• Istoria Sociologie Contemporana
  Strategii ale abordării istoriei sociologiei si a teoriilor sociologice contemporane Necesitatea reconstruciei istoriei sociologiei-în general-si a "teoriilor sociologice contemporane în particular" - se impune atât dintr-o motivaie intrinsecă, precum si din o altă, de factură extrinsecă. Necesitatea...
  33472 Palabras 134 Páginas
 • Tareas
  principalul si esentialul, caracteristic fiecarui sistem. Insa termenul „tipul de drept istoric” nu poate cuprinde toata diversitatea sistemelor juridice contemporane. Avind in vedere toate sistemele juridice nationale de pe glob, in literatura juridica sint intrebuintati termenii: „harta juridica a lumii”...
  6139 Palabras 25 Páginas
 • Hugo chavez
  al tipus de discurs que es recolza en la utilització d'icones i símbols per a expressar ideologies o postures polítiques determinades. Des d'un principi Chávez ha associat la seva imatge a valors nacionalistes. (Font: Diari “El Tiempo”, Bogotá,Colòmbia, 30-12-01, p. 1-11). La indumentària és...
  2017 Palabras 9 Páginas
 • La necesaria contemporaneidad como elemento constitutivo de la movilidad jubilatoria consagrada en el art. 14 bis de la constitución nacional
  La necesaria contemporaneidad como elemento constitutivo de la movilidad jubilatoria consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Por Armando F.J. De Feo Para ubicar la crítica al fallo en la causa “Cirillo”[1] que pretendemos comentar es necesario referirnos, aunque sea sintéticamente...
  1673 Palabras 7 Páginas
 • Ingles
  s'utilitzà en un principi per fer referència als pintors que pintaven «a la manera» (és a dir, imitant l'estil) de Rafael, Miquel Àngel. etc. Aquesta tendència es desenvolupà a Itàlia al segle XVI. LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA: El Renaixement va néixer a Florència (Itàlia) al principi del segle XV; durant...
  1963 Palabras 8 Páginas
 • Politologia
  contra les idees absolutistes, i ultraconservadores. l 'autor que considerem com el present del liberalisme es Locke. El liberalisme serà una doctrina unitària fins al primer terç del segle XIX Constant serà l'últim liberal que defendrà aquesta tesis. Aprofundeix sobre el que respecta la mateixa...
  2765 Palabras 12 Páginas
 • Nuestros Problema Educativos A La Luz De La Experiencia Samoana
  de manera que en realitat les teories educatives poden ser, per exemple, teories ideològiques de caràcter general, o teories￿científiques sobre un element del procés educatiu. Així, una teoria ideològica de caràcter general seria la que queda recollida en un catecisme catòlic, ja que descriu un perfil...
  11424 Palabras 46 Páginas
 • Filosofos Jonios
  islas del mar Egeo y las costas de la península de Anatolia, en la actual Turquía, constituyendo la llamada Hélade. El mar fue desde los orígenes un elemento central en la vida de los griegos ya que al tener un suelo pobre en tierras fértiles se inclinaron a la navegación. Así fue que impulsaron el contacto...
  1363 Palabras 6 Páginas
 • filosofía del derecho
  jurídico, jusmarxismo y corrientes contemporáneas de la filosofía del derecho. IUSNATURALISMO De acuerdo a la lectura que realicé de la guía de autoestudio correspondiente a esta materia, advertí que la definición de iusnaturalismo contiene los siguientes elementos básicos: 1) Tendencia teórica...
  2201 Palabras 9 Páginas
 • La revolución que nos rodea
  Filósofo griego (544 adC - 484 adC) LA REVOLUCIÓN QUE NOS RODEA Introducción: Dialéctica “teoría del movimiento y el cambio” Partiendo del principio de Heráclito de que todo cambia y nada permanece, se puede deducir que la historia de la humanidad, sus reglas, avances técnicos, científicos y su...
  2196 Palabras 9 Páginas
 • Soberanía
  (estructuras del conocimiento) que condicionan en paralelo las estructuras del poder de una época y de un ámbito geopolítico. Es decir, analiza los principios de valor y los criterios de verdad (axiomáticos y no demostrables) que fundamentan lo que en una época y en un ámbito territorial particular, se...
  11632 Palabras 47 Páginas
 • La revolucion que nos rodea
  Filósofo griego (544 adC - 484 adC) LA REVOLUCIÓN QUE NOS RODEA Introducción: Dialéctica “teoría del movimiento y el cambio” Partiendo del principio de Heráclito de que todo cambia y nada permanece, se puede deducir que la historia de la humanidad, sus reglas, avances técnicos, científicos y su...
  2126 Palabras 9 Páginas
 • Las Teorías normativas.
  Podemos hablar de teorías políticas normativas clásicas y de teorías contemporáneas. Las clásicas abarcan la producción de la antigüedad (Grecia, Roma y Edad Media, En Occidente) y de la modernidad (siglos XV a XVIII). Las contemporáneas son las originadas a partir del siglo XVIII. Todo esto se refiere...
  505 Palabras 3 Páginas
 • Antropologia
  ha volcado la barca, le arranca las alas, causando así graves daños a su nación. MITO DE ADAPA MITO DE ADAPA * Crea el atman, el alma, principio de inmortalidad. * “El hombre” es totalidad cósmica y ser andrógico. * Purusa es la divinidad y el sacrificio transcendente e inmanente...
  1727 Palabras 7 Páginas
 • introducció dret administratiu
  podrà rebre dret. A partir d'aquest canvi ideològic l'home i la dona tendran capacitat d'escollir representatnt. Podrem parlar de l'estat LIBERAL, basat en el model de llibertat. Important el poble com a conjunt i l'individu com a element, aquest canvi ideològic fonamental és importatn perquè comportarà...
  3083 Palabras 13 Páginas
 • derecho internacional privado TEMARIO
  regulación, que traspasan las fronteras nacionales El calificativo Privado en Venezuela admite una concepción amplia, como son el estudio de los elementos de extranjería, de derecho civil, comercial, administrativo o procesal civil, por lo tanto el Derecho Internacional Privado, tiene como otro objeto...
  2341 Palabras 10 Páginas
 • Materia
  contreia amb ells una relació de vassallatge, amb tots els deures que li eren inherents, basada fonamentalment en l'ajuda guerrera. Vassallatge Element integrant del vincle feudal constitutiu d'una relació de servei, amistat i protecció pactada entre dues persones de condició noble, per la qual una...
  5983 Palabras 24 Páginas
 • Posibilidad del conocimiento
  Jordán | | Yascar Rincones | PUERTO AYACUCHO, 18 de Mayo del 2011.- Desarrollo: 1.- El Criticismo.- Por criticismo se entiende la doctrina de Kant, que sostiene la superioridad de la investigación del conocer sobre la investigación del ser. Esta corriente está convencida de que es posible...
  2867 Palabras 12 Páginas
 • ¿Por qué necesitamos estudiar historia contemporánea en la escuela?
  histórico en los dos últimos siglos. En las líneas que siguen se pretende aportar algunos elementos teóricos y metodológicos para la comprensión de la importancia del estudio de los problemas históricos de la contemporaneidad en la institución escolar. Abstract. Based on different doubts about the meaning...
  2104 Palabras 9 Páginas
 • Metodologia Juridica
  corrientes metodológicas del derecho, las cuales se clasifican en dos grupos: Tradicionales y contemporáneas. Las tradicionales son el Iusnaturalismo, Iusnormativismo, Iussociologismo y Iusmarxismo. Y las contemporáneas son la Filosofía Analítica y la Semiótica o Semiología Jurídica. A fin de lograr un mayor...
  2859 Palabras 12 Páginas