Preguntas Valenciano Literatura Pau ensayos y trabajos de investigación

Preguntas literatura valenciana selectividad

ficció populars i de qualitat. La difussió televisiva d'adaptacions de textos de referència de la literatura catalana. Va començar fent guins televisius per a TVE i va crear la primera sèrie diària de tot el territori espanyol (TV3: Poble Nou). TEMA 15 Valora la repercussió de l'assaig de Joan Fuster en el context de l'època. Joan Fuster és l'assagista més important i més modern de la literatura catalana del segle XX. Fuster és autor d'una extensa obra literària amb molta diversitat temàtica...

950  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Literatura valenciana

1. LA LITERATURA DOCTRINÀRIA: PROSA MORALITZANT DELS SEGLES XIV i XV. 1.1. Context històric: les religions i les monarquies. Al segle V, L’Església va ser l’única institució que va mantenir durant segles una estructura estable de poder i el seu pensament va impregnar tot el món medieval a Occident. La idea de cristiandat va substituir la funció que feia la d’Imperi romà i arribà a unificar culturalment Europa enfront de l’amenaça que aquesta sentía a la riba sud del Mediterrani: l’islam. Al...

563  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Literatura Valenciana

VALENCIÀ. Literatura: les obres que produeixen els escriptors solen reflectir les experiències d’aquest. El conjunt d’aquestes. Gèneres literaris: Conjunt de textos que comparteixen unes determinades característiques tipològiques. · Gèneres segons la proposta clàssica: * Èpic: narració en vers fets històrics o ficticis per tal de lloar una nació o un heroi. * Lírica: textos per a demostrar els sentiments íntims del poeta. * Dramàtic: textos que s’escrivien per a ser llegits en públic...

619  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

temes literatura valenciana selectiu

polítics i s’anul·laren els sindicats - no hi haguera llibertat d’associació, ni de premsa, ni de pensament ni d’expressió Aleshores per a la cultura va tindre les conseqüències següents: - procés d’espanyolització castellanitzant de la cultura valenciana - els escriptors sofriren depuracions, deportacions o penes de presó - altres escriptors s’exiliaren La dictadura del general Franco va tallar l'activitat literària que feien molts escriptors que ja havien començat a escriure abans de la Guerra...

1646  Palabras | 7  Páginas

Leer documento completo

Literatura valenciana siglo XX

Literatura valenciana segle XX Modernisme: La literatura modernista o el Modernisme literari és un moviment que es donà a Catalunya a la darrera dècada del segle XIX i durant la primera del XX. Rep el nom d'Art nouveau a altres països Les seves característiques principals són l'afany per la musicalitat, la presència de la natura i d'al·lusions als sentits, i la recerca de la bellesa perfecta, sobretot a nivell formal, per fugir d'una realitat hostil. L'artista es considera un bohemi que viu...

1461  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

Literatura Pau Valencià Narrativa

LITERATURA VALENCIÀ REDACCIÓ 1ª PREGUNTA Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70 condiciona la producció narrativa e l’època. El context sociopolític posterior a la Guerra si condiciona la producció narrativa de l’època ja que existeix una dictadura que prohibeix qualsevol manifestació en contra d’aquesta. Es divideix en 3 etapes que van de 1939 a 1970. En la 1ª etapa (1939-1945) es duen terme nombrosos actes de repressió...

942  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Preguntes Literatura Pau

PREGUNTES DE VALENCIÀ PAU NARRATIVA EXPLICA EN QUINA MESURA EL CONTEXT SOCIOPOLITIC DELS ANYS POSTERIORS A LA GUERRA CIVIL FINS ALS ANYS 70 CONDICIONA LA PRODUCCIÓ NARRATIVA DE L'ÈPOCA. La pèrdua de la Guerra civil comportà amb ella l'eliminació de tots els nostres organismes culturals i una represió contra la nostra cultura. Aleshores la cultura valenciana pateix un intens procés de castellanització Molts dels nostres autors s'exiliaren a països com França, Argentina o Xile per fugir de...

3987  Palabras | 16  Páginas

Leer documento completo

Literatura Valenciana En El Segle Xix

Hi hagué un moment de polèmica entorn del designi extraliterari de la Renaixença, entre valencians i catalans del Principat: els poetes del Sud es negaven a admetre'l aquesta retracció es deu a la manca d'un empelt progressista de la Renaixença valenciana. El nostre país, poc o no gens industrialitzat aleshores, sense greus problemes de creixement econòmic, tranquil en la riquesa cíclica i previsible de l'agricultura, no sent massa ambicions de cara al dia de demà.En fou una prova directa l'admissió...

555  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Literatura Autores Valencianos

Tema 1: La Guerra Civil fins als anys 70. La cultura valenciana sofrí un proces d'espanyolització castellanitzant, les principals van ser: ➢ Eliminació de l'argument tradicional. ➢ Aparaix l'antiheroi. ➢ Substitució del narrador omniscient. ➢ No hi ha linealitat temporal. ➢ Monòleg interior. Va ser temps de censura, d'exili i represió. Les tendències de la narrativa van ser: ➢ Psicològica: comportament dels individus (dominant fins als 60). ➢ Realista: condicions de vida, retrat social. ➢ Fantàstica:...

1477  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

Literatura valenciano 2º bach

escriptors es trobaren a l’exili després de la guerra, on produiran obres caracteritzades per l’enyorament i la frustració: como Pere Calders, valorat pels seus contes (cròniques de la veritat oculta). A falta d’escriptors, la producció narrativa valenciana es mantindrà en el gèneres més tradicionals, amb una llengua desfasada. Exemple: Maria Ibars y la novel·la rosa melodramàtica. Als anys 60 el franquisme hagué d’acceptar una lleugera liberalització com a conseqüència de la recuperació econòmica...

1159  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Selectividad Valenciano Literatura

maduresa, és considerada una obra mestra de la nostra literatura on es narra la vida personal i l’evolució psicològica de la protagonista, Natàlia, amb un intens to subjectiu, paral·lelament al fets històrics del moment: República, Guerra Civil i postguerra. Finalment, Mirall trencat, simbolitzarà la vellesa i la mort. Joan Fuster La literatura de Fuster es constituí en una referència estimulant de normalitat cultural per a la societat valenciana. En els seus assaigs va donar carta de naturalització...

1204  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Literatura Valenciana S XV

La Literatura del segle XV Al segle XV hi havien uns escritors importants, un d’ells Ruis de Corella; era un noble, els seus temes eren d’amor, seriós i apassionats, escribia en llatí clásic i la hagiografía. Després estaba Jaume Gassell, que era un burgés Jaume Roig que escribia la sàtira. Estos van a formar l’escola satírica valenciana (BURLA). Estàn lligats als costums de l’época i a la realitat, per a burlarse. L’ amor es un joc erótic. Estil planer plé de coloquialismes. Ruís...

518  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Pregunta 1 Valenciano Selectivo

derrota de les dictadures europees. Es començaren a permetre premis i publicacions en llengua catalana (Premi Joanot Martorell). A partir d'aquesta represa (1946.1947) s'inicia un període de recuperació de la narrativa i es lluita per impedir que la literatura desaparega. Els autor reprengueren la tasca literaria, encara que es van tindre que enfrontar a la censura, la manca d'editorials... En 1960 comença una gran tolerància per part del règim, i autors importantíssims, com Mercè Rodoreda, començen...

1148  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Preguntas Pau Ctma

Preguntas PAU tema 1 y 2 de CTMA Pregunta A2. El medio ambiente como interacción de sistemas Cuestión A. ¿Qué es el Medio Ambiente? Dé una definición o concepto amplio de lo que entendemos por Medio Ambiente. Según la clasificación de los sistemas, el “sistema ambiental” ¿es abierto, cerrado o aislado? ¿Por qué? El Medio Ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo sobre los seres vivos...

771  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Literatura Narrativa PAU Valenciá

començar la produccio literal de Merce Rodoreda esta fortament influida pel fets que van ocorrer i que ella mateixa va viure, aço la va influir a ella y el plasma a les seus novel.les. Les novel.les de Merce Rodoreda son les mes importants de la literatura catalana, la experiencia de l’exili amplia el seu realisme literari que tracta temes profons. La seua novel.la “Aloma” es una novel.la autobiográfica, al ser d’esta manera en el carácter de Aloma s’aprecien caracterisitiques psicologiques, ja que...

1501  Palabras | 7  Páginas

Leer documento completo

LITERATURA VALENCIANO 1º DE BACHILLERATO

LITERATURA TEMA 1. Els orígens linguístics i literaris. 1. Els trobadors i el joglars. Trobadors i joglars: Després de ñla conquesta de València per Jaume I, les terres valencianes passaren a formar part de la Corona d'Aragó. El mode de vida i la cultura dels musulmas van anar desapareixent a poc a poc i el nostre poble va entrar dins de l'òrbita de les literatures romàniques. La poesia provençal, fou la més important a Europa des del segle XI al XIII. Els primers autors van fer servir...

1252  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

Literatura Valenciano Regidas Y Eso

mort dels éssers estimats i la del país, veu la pàtria com un gran cementeri per on passeja perdut, evocant el passat i cercant l’eixida d’un laberint. Realisme social: Inicia este període a 1960. Els temes són la guerra entre germans, la demanda de pau, perdó i tolerància. El poeta-profeta s’implica en les aspiracions del poble i pren la paraula per moralitzar. Característiques: La densitat i l’hermetisme, amb símbols procedents del món antic. L’aparició de mots que esdevenen símbols per ser repetits...

832  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Literatura valenciana de postguerra

estudiantil, la mort del dictador i les primeres passes cap a la democràcia parlamentària… Alhora s’accelera el desenvolupament de la indústria i dels serveis en un país que cada volta deixa més arrere la tradició agrària. Pel que fa a la nostra literatura, els canvis polítics i socials seran espectaculars i faran possible la normalització d’una producció i d’un mercat literari en català, mercat que ja havia començat a recuperar-se en la dècada dels seixanta. L’aprovació de la Constitució i dels Estatuts...

1047  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

preguntas literatura valenciano

van exiliar-se (la majoria a França i, alguns a causa de l’esclat de la Segona Guerra Mundial, a Amèrica) i des de l’exili, a pesar de les dificultats, iniciaren una activitat cultural important (edició de llibres i revistes). Es va produir una literatura no vinculada especialmente a cap moviment literari però que tenia alguns trets comuns com el to autobiogràfic, el tema de l’enyorança, el sentiment de frustració i de fatalitat del destí i la denúncia de la guerra i les seues conseqüències. Alguns...

3669  Palabras | 15  Páginas

Leer documento completo

Preguntas literatura

BLOQUE 1-3 PREGUNTAS ??? QBLOQUE 1 1¿Cómo se define la literatura? R= La forma de expresion escrita 2¿Qué es la funcion poetica? R=Es la forma especifica de usar el lenguaje en literatura 3¿Qué es la intencion comunicativa? R= Es el medio de expresion con alcanses inimaginables 4¿Qué son las marcas de literariedad? R= Son las caracteristicas que inscriben a un texto como literario 5¿Cuáles son las formas de representacion de un texto? R=Son Texto en prosa, verso, narrativo, descriptivo...

537  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Literatura Universal Examen Pau

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2011-2012 MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la opción elegida. En cada pregunta figura entre paréntesis la puntuación máxima asignada. TIEMPO: Una hora y treinta minutos. OPCIÓN A 1. TEMA Desarrolle el siguiente tema: Los cambios del mundo...

826  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Preguntas Pau Economia

Preguntas Selectivo (mirar las preguntas 3 de todos) Junio 2001 1. Indique los elementos que constituyen la estructura organizativa de la empresa. 2. Exponga las principales características de las sociedades limitadas y comanditarias. Por un lado tenemos las sociedades limitadas. Se denominan así debido a que está limitada al capital aportado. Se divide en participaciones. El capital inicial debe ser mayor de 3000 euros. Sus ventajas son que necesitan poco dinero para crearlas y se adaptan...

769  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Preguntas PAU Pedro Páramo

 Preguntas de Pedro Páramo 1. ¿Por que viaja Juan Preciado a Comala? Viaja a Comala en busca de su padre, Pedro Páramo, para ajustarle cuentas porque su madre se lo pidió en su lecho de muerte. 2. ¿Quién lleva a Juan Preciado hasta Comala? Abundio, otro hijo de Pedro Páramo, aunque posteriormente se entera que fue el fantasma de Abundio. 3. ¿Por qué se casó Pedro Páramo con Dolores Preciado? Para no saldar una deuda que tenía con ella y con su hermana, beneficiándose...

861  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Preguntas literatura

ASPECTOS TEORICOS QUE SE TOMARAN EN CUENTA PARA EL 1° EXAMEN INDICATIVO 1. Primera forma en que se realiza y surge la literatura como creación. De la forma oral. 2. Te mas q incluían la narración oral de la literatura antigua. Cultura Griega. 3. Razón por la que se le denomina poesía lirica. Por el nombre del instrumento que acompañaba de estas expresiones: la liria. 4. Temas predominantes que trata la poesía lirica. Música y danza. 5. Razones por las que se integra la...

806  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Preguntas De Literatura

LITERATURA 1° 1. Obra de Rubén Darío que inaugura el Modernismo: A) Azul B) Cantos de vida y esperanza C) Los raros D) Arbrojos E) Prosas profanas 2. Movimiento americano que busca la musicalidad, la belleza y lo exótico: A) Clasicismo B) Romanticismo C) Realismo D) Modernismo E) Costumbrismo 3. …………. escribió “La metamorfosis” cuyo protagonista es un viajante de comercio llamado …………… A) Franz Kafka – Max Brood B) Franz Kafka – Gregorio Samsa C) Gregorio Samsa...

714  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Preguntas Literatura

El cuento y la novela 1.- ¿Cómo se define la palabra Literatura? Arte que emplea como medio de expresión la palabra hablada o escrita. 2.- ¿Qué características tiene la leyenda? Es anónima y es de patrimonio de la comunidad por la que puede haber distintas versiones. 3.- ¿Cuál es la definición de Mito? Es una narración corta que tiene una función cognoscitiva o explicativa, frecuentemente de carácter alegórico. 4.- ¿Qué es el Cuento? Es una narración corta en la que intervienen...

1070  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Items 6 y 9 literatura valenciano

pels feixistes. Dos llibres de poemes molt importants, escrits per autors exiliats a Amèrica, van ser Nabí, de Josep Carner i Elegies de Bierville, de Carles Riba.Durant la segona etapa va disminuir la censura i es va poder començar a crear una literatura més realista. Per això eren editades clandestinament, com Ariel, Antologia i Dau al set.Al País Valencià, amb l’arribada dels anys cinquanta va sorgir una nova generació d’escriptors, com Xavier Casp i Miquel Adlert, de caràcter més simbolista,...

1280  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

Preguntas Literatura Selectivo

això, les característiques comunes de la seua obra literària són que utilitza un narrador omniscient i subjectiu, escriu en precisió i detalladament, amb un gran domini de la llengua, utilitza recursos de la tradició popular i inclou peculiaritats valencianes. Va escriure rondalles caracteritzades per ser contes cultes i per transformar el relat oral. Els seus relats breus es va distingir per ser peces amoroses i sentimentals. Respecte a les novel·les podem dir que aboca les seues experiències i els...

909  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

97 Preguntas Literatura 3

Lengua y Literatura ESO 3º Evaluación 3ª Literatura barroca Relación de preguntas posibles para el examen del martes, día 19 de junio 1.- Contesta a las siguientes preguntas sobre la visión del mundo del siglo XVII español: a) ¿Por qué se caracteriza? b) ¿Qué aspectos medievales afloran? c) ¿Por qué es contradictoria? Solución: a) Por el pesimismo y el desengaño. b) La reflexión sobre lo frágil de la realidad humana, sobre el paso inexorable del tiempo, sobre la brevedad de la vida y sobre la...

1215  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Pau J-2012 C. Valenciana Cast

sanguíneos está determinado por tres alelos: IA, IB e I0. Los alelos IA e IB son codominantes entre sí mientras que I0 es recesivo respecto a IA e IB. Realitzeu els encreuaments necessaris i contesteu a les preguntes següents: Realiza los cruzamientos necesarios y contesta a las siguientes preguntas: 1. Definiu codominància i al·lelisme múltiple (2 punts). 1. Define codominancia y alelismo múltiple (2 puntos). 2. Quins seran els possibles genotips dels descendents d'una parella formada heterozigòtic...

1352  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

HISTORIA preguntas de 1 punto PAU

PREGUNTAS DE 1 PUNTO La romanización  La asimilación cultural de los modos de vida romanos por parte de los pueblos hispanos.se manifestará tanto en el ámbito político como en el social, económico y cultural. La introducción del mundo romano se vio favorecida por la red de comunicaciones construida por los romanos, el fomento de la urbanización, el ejército y la participación de la población en las legiones, las actividades de la administración, el ejercicio de la justicia y las actividades comerciales...

1479  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

Preguntas de literatura basicas

PREGUNTAS TEMAS . LITERATURA 1. ¿Qué Vanguardias se dieron en España? ¿Qué son las Vanguardias? ¿Qué es un caligrama? (221, 233,229) El termino vanguardismo designa a un conjunto de movimientos artísticos, conocidos de modo genérico como , que se desarrollaron en Europa y América en el primer tercio del siglo XX y que apostaban por una nueva concepción del arte. - Los movimientos de vanguardia en España: El Creacionismo El Ultraísmo El Surrealismo Los caligramas son poemas visuales que...

1133  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Preguntas LITERATURA UNIVERSAL

CUESTIONES APARECIDAS EN EXÁMENES ANTERIORES PREGUNTAS DE TEORÍA GENERALIDADES Desarrolle el tema “La rebelión romántica y el arranque de la modernidad”. (3 puntos) Desarrolle el tema “Realismo y naturalismo”. (3 puntos) Para la pregunta “Realismo y naturalismo” se valorará positivamente la referencia a los siguientes aspectos: cronología de realismo y naturalismo, países primeros en que aparecen, definición de ambas corrientes literarias, causas de su aparición, base filosófica y científica...

781  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Preguntas De Literatura Guatemalteca

Preguntas Literatura 1. ¿Nació en Guatemala el 15 de septiembre de 1911? Mario Monteforte Toledo 2. ¿Entre sus obras más conocidas están: Anaité, Entre la piedra y la cruz, y cuentos de derrota y esperanza? Mario Monteforte Toledo 3. ¿Nació en la Cuidad de México en 1899, fue escritor, académico y periodista. Entre sus obras más conocidas están: Un crimen provisional, El viaje redondo y Luzbel? Arqueles Vela 4. ¿Nació en Jalapa, a la edad de 17 años obtuvo el título de...

989  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Relación autores para la 4 pregunta de las PAU

BANCO DE RESPUESTAS POSIBLES A LA CUARTA PREGUNTA DEL EXAMEN EN FUNCIÓN DE LOS TÓPICOS SELECCIONADOS DE CADA AUTOR PLATÓN: • • • • • • Apariencia-realidad: Parménides (vía del ser y vía de la opinión o del ser y noser) Kant (Noúmeno y Fenómeno, sensibilidad, entendimiento y razón) y Nietzsche (mundo verdadero y mundo aparente) . Sentidos-razón (opinión-ciencia): Parménides (vía de los sentidos y la vía de la razón), Kant (Fenómeno e Ideas de la Razón) y Nietzsche (crítica a la metafísica). La...

569  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Preguntas sobre la literatura de la independencia

TRABAJO DE LITERATURA Profesor: Oscar Portilla 1. Juan del Valle Caviedes y Sor Juana Inés de la cruz imitan en sus obras a los movimientos artísticos europeos de la época. Estos autores si imitan o hacen la utilización de los movimientos artísticos europeos de su respectiva época, ya que especialmente a Sor Juana Inés de la Cruz se la considera como la representante mas destacada del barroco americano. El período Barroco se ubica entre los períodos Manierista y Rococó, aunque algunas...

848  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

LITERATURA PERUANA -PREGUNTAS

mejor poema romántico de nuestra literatura, es parte de la obra …………………………………….. cuyo autor fue….......... ……………………………………………………………………………….. INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO “JOSÉ SANTOS CHOCANO” BAGUA GRANDE SERVICIO DE NIVELACIÓN ACADÉMICA AREA: LENGUAJE -COMUNICACIÓN DOCENTE: Lic. JOSÉ ISABEL JIMENEZ CÓRDOVA REVISIÓN GENERAL DE LA LITERATURA PERUANA 1. La Literatura Quechua se desarrolló mediante los…………………………………………… ...

678  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

literatura en la edad media preguntas

la caída de Constantinopla en 1453. 6. ¿Cuál fue la función que oficio la escultura y la pintura durante la edad media? R: La escultura y la pintura cumplieron una función didáctica. 7. ¿Por quién fue escrito el poema épico más grande de la literatura italiana? R: Dante Alighieri 8. ¿Qué ocurría con las personas que no compartían las ideas de la iglesia de la edad media? R: quien disentía de sus ideas era perseguido, pues se consideraba que ponía en peligro toda la estructura social. 9....

1263  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

Literatura 76 preguntas con respuesta

 La Literatura: instrumento de interpretación y creación cultural 1¿Qué es la literatura? Arte que emplea la palabra hablada o escrita como forma de expresión 2¿Qué es el Arte? Acto mediante el cual, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido, se expresa un concepción estética 3¿Qué son las bellas artes? Existen dos formas de concebir los productos artísticos que el ser humano produce 4¿Cuáles son las dos formas de artes? No es mismo un jarrito de barro hecho a mano a un jarrito hecho...

1473  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

Tarea preguntas literatura

LITERATURA SEGUNDO PARCIAL’* 1- ¿En su mayor parte de los géneros literarios a cual se remonta su origen? Grecia 2-¿Surge como una manifestación popular en oposición a la poesía solemne? Las fabulas 3-¿tipo de poesía que respondía a la concepción de la vida de los nobles, aristócratas? Épica 4-¿Representa la vida común de un pueblo? Fabula 5-¿Cuáles son los personajes que mayormente aparecen en las fabulas? Animales 6-¿Cómo se les llama cuando los personajes...

884  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Valenciano

Tendències poesia de la postguerra fins als anys 70: Després dels primers anys de postguerra aparegueren les primeres editorials i revistes literàries valencianes de postguerra. Com ara “Poesia” (1944-45), “Ariel” (1946-51) o “Dau al set” (1948-56). A partir de la dècada dels 40 comencen a tornar molts intel·lectuals exiliats. Destaca, Carles Riba, que es convertí en el suport moral de les generacions més joves. Arrelà entre els poetes l’existencialisme parisenc (Jean Paul Sartre): un moviment inconformista...

1215  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

literatura valenciano

- El tema del compromís amb el seu poble apareix en tota la seua poesia. El llibre més paradigmàtic és La pell de brau. Una pell que té la forma de la Península Ibérica, anomenada Sepharad i es projectada cap al futur com a terra promesa de pau i llibertat. - Tracta també el tema de la divinitat, amb Llibre de Job, dóna del seu déu: un déu que només se n´intueix la preséncia quan converteix l´home en víctima de la tragèdia. També va publicar...

3712  Palabras | 15  Páginas

Leer documento completo

Literatura valenciana

Pregunta 1. Explica en quina mesura el context sociopolitic dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70 condicionà la produccio narrativa de l’epoca. Amb la instauracio de la dictadura del general Franco i la conseguant perdua de les llibertats politiques i culturals, la produccio literaria entra en crisi: lexistencia de la censura no permitia la publicacio de determinades obres i, a mes, tota una generacio d’escriptors es veu abocada a l’exili. La narrativa que compren el periode del...

4915  Palabras | 20  Páginas

Leer documento completo

Literatura Infantil - Respuestas a Guía De Preguntas-

utilizar: CERVERA, Juan. Teoría de la literatura infantil. Bilbao. Mensajero. 1992. CAP I, Págs. 9-17 y CAP II, Págs. 45-47. WISCHÑEVSKY, Amalia. Los cuentos para niños, literatura y pedagogía. En: LA OBRA. Nº 759 (julio 1983), Buenos Aires DÍAZ RÖNNER, María Adelia. Carta y cruz de la literatura infantil. Buenos Aires: Libros del Quirquincho, 1988. CAP. Págs. 11-21. Preguntas: 1) En la introducción se le ofrecieron siete aproximaciones al concepto de literatura infantil, producidas por diferentes...

856  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Literatura valenciana

polítics, i es va prohibir l’ús públic i oficial del català, i el seu ensenyament. Relegada la llengua a l’”uso privado y familiar”, desfets i prohibits els organismes culturals i literaris, sense revistes, ni diaris, ni ràdio, ni editorials, la literatura catalana quedava condemnada a ser un fenomen minoritari i sense viabilitat. Els intel·lectuals que havien restat amb la Generalitat es van haver d’exiliar. La llista dels qui van haver d’emprendre l’exili inclou gent de totes les generacions i...

14861  Palabras | 60  Páginas

Leer documento completo

Literatura Valenciana

manera realista i amb precisió magistral, sense lirisme. El seu estil es caracteritza per una gran riquesa lèxica i frases elegants, a la manera de les novel·les realistes clàssiques. No obstant això, la seua obra més coneguda són les Rondalles valencianes on recopila i dóna caràcter literari a contes populars valencians de tradició oral i de temàtica meravellosa (dracs, bruixes...) i costumista (el nuvi aprofitós, el capellà fartó...) 3. La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre...

3630  Palabras | 15  Páginas

Leer documento completo

Miguel hernandez. preguntas literatura 2ºbachiller

Trayectoria y Vanguardia: Es un poeta difícil de clasificar ya que por años, se halla entre la generación del 27 y del 36. En sus comienzos estuvo atraído por la literatura oral y popular. Pero su gran interés por la literatura y su aprendizaje le llevan a leer escritores cultos. Miguel Hernández fusiona en su persona la tradición popular y culta y las innovaciones vanguardistas de su momento. Esta fusión es la característica que lo relaciona con la generación del 27. En 1931, entra en contacto...

1660  Palabras | 7  Páginas

Leer documento completo

valenciano

Lluís Ferran de Pol) A Catalunya, sols a partir de 1946 la literatura en llengua catalana tingué les primeres possibilitats d'accedir a la vida pública, però havia de refer-se la infraestructura cultural i comercial. Cal tenir en compte la manca dels mitjans habituals d'altres cultures (ràdio, premsa, ensenyament, oficialitat de l'idioma…) Barcelona s'havia convertit en el centre editorial més important de l'estat, però la literatura catalana és absent d'aquest procés de normalització del mercat...

1231  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

valencianos

Lluís Ferran de Pol) A Catalunya, sols a partir de 1946 la literatura en llengua catalana tingué les primeres possibilitats d'accedir a la vida pública, però havia de refer-se la infraestructura cultural i comercial. Cal tenir en compte la manca dels mitjans habituals d'altres cultures (ràdio, premsa, ensenyament, oficialitat de l'idioma…) Barcelona s'havia convertit en el centre editorial més important de l'estat, però la literatura catalana és absent d'aquest procés de normalització del mercat...

1231  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Valenciano

narradors d'aquest períodealternen el conreu de la novel·la i el conte, i utilitzen mateixos temes i tècniques.La dècada dels huitanta comporta la desaparició de mestres literaris indiscutibles, com Mercè Ro-doreda. La narrativa segueix la línea de una literatura de gènere i la novel·la històrica, i estanadreçades a un públic nombrós i que busca entreteniment. Es conreen gèneres com la narrativapolicíaca, de ciència-ficció, de terror, històrica, eròtica,... Són importants les figures de Quim Mon-zó o Ofèlia...

1257  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

valenciano literatura

Método y razón en Descartes Esta redacción presenta la relación entre la razón en Descartes y el método, pero ¿es necesaria la razón para alcanzar el conocimiento? ¿es posible alcanzar un conocimiento cierto y distinto?, y si es posible hacerlo, ¿es necesario algún método que te sirva de ayuda para alcanzarlo? Descartes propone que, si es posible alcanzar el conocimiento mediante el buen uso de la razón, además de la utilidad de un método para alcanzarlo. Pero esto, lleva hacia una nueva cuestión...

1210  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Literatura valenciana selectivo (postguerra)

IES JOANOT MARTORELL. València. Valencià. Llengua i literatura. 2n batxillerat 
 
 
 TEMES DE LITERATURA 
 
 
 
 
 Departament
de
Valencià
 IES
Joanot
Martorell.
València
 2n
batxillerat
 Curs
2013­2014
 
 
 IES JOANOT MARTORELL. València. Valencià. Llengua i literatura. 2n batxillerat 
 ÍNDEX
 
 
 1.
Explica
en
quina
mesura
el
context
sociopolític
dels
anys
posteriors
a
la
Guerra
Civil
fins
als
 anys
70
condiciona
la
producció
narrativa
de
l’època.
 2.
Explic...

39237  Palabras | 157  Páginas

Leer documento completo

Literatura Valenciana

Literatura valència fitxa 1 1-concepte d'edad mitjana: abans de l'edad mitjana i és trobava l'edad antiga on hi havia l'exitencia de la cultuta clàsica grecollatina. Mes o meny en l'any 450 a la caiguda de l'imperi Romà és esdevé l'edad mitjana, on hi havia una escassa cultura que és tobava en decadència. A l'anys 1492 amb el descobriment d'Amériaca i la caiguda de l'imperi Romà d'orient és esdevé edat moderna, on és produeix un renaixament de l'art i la cultura dels grecs i romans. L'imepri Romà...

1813  Palabras | 8  Páginas

Leer documento completo

EXMANES PAU COMUNIDAD VALENCIANA

EXAMENESPAUCOMUNIDADVALENCIANA UNIDAD02ElENLACEQUÍMICO Química2ºBachillerato (Junio 02) Según la teoría del modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, indica para las moléculas de metano, tricloruro de fósforo y hexafluoruro de azufre. a) el número de pares de electrones de enlace y de pares de electrones solitarios que presentan. b) la ordenación espacial de los pares de electrones de valencia para el átomo central. c) la geometría que presenta la molécula. (Septiembre...

1616  Palabras | 7  Páginas

Leer documento completo

Temes literatura selectivo Valenciano

narrativa de Valor va quedar en un segon terme, ja que es va dedicar preferentment a difondre la gramàtica normativa al País Valencià, amb obres com Millorem el llenguatge i La flexió Verbal. Al llarg dels anys 50 van ser publicades les Rondalles valencianes on va recollir i reelaborar rondalles populars, en una sèrie de volums que han tingut un ampli ressò. Els trets principals que caracteritzen les seues rondalles són: -Espai i temps. Els llocs que descriu són reals, coneguts i descrits. Pel que fa...

8364  Palabras | 34  Páginas

Leer documento completo

PAU 2011

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat Pàgina 1 de 4 PAU 2011 Pautes de correcció Llengua castellana i literatura SÈRIE 2 OPCIÓN A 1. Comprensión lectora 1.1. [1 punto] No hay respuesta única. Lo importante es que el estudiante sepa explicar que el yo poético busca el alma de la amada por el camino (el acceso), la frontera (los límites) y las puertas (el acceso), planteando la dificultad de obtener un conocimiento total, su esencia, a causa de la confrontación entre...

1082  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

literatura pau

hija de un jornalero de Wenceslao Ayguals de Izco, detalla la vida miserable de los bajos fondos madrileños. Gertrudis Gómez de Avellaneda y Rosalía de Castro continúan con la tradición de la novela sentimental. 2.El realismo literario En arte y literatura, el realismo, basado en la observación de la realidad, sustituye al romanticismo. Influidos por los novelistas europeos, los escritores españoles que han conocido las novedades de la novela por entregas y el realismo literario deciden escribir una...

6500  Palabras | 26  Páginas

Leer documento completo

Epoca Valenciana

dels cavallers. LA MATÈRIA DE BRETANYA (relacionat amg la figura del rei Artús i aventures dels seus cavallers). Va ser iniciat per Chrétien de Troyes. Al voltant del personatge del rei Artús, (model d’honor, lleialtat,… ) i Camelot (lloc d’igualtat, pau,…) es troben alters coses: l’espasa, el magic Merlín, Ginebra,… Les histories solen ser paregudes en quant a desenvolupament, per tant, aquestes obres donen una gran importància a l’acció, aventures, en les quals poden aparéixer personatges de tota...

1362  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

Literatura Valenciano Selectividad (C.Valenciana)

producció narrativa de l’època. La característica principal d’aquests anys va ser la censura i la prohibició de l’ús públic i a les escoles del català a causa de la política de substituir les llengües minoritàries pel castellà. Hi va haver escassa literatura, en part per l’exili de bona part del intel·lectuals. En València destaca la producció en vers. Els gèneres minoritaris no s’hi van vore tan afectats, però si la narrativa. Després de la 2a Guerra Mundial la situació va millorar. Existeixen diversos...

3275  Palabras | 14  Páginas

Leer documento completo

Literatura Valenciano 2º Bachiller

Literatura de Valencià 1.Context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil: Destaquem la censura a la llibertat d'expressió i la prohibició de l'ús del català. La narrativa va ser el gènere més censurat pel seu caràcter ''comercial'', més ampte per a la difusió de les idees. La lleu liberalització del franquisme va permetre un conreu tímid de la narrativa: ·Novel·la fantàstica o d'evasió: L'evasió va ser una de les alternatives a la difícil situació creadora dels novel·listes....

2793  Palabras | 12  Páginas

Leer documento completo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS