• Orientacio professional pac 4, uoc
  ORIENTACIÓ PROFESSIONALPAC 4 1.- Presenta una fitxa bilbiogràfica completa del llibre recomanat i explica d’una manera fonamentada les raons per les quals el recomanes. TÍTOL: “Cómo tener el futuro en tus manos; 88 Habilidades claves para tu futuro personal y profesional” AUTORS: Federico...
  822 Palabras 4 Páginas
 • Orientacion profesional
  programes i continguts per a la mobilitat | | |laboral a Europa, el desenvolupament professional | | |internacional, el networking i l’aprenentatge de llengües. ...
  2063 Palabras 9 Páginas
 • Diversidad de la educación
  (Serveis educatius específics) CdA (Camps d’Aprenentatge) 2 Els serveis educatius: Funcions Suport activitat educativa Orientació escolarització NEE Orientació escolarització nouvinguts Assessorament recursos educatius Suport formació permanent professorat Col·laboració innovació i recerca ...
  775 Palabras 4 Páginas
 • Analis de casos pac1
  Activitat 1: La correcta contextualització de les demandes d’intervenció que rebem és fonamental en la nostra pràctica professional. Identifica, a cadascun dels tres casos esmentats abans, la dada més significativa per a la intervenció psicopedagògica present a cadascun dels diferents contextos que...
  1795 Palabras 8 Páginas
 • Educacio especial pac 3 uoc
  Educació Especial PAC 3 Reelaboració d’un capítol del mòdul 5è a partir de la construcció d’ un mapa conceptual. Reflexió sobre les actuacions psicopedagògiques en el cas concret dels alumnes amb greus trastorns de conducta. Gemma González Méndez 19.12.2006 1.- Construir un mapa conceptual...
  1179 Palabras 5 Páginas
 • Introducció Al Marketing
  INTRODUCCIÓ A MÀRQUETING PAC 1 Necessitat: Mancança d’alguna cosa. Bàsiques -> Fisiològiques i de seguretat Més complexes -> Socials o d’autorealització. Piràmide de Maslow: Es van cobrint necessitat superiors un cop cobertes les més bàsiques o inferiors. Alimentació – Treball – Aceptació...
  1935 Palabras 8 Páginas
 • Recull Informació Assignatures Uoc. Psicopedagogia
  MODELS D’ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA 8 NEGOCIACIÓ DE CONFLICTES 9 NOVES TECNOLOGIES 9 ORGANITZACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS 9 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 9 POLÍTIQUES EDUCATIVES, LEGISLACIÓ ESCOLAR I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA 10 PRACTICUM I 10 PRACTICUM II 10 PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS...
  4539 Palabras 19 Páginas
 • Orientacio professional pac 1, uoc
  ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PAC 1.- Conclusions finals al debat. Grup B. 1.- Comentari de les aportacions dels companys al debat. Després d’haver llegit les aportacions dels companys he observat que la majoria poden realitzar una visió global sobre que les noves tecnologies o la incorporació...
  830 Palabras 4 Páginas
 • recull PV Psicopedagogia UOC
  test PAC4: dir si s’han d’analitzar els ítems (índex de discriminació) si fos un test de personalitat. PAC 1: reconèixer diferents parts d’un article científic. Pac 4: a la pregunta dos de la pac havíem de comparar dos test de personalitat. Demana si és més adequat comparar-ho amb el mateix nombre...
  19092 Palabras 77 Páginas
 • recull pv
  MODELS D’ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA  NEGOCIACIÓ DE CONFLICTES  NOVES TECNOLOGIES  ORGANITZACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS  ORIENTACIÓ PROFESSIONAL  POLÍTIQUES EDUCATIVES, LEGISLACIÓ ESCOLAR I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA  PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS  PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ  PSICOLOGIA...
  18387 Palabras 74 Páginas
 • Pac1 polítiques educatives
  PAC 1: POLÍTIQUES EDUCATIVES 1.- El Marc d’Acció de Dakar fa un anàlisi de les coses aconseguides des de la conferència de Jomtien feta deu anys enrere, dient que el centre de l’Educació per tots (EPT) és que cap país que és comprometi amb això es vera frustrat per falta de recursos, contaran amb...
  2313 Palabras 10 Páginas
 • PAC1 DIRECCION MKT OUC
  producte original o nou. Per reforçar aquesta classificació podem recolzar-nos en els segments als quals es dirigeix el producte: tant domèstic com professional, aportant innovació als dos mercats als quals es dirigeix. Existeixen altres productes que ofereixen característiques similars, com les càmeres...
  2499 Palabras 10 Páginas
 • Pastures Cat
  partir d'aquesta data s'ha anat convertint en l’activitat agrícola més important, amb grans inversions econòmiques. Aquest fet ha provocat una nova orientació dels conreus, ja que ara els pagesos destinen a farratge molta part de les terres antigament dedicades a les produccions de blat i de patates. ...
  1608 Palabras 7 Páginas
 • Anàlisi de casos PAC1
  psicopedagògica Activitat 1: La correcta contextualització de les demandes d’intervenció que rebem és fonamental en la nostra pràctica professional. Compara la dada més significativa per a la intervenció psicopedagògica present als tres casos esmentats abans per cadascun dels diferents contextos...
  2003 Palabras 9 Páginas
 • Grado en Ingeniería Informática
  en l’àmbit professional. L’estudiant, a més d’aprendre, utilitza les noves tecnologies de manera natural i, per tant, està capacitat per a aplicar-les en l’empresa i organitzacions del segle XXI. 2 a rsones Així mateix, i a fi d’afavorir el desenvolupament i progressió professional dels graduats ...
  2623 Palabras 11 Páginas
 • Av. i tec. int. social pac 1
  Avaluació i tècniques d’intervenció social PAC 1 Evelin Fernández Arribas 1.Quan ens referim als serveis socials estem parlant de les activitats organitzades orientades a prevenir l’exclusió social i a promoure la prestació social de suport personal, d’informació, d’atenció i d’ajut als ciutadans...
  3377 Palabras 14 Páginas
 • Pac 5 Recursos Humanos I
  Prova d’avaluació continuada 5 (PAC- 5) Síntesi Enunciat LA SITUACIÓ: METAL·LÚRGICA CATALANA, S.A. PREGUNTES 1.-Considerant els supòsits de la teoria de Maslow, quines necessitats tenen satisfetes els treballadors d'aquesta empresa? La Piràmide de Maslow és una teoria que formula...
  2918 Palabras 12 Páginas
 • Educacio especial pac 2 uoc
  Educació Especial Enric Bolea PAC 2 Elaboració d’ un mapa conceptual sobre les respostes curriculars i organitzatives d’ atenció educativa a la diversitat en els projectes de centre. Contextualització en el marc dels alumnes que presenten Trastorns de conducta.º Gemma González Méndez 21.11.2006 ...
  1096 Palabras 5 Páginas
 • pac1 TIC
  mancances o necessitats de canviar actituds. Treballar en aquesta direcció aportarà seguretat a l'individu i li permetrà un creixement personal i professional sòlid. En la pràctica de les funcions directives, fàcilment poden concórrer els factors generadors de l'estrès. Alts nivells d'estrès generen...
  2930 Palabras 12 Páginas
 • La intervenció psicopedagògica i l’alumnat amb ne associades a tc:
  Pràctica d’Avaluació Continuada – PAC 3 Educació Especial 1- Treball en equip en els Centres Tasca 1 Quins serien al vostre entendre els objectius de la intervenció amb aquests nois i noies (TC) des de la perspectiva d’ un treball en equip? Per a tractar aquestos alumnes es necessari...
  2896 Palabras 12 Páginas