• Ensayos
  República Bolivariana de Venezuela Enero, 2014 ¿QUÉ SON LOS POLOS AGRARIOS SOCIALISTAS? Los polos agrarios socialistas son espacios de reordenamientos geográficos y sociopolíticos que son útiles para el desarrollo de las comunidades con potencialidad y vocación agro-productiva, es decir, que...
  734 Palabras 3 Páginas
 • La estructura económica de Galicia
  diversidade das propiedades Até hai pouco en Galiza existía unha estrutura agraria que non permitía o seudesenvolvemento e na que a terra é a base da riqueza económica e do prestixio social. Isto está regulado desde a Idade Media polo foro, un contrato que desde os séculos XII - XIII lles garante aos señores...
  3250 Palabras 13 Páginas
 • A Galiza do antigo rexime
  52.62.72.8XVIII 2.92.10- A DEMOGRAFÍA NO SECULO XVIII E OS NOVOS CULTIVOS O SISTEMA AGRARIO: O FORO AS INDUSTRIAS RURAIS OS INICIOS DA INDUSTRIA MODERNA FIDALGOS E CREGOS. PROPIEDADE E EXCEDENTE AGRARIO O CONFLITO FORAL O COMERCIO E A PESCA A ILUSTRACION E AS INSTITUCIÓNS DA GALICIA DO SÉCULO ...
  2460 Palabras 10 Páginas
 • 2Republica
  eleccións municipais do domingo 12, proclamouse a República en diversas cidades e vilas. Contando co apoio popular, o comité da coalición republicano-socialista fíxose rapidamente co poder sen derramamento de sangue e coa maior orde posible. Ante estes acontecementos, o rei, decidiu partir para o exilio....
  1913 Palabras 8 Páginas
 • Estructura Económica De Galicia
  elementos no conxunto. O todo, a estrutura como conxunto é algo máis que a suma das partes. Constitúe un conxunto con propiedades propias, é rexido polas súas propias leis de funcionamento. 2. Interdependencia: a realidade non está formada por elementos illados, senón que existe relación entre os...
  26261 Palabras 106 Páginas
 • bases de la estructura geoeconomica de venezuela
  Espacio Agrícola Es el ámbito de las actividades agrícolas y ganaderas. Según Pierre George “es el conjunto de tierras labradas por una colectividad social unida por razones familiares y culturales y por unas tradiciones mas o menos vivas de defensa común y de solidaridad de explotación”. Evolución...
  307 Palabras 2 Páginas
 • ORGANISMOS VINCULADOS CON EL DESARROLLO RURAL
  mediante la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en gaceta oficial N° 37.323. Es este un instituto autónomo que garantiza la administración, distribución y regularización de las tierras con vocación de uso agrario en unidades económicas dirigido a impulsar las políticas de...
  3841 Palabras 16 Páginas
 • Crisis de la política tradicional Chilena
  Tradicional Introducción En la primera mitad del siglo XX, la política Chilena se basaba en un sistema partidista polar, donde existía un partido en el centro que generaba acuerdos entre estos polos. Este partido de centro correspondía al Partido Radical, el cual poseía la mayoría participativa y, desde 1938...
  1555 Palabras 7 Páginas
 • ESTUDIANTE
  granos de polen salen al exterior desde los sacos polínicos (situados en las anteras) cuando éstos se rompen en el momento de su madurez. Existen tres tipos de polinización: polinización directa, polinización cruzada y polinización mixta. La polinización directa se produce cuando el polen fecunda los...
  1769 Palabras 8 Páginas
 • A Cuestión Agraria No Pensamento Ilustrado Na España Do S. Xviii Glg.
  A cuestión agraria no pensamento ilustrado na España do s. XVIII O conxunto de textos históricos son de carácter valorativo e teñen a intención de expresar unha desconcordia con algúns problemas de carácter político e económico da súa época. Estes documentos atópanse no periodo comprendido entre...
  1196 Palabras 5 Páginas
 • Demografia
  dereito a que aparece no rexistro censal. Nos censos vemos a relación da xente co mercado de traballo. EPA (Enquisa de Poboación Activa): elaborase polo INE dende 1964. O principal obxecto é coñecer a actividade económica:: poboación >16anos, sexo, lugar nacemento, nivel estudos máx. alcanzados, estudos...
  5147 Palabras 21 Páginas
 • Primera Guerra Mundial
  alemá medra moi rápido e ameaza a primacía británica e o dominio de certos sectores (siderurxia, química) e mercados en Europa que foran abastecidos pola industria británica. Rivalidades territoriais: Reivindicación de Alsacia e Lorena: Como consecuencia...
  1263 Palabras 6 Páginas
 • El mundo comunista
  MUNDO COMUNISTA 1. A URSS despois de Stalin. 1.1 A época de Kruschev. Tras a morte de Stalin (1953), desatouse unha loita, que durou tres anos, polo poder entre dúas correntes co triunfo de Nikita Kruschev. Con el no poder, iniciouse una período de revisión e reformulación do modelo soviético de...
  2131 Palabras 9 Páginas
 • Apuntes Galego Historia Capitalismo
  ideolóxicas debido á revolución industrial. Os socialistas comezaron a empregar o termo “capitalismo” como modo despectivo cara este sistema económico a partires de 1880. Interpretacións -Dende o punto de vista Liberal, o capitalismo é un sistema caracterizado pola defensa da propiedade privada dos bens...
  2125 Palabras 9 Páginas
 • participación política de jóvenes
  jóvenes del Polo Democrático Alternativo han respaldado las múltiples expresiones de rechazo a las políticas neoliberales, manifestaciones que empezaron a ser parte del día a día y hoy se presentan como muestra de que el país está cambiando. El paro nacional agrario es ejemplo del malestar social del momento...
  447 Palabras 2 Páginas
 • lo mas relevante
  constituci�n, en la que se hab�a recogido gran parte de las demandas del pueblo que hab�a participado en la lucha revolucionaria. Sin embargo, las reformas sociales no se pusieron en pr�ctica como lo legislaba la Carta Magna, por lo que la inconformidad persisti�. Los zapatistas resistieron en sus territorios...
  1892 Palabras 8 Páginas
 • manual de apicultura
  MANUAL DE APICULTURA 1º AÑO CICLO BÁSICO AGRARIO VERSIÓN PRELIMINAR DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA PRESENTACIÓN En el marco de la Educación Secundaria obligatoria, la modalidad Agraria es una de las alternativas de Educación Técnico...
  14489 Palabras 58 Páginas
 • Agraria
  MANUAL DE APICULTURA 1º AÑO CICLO BÁSICO AGRARIO VERSIÓN PRELIMINAR DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA PRESENTACIÓN En el marco de la Educación Secundaria obligatoria, la modalidad Agraria es una de las alternativas de Educación Técnico Profesional...
  14318 Palabras 58 Páginas
 • A Revolución Rusa E A Urss
  Rusia estaba gobernada por un tsar que tiña o poder absoluto político e relixioso, xa que era o xefe da igrexa ortodoxa. A economía era maiormente agraria e só un 5% da poboación traballaba no sector siderúrxico, aínda que en 1861 fíxose unha abolición do réxime feudal e da servidume campesiña, no que...
  930 Palabras 4 Páginas
 • Introduccion al derecho agrario
  1 • Introducción al derecho agrario PLANTEAMIENTO DEL CURSO E IMPORTANCIA DEL MISMO Su estructura, programación y diseño curricular están orientados a la justificación y desarrollo de una rama del derecho social auténticamente mexicano, como la del derecho agrario, contemplado a intrincado en toda...
  8002 Palabras 33 Páginas