• HOLA
  . 75º b. 45º c. 105º d. 60º e. 135º f. 120º Pregunta 3 No s'ha respost encara Puntuat sobre 1,00 DesmarcadaMarca la pregunta Text de la pregunta Per traçar un angle no múltiple de 15º utilitzarem: Trieu-ne una: a. La escaire i el cartabó b. Un transportador d'angles c. Una plantilla...
  491 Palabras 2 Páginas
 • Como hacer indice trabajo de recerca.
  posició de la casa ha de ser estudiada ja que múltiples variables influencien de maneres diferents sobre els aspectes fonamentals del funcionament d’una casa, com per exemple: la climatització, la il·luminació natural, els recursos vegetals, etc. La variable que hem tingut en compte a l’hora de decidir...
  7023 Palabras 29 Páginas
 • Trabajo
  oposada, col·loquem les agulles 3 i 4. 3. Es retira la caixa. Es traça la semirecta que passa per 3 i 4, que tallarà a la línia de la cara emergent en O'. 4. Es mesuren amb el semicercle els angles implicats: i= angle d'incidència aire - aigua r= angle de refracció aire - aigua i'= angle...
  1304 Palabras 6 Páginas
 • Bàdminton
  longitud per 6,10 m. d'ample per a les trobades dobles. Les línies són de quatre centímetres d'amplària, preferentment grogues, que formen part de la superfície de joc, per això estan traçades cap al seu interior."També la línia mitjana es traça repartint la seua amplària entre les dos zones de servici...
  6135 Palabras 25 Páginas
 • enfermeria clinica
  transversal a l’eix més gran de l’os. Consolidació lenta.  Obliqües: Traç obliquo a l’eix més gran de l’os. Consoliden fàcilment.  Espiral: Traç en espiral quasi sempre a ossos diafisials i són produïdes per una torsió. Consoliden ràpidament.  Comminuta: Molts traços, múltiples fragments= Difícil...
  9338 Palabras 38 Páginas
 • Wassilly Kandinsky
  en l’anàlisi de la forma i el color. El seu treball com pintor tot i que no va ser molt actiu en aquest període, es pot observar que les seves abstraccions es van tornar cada vegada més geomètriques, a mesura que s'allunyava de l'estil fluid de la seva primera època per introduir traços de perfil...
  3323 Palabras 14 Páginas
 • Fluidos
  l'experiència amb una aixeta, obrint-la molt poc, què passa però quan obriu molt l’aixeta? Per introduir el concepte de tensió superficial (concepte equivalent a energia superficial) utilitzarem una senzilla experiència: Introduïm un anell amb un fil tal com indica la figura en una solució...
  10733 Palabras 43 Páginas
 • Unidad DT 1 bat artistico
  . 3 unitat 27. A la figura 46, hem resolt la qüestió plantejada: amb el compàs tracem una recta que formi 15º amb la horitzontal (mitjançant la bisectriu d’un angle de 60º i després de 30º). Utilitzem escaire i cartabó per traçar les paral·leles a la direcció de 15º determinada. 74...
  1373 Palabras 6 Páginas
 • Caat
  . Observacions basades en Ricardo Marín, 2003: Sobre una còpia del dibuix (o de les fotos necessàries) marcar els ítems, per escrit, als què es fa referència en l’argumentació (per exemple, “principi aplicació múltiple”, “principi de perpendicularitat”, etc.) 4. Observacions basades en...
  5984 Palabras 24 Páginas
 • Disseny I Construcció D'Una Aeronau
  el tema per el seu treball de recerca. Preferentment hauria de ser un tema que li poguès aportar coneixements que utilitzes després, al grau universitari. Hi habia un ventall de posibilitats, treballs relacionats amb la física, química, tecnologia, matemàtiques,... Però ningun tema li agradava del...
  10794 Palabras 44 Páginas
 • TR maquillage
  inferiors acuradament sempre peinándolas abans i després de maquillar. • Ombreja els ulls amb ajuda d'un pinzell partint del mig del parpella superior, i eixamplant el traç progressivament cap al angle extern. • Utilitza tons clars nacrats per ampliar i il · luminar la mirada. Es realitzarà una...
  2415 Palabras 10 Páginas
 • Metrologia
  l’àmbit de la mecànica, per a mesurar magnituds lineals com a unitat base s’hauria d’utilitzar el metre, juntament amb els seus múltiples i submúltiples. Malgrat això, per conveni es fa servir el mm com a unitat superior, i com a submúltiples la dècima de mm (10–4 m), la centèsima de mm (10–5 m) i la...
  7027 Palabras 29 Páginas
 • Exercises
  imbrication? Solution 2 km NE 2 km 5 Fault shear by frontal imbricate 8 Instructions Step 1: Jump correlate reflections across the multiple thrust sheets using the colored key horizons provided. Step 2: Measure backlimb beds and thrust faults dips. Do the beds dip at the same angle...
  3228 Palabras 13 Páginas
 • COMANDOS DATAMINE
  closed ost open cla close all oa open all pro proyect string at angle ext extend bs break conn conectar rev reverse exp expand com combina ctp clic to perimeter stra string to trace tri trim to strim ou generate outlines ost abre string red reduce puntos de string fe smg crs sol sil dal li mwe ORE CONTROL ...
  690 Palabras 3 Páginas
 • Laser
  amb un angle de reflexió per sobre de l'angle límit de reflexió total i això provoca el que s‟anomena reflexió interna total múltiple. La font de llum pot ser làser o un LED. 34 Làser El seu funcionament es basa en transmetre pel nucli de la fibra un feix de llum, tal que aquest no travessi el...
  7788 Palabras 32 Páginas
 • Curso Basico De Autocad
  AutoCAD® 2008 incorpora funciones que facilitan las tareas cotidianas. La escala de anotación y el control de las capas por ventana gráfica minimizan las engorrosas alternativas, mientras que las mejoras de texto, las directrices múltiples y las mejoras de tablas ayudan a lograr un grado incomparable...
  4020 Palabras 17 Páginas
 • Procedimiento De Recubrimiento Metales
  from A.L.P. Lighting. • Turn optical efficiency into bottom-line improvements. Strip Fixture Conversions Troffer & Surface Fixture Conversions • Maximize energy savings per investment dollar. • Add cutting edge aesthetic design to existing facilities at a fraction of the cost of new...
  10020 Palabras 41 Páginas
 • Apuntes mates
  potència l’exponent de la qual ha de ser un múltiple de l’índex de l’arrel. Per resoldre qualsevol exercici d’algebra has de seguir uns passos: a) Llegir atentament l’enunciat b) Busca parules clau per conèixer la relació algebraica que hem d’aplicar c) Recordar les propietats...
  13413 Palabras 54 Páginas
 • Acid
  és un patró primari. L’hem d’estandarditzar mitjançant una valoració amb un patró primari de característiques bàsiques com el carbonat de sodi (Na2CO3). Utilitzarem com a indicadors preferentment fenolftaleïna (interval de transició: 8,2-9,8) per al primer protó que capta el carbonat de sodi i...
  542 Palabras 3 Páginas
 • Tir a portaria
  per veure la seva trajectòria, si està acostumat a la categoria o és un nou vingut amb nervis. És un golejador? O és un defensa en una acció aïllada? EDAT: Valorarem a partir d'aquí, l'experiència i la maduresa del jugador. ANGLE POSICIÓ: Quan executa el tir, quin angle té respecta a la vertical de...
  10072 Palabras 41 Páginas