• HOLA
  e. 135º f. 120º Pregunta 3 No s'ha respost encara Puntuat sobre 1,00 DesmarcadaMarca la pregunta Text de la pregunta Per traçar un angle no múltiple de 15º utilitzarem: Trieu-ne una: a. La escaire i el cartabó b. Un transportador d'angles c. Una plantilla de retolació d. Una plantilla...
  491 Palabras 2 Páginas
 • Como hacer indice trabajo de recerca.
  de la casa dins de la peninsula iberica. La posició de la casa ha de ser estudiada ja que múltiples variables influencien de maneres diferents sobre els aspectes fonamentals del funcionament d’una casa, com per exemple: la climatització, la il·luminació natural, els recursos vegetals, etc. La variable...
  7023 Palabras 29 Páginas
 • Trabajo
  1 i 2. Mirant per la cara oposada, col·loquem les agulles 3 i 4. 3. Es retira la caixa. Es traça la semirecta que passa per 3 i 4, que tallarà a la línia de la cara emergent en O'. 4. Es mesuren amb el semicercle els angles implicats: i= angle d'incidència aire - aigua r= angle de refracció...
  1304 Palabras 6 Páginas
 • Unidad DT 1 bat artistico
  arestes r i s en relació a l’aresta u del cub de la figura anterior. 8. A una recta r donada, li podem traçar en l’espai un nombre infinit de plans paral·lels: en el cas que tots ells passin per un mateix punt P, defineixen un feix de plans que passen o es tallen a la recta paral·lela s a la donada...
  1373 Palabras 6 Páginas
 • Wassilly Kandinsky
  Wassilly Kandinsky “El color és un mitjà per exercir una influència directa sobre l'ànima. El color és la tecla. L'ànima és el piano amb moltes cordes. L' artista és la mà que per aquesta o aquella tecla, fa vibrar adequadament l'ànima humana” Vanessa Esteban Uribe ...
  3323 Palabras 14 Páginas
 • enfermeria clinica
  anatomo-fisiològic L’ull té tres membranes: escleròtica, úvea, retina. Escleròtica: la més externa, dóna subjecció a l’orbita de l’ull. Quan passa per davant de l’iris aquesta escleròtica s’anomena còrnia. Úvea: capa mitjana. o Consta de tres parts:  la coroides (capa molt vascularitzada),  iris...
  9338 Palabras 38 Páginas
 • Fluidos
  és un tema doblement important. És un tema d'alta importància tecnològica i simultàniament de molta rellevància biològica. És imprescindible en múltiples aplicacions tecnològiques: - conducció i tractament de fluids en la indústria agroalimentària (llets, olis, sucs,...). emmagatzematge i circulació...
  10733 Palabras 43 Páginas
 • Bàdminton
  qualsevol edat divertit però al mateix temps dur, el Bàdminton és un joc complet es treballa la velocitat i la força així entrant en joc els músculs de les extremitats superiors i inferiors. El Bàdminton s'ha estés per tota Espanya i s'han creat federacions insulars aportant jugadors per a un equip nacional...
  6135 Palabras 25 Páginas
 • Disseny I Construcció D'Una Aeronau
  quin seria el tema per el seu treball de recerca. Preferentment hauria de ser un tema que li poguès aportar coneixements que utilitzes després, al grau universitari. Hi habia un ventall de posibilitats, treballs relacionats amb la física, química, tecnologia, matemàtiques,... Però ningun tema li agradava...
  10794 Palabras 44 Páginas
 • Laser
  interès per les noves tecnologies, especialment les que estan basades en la llum làser. Un altre factor que també ens a cridat molt la atenció a sigut el fet de poder fer un treball pràctic, la oportunitat de poder construir nosaltres una cosa tan misteriosa per molta gent i fins fa poc per nosaltres...
  7788 Palabras 32 Páginas
 • Caat
  .....................................27 John Mathews.............................................................................29 Tècniques per la pintura............................................................33 Kenneth Rosseau............................................................
  5984 Palabras 24 Páginas
 • TR maquillage
  detingudament la cara, analitzant quins són els punts que vols destacar i quins minimitzar. Regles bàsiques per a un bon maquillatge Estudi del rostre Un estudi detallat de la cara és un pas previ per a realitzar un bon maquillatge, també s'ha d'analitzar el tipus de pell i l'estat en què es troba. ...
  2415 Palabras 10 Páginas
 • COMANDOS DATAMINE
  desactiva los wireframes TSTR – desactiva los string 1 para crear planos paralelos WA - guarda string WW – guarda wireframe TWSV – convina múltiple split MSL – divide un wireframe VV – actualiza vista acual COP – copia string TSG – crea tag para hacer un linkeo SST – selecciona string ...
  690 Palabras 3 Páginas
 • Metrologia
  d’activitats de la humanitat, ha sorgit la necessitat de comptar i mesurar: en la ciència (per expressar els resultats dels fets observats), en la indústria (per a la construcció dels seus objectes), en el comerç (per valorar amb més exactitud els seus intercanvis comercials), etc. Recorda que mesurar...
  7027 Palabras 29 Páginas
 • Exercises
  from the seismic image, and used to calculate φ and β. Part B1: Fault-bend folds Seismic Exercise: Argentina 0.5 km 2 3 θ = 15º γ = 82º φ = 15º γ γ = 82° β = 14° θ = 15° φ = 15° β = 14º 4 Data courtesy of BHP 5km Exercise B1-2: Anticlinal fault-bend fold Interpret the...
  3228 Palabras 13 Páginas
 • Acid
  l’àcid nítric (HNO3 (aq) ) i l’àcid perclòric (HClO4 (aq) ). Com es preparen les dissolucions patró d’aquests àcids? Quin és el patró primari més emprat per a l’estandardització d’aquestes dissolucions? Escriviu la reacció que té lloc. L’àcid clorhídric és el més utilitzat en valoracions àcid-base tot...
  542 Palabras 3 Páginas
 • Operatoria De Teclats
  engloben un ventall de trastorns com el dolor al coll o a l’esquena, la fatiga visual i mental, el mal de cap, l’estrès, la falta de motivació, etc. Per prevenir els riscos laborals, és important que hi hagi una organització de les tasques adequada, un bon disseny de les instal·lacions que garanteixi ...
  22176 Palabras 89 Páginas
 • Apuntes mates
  Integració per parts. Integral definida, aplicació al càlcul d’àrees planes. Examen. La prova consisteix a: • Respondre un dels dos blocs de cinc qüestions. [5 punts 1 per cada qüestió] • Resoldre un dels dos problemes proposats. [5 punts] Es pot portar calculadora científica, però no s’autoritzarà...
  13413 Palabras 54 Páginas
 • Curso Basico De Autocad
  anotación y el control de las capas por ventana gráfica minimizan las engorrosas alternativas, mientras que las mejoras de texto, las directrices múltiples y las mejoras de tablas ayudan a lograr un grado incomparable de precisión estética y profesionalismo. Escala de anotación Con AutoCAD 2008...
  4020 Palabras 17 Páginas
 • asdasf
   Center : Click Angle/Length of chord/ : 90  Trace (TRAZO): Dibuja líneas...
  2577 Palabras 11 Páginas