• PAC 1 Models d'orientació
  Bibliografia - Carles Monereo. (2003) Models d’orientació i intervenció psicopedagògica. Mòdul 1: Models d’orientació educativa i intervenció psicopedagògica. Barcelona, UOC. - Pozo, J.I; Pérez Echeverría, M.P; Sánchez, E.; Pérez Cabaní, M.L.; Carretero, R. (2003) Models d’orientació i intervenció psicopedagògica...
  1095 Palabras 5 Páginas
 • pac 1 tecniques d´analisis quantitatives
  Grau en Psicologia 10.512 Tècniques d’Anàlisi de Dades Quantitatives Curs 13-14/set 2013 Ana Barea Ramírez Prova d’avaluació continuada 1. Estadística Descriptiva. Excel. Presentació Presentació de la prova En aquesta primera prova d’avaluació continuada s’introdueixen els conceptes més importants...
  2150 Palabras 9 Páginas
 • Models d'orientacio i intervencio psicopedagogica, pac 1 uoc
  MODELS D’ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ EDUCATIVA Curs 06 –07 Segon semestre Consultora: Carme Cornet SÍNTESI DEL DEBAT Síntesi del debat sobre algun dels aspectes o idees més qüestionades o exposades per vosaltres, tenint en compte els referents teòrics del primer bloc Quines competències bàsiques...
  679 Palabras 3 Páginas
 • Pac 2- Models d'orientació
  Al 1983, per primera vegada a l’Estat espanyol, es planteja a través del Reial Decret de 27 d’abril de 1983 (BOE de l’11 de maig) l’atenció pedagògica específica preferent a tot aquell alumnat que ho requereixi per motius socials, culturals o econòmics. Aquest és el punt de partida de les següents...
  1159 Palabras 5 Páginas
 • Pac 2 Models D'Orientacio
  1.Introducció. Avui dia, les aules dels centres educatius presenten una gran heterogeneïtat d’alumnes que segueixen ritmes d’aprenentatge diferents, els que segueixen el ritme sense problemes, aquells que tenen certes dificultats d’aprenentatge i els que sobresurten. Respecte a l’alumnat amb sobredotació...
  1690 Palabras 7 Páginas
 • Pac 1 Y Pac 2
  PROTOCOLO P.A.C. 2 INDEPENDENCIA PERSONAL HABITOS EN LA MESA: 1. Usa el tenedor y cuchillo sin dificultad. El sujeto debe ser capaz de tomar, asir los cubiertos adecuadamente de manera firme y usarlos apropiadamente...
  6127 Palabras 25 Páginas
 • pac 1
  partir de zero amb la altra persona sense que a aquesta li fossin atribuïts gratuïtament una sèrie d’elements, ja fossin de caràcter positiu o negatiu. D’ aquesta manera ni tan sols arribaríem a allò que diu Rodrigo ( 2006: 143), “antes de cambiar nuestros prejuicios, preferimos convertir lo que no se ajusta...
  1919 Palabras 8 Páginas
 • PAC 1
  Historia de la psicologia - UOC PAC 1: Identitat adolescent Autor: Jordi Balart i Martín Enfocant el tema de l'adolescència des d'un punt de vista psicosocial, hem d'entendre primer que, des d'aquesta perspectiva no...
  1164 Palabras 5 Páginas
 • Pac 1
  1a.- La industrialització, revolució industrial. 1b.- Segons Adam l'individu es mou per 6 motius. L'estimació per si mateix, la simpatia, el desig de ser lliure, el sentit de la propietat, un cert hàbit de treball i la tendència a permutar o canviar una cosa per una altra. Aquest interès individual...
  409 Palabras 2 Páginas
 • PAC 1
  CUADRO PAC 1 PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRESO EN EL DESARROLLO SOCIAL INDEPENDENCIA PERSONAL Hábito en la mesa 1. Utiliza la cuchara cuando come, sin requerir ayuda……….…………………………...……………………. A 2. Bebe sin derramar, sosteniendo el vaso con una sola mano.………………………………………………. A 18....
  1291 Palabras 6 Páginas
 • PAC 1
  feb-jul11 Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Prova d’avaluació continuada 1 – PAC1 Criteris d’avaluació i condicions de lliurament Data límit de lliurament: 29-03-2011. Cal lliurar la PAC en aquesta data i a la bústia Lliurament i registre d’AC de la vostra aula. A l’hora de presentar-la...
  2241 Palabras 9 Páginas
 • Pac 1
  HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA CRISTINA MARTÍN Prova d’avaluació continuada 1. PAC 1 Fechner se enmarca dentro de la Alemania del siglo XIX, una época de muchos cambios, protagonizados por la Revolución Industrial que ya, en este siglo, empieza a disolverse. Las condiciones precarias de vida,...
  1644 Palabras 7 Páginas
 • pac 1
  a la realització de l’A2. Durada : del 24 d’abril a 3 de maig Temàtica : El desenvolupament del currículum, tal i com apunta Zabalza al mòdul 1, pot ésser entès des de dues perspectives (com a pla i com a acció) les quals, si bé es convenient que constitueixin dues cares d’una mateixa moneda,...
  797 Palabras 4 Páginas
 • Pac 1
  HUMANITATS – PSICOLOGIA PAC 1 1. Breu anàlisi comparativa de dues escoles o tradicions històriques de la psicologia científica. Durant els primers anys del segle XX van sorgir una sèrie d’escoles que, ja sigui per acció o reacció, es poden considerar hereves del fracàs de la psicologia del contingut...
  1401 Palabras 6 Páginas
 • Pac 1
  L. Manovich desarrolla en el primer capítulo “¿Qué son los nuevo medios?” las principales características de los nuevos medios y las diferencias básicas que existen con los antiguos medios. Manovich establece que el cambio de los antiguos a nuevos medios se produce con la creación de los ordenadores...
  794 Palabras 4 Páginas
 • PAC 1
   Resposta 1 Teoria de la convergència: La teoria de la convergència manté que el comportament multitudinari no és un producte del grup en si mateix, sinó que és portat al grup per individus particulars (Milgram i Toch, 1969). Aquesta teoria de diu, doncs, que la gent que vol actuar d’una certa...
  1609 Palabras 7 Páginas
 • PAC 1
  1. La concepció que té en Jordi envers a l’ensenyament i aprenentatge és molt tradicional i està molt lligada a un enfocament d’inspiració conductista. Per en Jordi el procés d’ensenyament-aprenentatge consisteix en instaurar en els alumnes conductes (continguts) descrites pel professor i que els alumnes...
  3611 Palabras 15 Páginas
 • Pac 1
  PAC 1: Anàlisi i interpretació de textos històrics: El tancament en institucions. Comentari de text que contextualitzi, analitzi i interpreti el text de forma crítica a partir de la informació disponible. Els dos texts reflecteixen la institualització dels exclosos en el passat. La Història de l’educació...
  664 Palabras 3 Páginas
 • Pac 1
  L´ educació com a procés d´humanització PAC 1 Sònia Sánchez Serrano 16.03.2010 [pic] Tots crec que tenim clar que un món sense educación, seria com una petita gran selva, sense cap mena de civisme, norma, aprenentatge, per tant sense cap mena d´humanització…és ben cert que...
  318 Palabras 2 Páginas
 • Pac 3 models orientació educativa
  Primera aproximació a l’escenari d’intervenció i inici de la negociació (anàlisi 1) a) activitat: Recepció i negociació de la demanda i/o detecció de necessitats b) procediments: reunions per negociar i consensuar el pla d treball (estructura i contingut) El coordinador pedagògic de l’IES ens fa arribar...
  3369 Palabras 14 Páginas