-Oriol fou un escriptor nascut a Barcelona l'any 1884, va morir a Bruss...
  660 Palabras 3 Páginas
 • Campeon Boxeador
  Josep Carner (Barcelona, 1884 - Brussel·les, 1970) és conegut com "el príncep dels poetes catalans". Renovador de la poesia, de la llengua i de la prosa. Crea un nou estil de periodisme polític. Llicenciat en Dret i en Filosofia i Lletres, ingressa a la carrera diplomàtica. Exerceix càrrecs a...
  354 Palabras 2 Páginas
 • Kwvrbgwrgf
  LES LLIMONES CASOLANES LES LLIMONES CASOLANES Metimna, atrafegada, com mou la cara encesa damunt el voleiar dels braços i el vestit. El dinar es cou, es veu lluir la roba estesa i ja a la cantonada és Licas, el mar...
  250 Palabras 1 Páginas
 • Blur - The Universal
  3.1. Llibre dels poetes: “Ahir” (1904) 1. 2. ( AHIR 3. 4. Menta i farigola, 5. ruda i romaní. 6. Una vella, vella, 7. com un pergamí, 8. d’hora a la finestra vol reconfegir la casa que hom veia darrera el jardí. D’allà la cridava un mi...
  859 Palabras 4 Páginas
 • Hgdhtfdtftyftyfg
  Lectures prescriptives de batxillerat Aquest document conté els apartats següents: A. Lectures prescriptives per a les matèries comunes de batxillerat A.1. Lectures prescriptives per a la matèria comuna de llengua catalana i literatura al batxillerat A.2. Lectures prescriptives per a la matèri...
  5834 Palabras 24 Páginas
 • Els Fruits Saborosos
  ELS FRUITS SABOROSOS Trobem com a característica general de tots els poemes, la seva breu durada. Com les maduixes * Harmonia: “ La que s'encanta davant una claror i va creixent trànquil.la i en admiració” * Serenor: “ Li plau la corretjo-la i aquell hervei tan fi, i creu que...
  2850 Palabras 12 Páginas
 • Titulo Batxillerato Humanistico
  Poemes de SUPERVIVENT D’UN CANT REMOT. Antologia poètica Josep CARNER Barcelona : Educaula, 2011 ISBN 9788415192244 AHIR (escoltar http://soundcloud.com/lletra/ahir-josep-carner ) Menta, farigola, ruda i romaní. Una vel...
  4784 Palabras 20 Páginas
 • Poemas De Josep Carner
  3.1. Llibre dels poetes: “Ahir” (1904) 1. 2. ( AHIR 3. 4. Menta i farigola, 5. ruda i romaní. 6. Una vella, vella, 7. com un pergamí, 8. d’hora a la finestra vol reconfegir la casa que hom veia darrera el jardí. D’allà la cridava un mi...
  859 Palabras 4 Páginas
 • Antologia poètica Josep Carner
   AHIR Menta, farigola, ruda i romaní. Una vella, vella com un pergamí d'hora a la finestra vol reconfegir la casa que hom veia darrera el jardí. D'allà la cridava un minyó veí, Anaven a escola pel mateix camí. Que en fa d'anys,...
  4749 Palabras 19 Páginas
 • Llimonesmcasolanes
  Les llimones casolanes MÈTRICA Me-tim-na, a -tra-fe-ga-da // com mou la ca-ra en-ce-sa ​6+6 A 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Da-munt el vo-lei-ar // dels bra-ços i el ves-tit. ​6+6 B 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 El di-nar es cou, es veu // llu-ir la...
  511 Palabras 3 Páginas
 • Antologia poètica de Josep Carner
  Antologia poètica de Josep Carner AHIR Una senyora gran amb arrugues recorda el passat tot mirant per la finestra. Rememora el seu primer amor amb un veí que la venia a buscar cada dia per anar a l’escola. Ell va morir, però encara el pot recordar vivament. I tot i que l’estimava no li...
  1451 Palabras 6 Páginas
 • carner
  AHIR (escoltar http://soundcloud.com/lletra/ahir-josep-carner ) Menta, farigola, ruda i romaní. Una vella, vella com un pergamí d’hora a la finestra vol reconfegir la casa que hom veia darrera el jardí. D’allà la cridava un minyó veí. Anaven a escola pel mateix camí....
  835 Palabras 4 Páginas
 • esquema d'arquitectura
  A Europa a finals del segle XIX apareixen les primeres revolucions burgeses, i a Catalunya la burgesia s’implanta com a classe dominant. Cal dir també que al 1898 a causa del desastre colonial espanyol, Catalunya adquireix més importància que a la resta de l’Estat i aquest fet fa...
  302 Palabras 2 Páginas
 • Josep Carner
  Carner: Antologia poètica (feina prèvia a la lectura). 1. Fes un breu apunt biogràfic de Josep Carner. Josep Carner (Barcelona, 1884 - Brussel·les, 1970) és conegut com "el príncep dels poetes catalans". Renovador de la poesia, de la llengua i de la prosa. Crea un nou estil de...
  712 Palabras 3 Páginas