• pau set12
  Solucionari (Monzó / Mollà) Opció A. Text de Quim Monzó 1. Comprensió del text Es donen suggeriments només sobre aquelles qüestions més complexes i que convé posar en comú entre tots els correctors. a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt: 0’5 pel tema i 0’5 per les parts] Tema:...
  1593 Palabras 7 Páginas
 • selectividad 2013 soluciones valenciano
  Solucionari (Rodoreda / Junyent) OPCIÓ A Text de Mercè Rodoreda, Tots els contes, Barcelona: Edicions 62 i la Caixa,1986, p. 116117. 1. Comprensió del text a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt: 0’5 pel tema, 0’5 per les parts] Tema: La violació d’una dona. La marginalitat. L’abús...
  1548 Palabras 7 Páginas
 • Psicólogo
  treba ll ar al ritme que i r X s'avingui millar a les seves possibi litats i necessitats. El con j unt consta de 6 Ll ibretes, tat es amb Solucionari incorp orat, que trebal len cíclicament i progressivament tots aque ll s aspectes abans esmentats. El léx ic deis exercicis hi és t ractat d'u...
  427 Palabras 2 Páginas
 • Solucionari Geografia i Historia Santillana
  10/3/08 09:32 SOLUCIONARI 936585 _ 0001-0062.qxd Página 1 Índex Introducció: la història, l'estudi del passat . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L'edat mitjana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unitat 1. L’inici de l'edat mitjana . ...
  49790 Palabras 200 Páginas
 • Quadern valencià superior
  Divergències respecte del castellà En català hi ha una sèrie de paraules que tenen una vocal diferent del castellà. La pronúncia, òbviament, també ha d'estar d'acord amb l'escriptura. 3.1 Divergències respecte a la vocal a Valencià Castellà Valencià Castellà afaitar arravatar avaluar ...
  52196 Palabras 209 Páginas
 • cuestionario capacitación valenciano
  Qüestionari General Capacitació per a l'ensenyament en Valencià Solucionari Curs Específic Proves lliures CCDM2013 QÜESTIONARI GENERAL Responga vertader o fals a les afirmacions següents: Tot el sistema educatiu valencià aplica programes bilingües o plurilingües. (F) El sistema educatiu...
  1797 Palabras 8 Páginas
 • Comentarios de texto
  . . . . . . .PÀGINA 35 Avaluació additiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PÀGINA 43 Solucionari del llibre de l’alumne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PÀGINA 51 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . ...
  35955 Palabras 144 Páginas
 • Examen Selectividad
  Solucionari (Roig/Lienas) Opció A Text: Montserrat Roig, El cant de la joventut 1. Comprensió del text Es donen suggeriments només sobre aquelles qüestions més complexes i que convé posar en comú entre tots els correctors. a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text [1 punt: 0‟5 pel tema;...
  1933 Palabras 8 Páginas
 • Ámbitos del desarrollo
  PAC 5: MÒDUL DE LLENGUATGE I PENSAMENT – SOLUCIONARI Qüestions a elaborar referents a la part pràctica (60% de la nota) 1. Representa els teus resultats respecte al temps de lectura i hipotetitza, a partir de la informació que tens al mòdul i a l’arxiu de presentació de la PAC, quins resultats...
  1370 Palabras 6 Páginas
 • Solucionario Catalan Segundo Bachillerato
  Solucionari UNITAT 1 1A TEXT I CONTEXT Pàg. 6 3 1r paràgraf els omnipresents cotxes..., el que vostès vulguin... 2n paràgraf més que ben comunicats, hipercomunicats, més que ben informats, hiperinformats...; cotes tan considerables, que... ; tanta estimulació. També: el to del text...
  62813 Palabras 252 Páginas
 • Tirant lo blanc
  ) Van construir les magranes, al dia següent van anar al camp de batalla i les van tirar. Van derrotar als moros però el rei moro va fugir a un castell on es va amagar i protegir. Els cristians van conquerir els camps dels moros. Al cap de quatre dies el rei moro va fer arribar una carta al rei d'Anglaterra...
  1338 Palabras 6 Páginas
 • Metodes pac 1 uoc
  d’investigació en educació PAC 1, Anàlisi de la investigació del professor Antoni Sans | |Gemma González Méndez |1.- Estàs d’acord amb l’autor –SOLUCIONARI- quan diu que és un disseny quasiexperimental? Per què? que li caldria per ser un | |disseny experimental? ...
  2096 Palabras 9 Páginas
 • Historia derecho
  vostres respostes amb el solucionari que us ofereixen als mateixos mòduls. g) Plantejar al consultor els dubtes que us vagin sorgint h) Fer la pac corresponent que se us indicarà (s’ha de fer dins del límit de temps assignat) i) Contrastar les vostres respostes amb el solucionari de la pac que es publicarà...
  6275 Palabras 26 Páginas
 • Ensayo
  para el estudio .......................................... 22 Actividades de aprendizaje (Autoevaluación) .................................... 22 Solucionario Tema 2 ORGANIZACIÓN DE IDEAS 1. Introducción ........................................................................................ 23 2. Objetivos...
  8533 Palabras 35 Páginas
 • Características de las dinámicas comunicativas en la contemporaneidad
  legitiman los avatares del humano en una época como la que vivimos y que se puede representar desde la expresión de Barbero al (2003,12) retomar de Castell, 1998: “la educación ya no es pensable desde un modelo escolar que se halla rebasado tanto espacial como temporalmente por concepciones y procesos...
  1423 Palabras 6 Páginas
 • 3º lliurament catalunya dins seglexx
  Solucionari 3r lliurament En cada pregunta, per optar als 2 punts, calia enumerar, com a mínim quatre aspectes. 1. Quins canvis econòmics i socials fonamentals es van produir a Espanya entre 1960 i 1975? (2 punts) El desenvolupament econòmic viscut durant el període 1960-1975 va comportar importants...
  1369 Palabras 6 Páginas
 • Atención
  PAC 2: MÒDUL d’ATENCIÓ – SOLUCIONARI Qüestions a elaborar referents a la part pràctica 1. Representa les mitjanes del teu experiment a la següent figura: [pic] Ara, tenint en compte les conclusions a les que hem arribat en aquest mòdul en relació al funcionament de l’atenció focalitzada...
  1376 Palabras 6 Páginas
 • Solucionario Ciencias De La Tierra
  SOLUCIONARI Unitat 1 Solucionari 1 1. Precipitacions. Quan les precipitacions són baixes, hi ha risc de sequera. Quan són altes, tenim risc d’inundacions. 2. Vent. Quan és baix, no tenim energia eòlica disponible i no podem generar electricitat per aquest mitjà. La manca d’aquest recurs podria representar...
  17769 Palabras 72 Páginas
 • Soluconari catala 3 eso teide
  2 SOLUCIONARI LLIBRE ALUMNE (3) 5/11/07 10:54 Página 1 Llengua catalana i Literatura 3 ESO 2. Solucionari del llibre de l’alumne 2 SOLUCIONARI LLIBRE ALUMNE (3) 5/11/07 10:54 Página 2 2 SOLUCIONARI LLIBRE ALUMNE (3) 5/11/07 10:54 Página 3 UNITAT ...
  21372 Palabras 86 Páginas
 • català
  SOLUCIONARI qUADERN DE treball LlENGUA CATaLANA 2 BAtxILLERAT MATERIAL FOTOCOPIABLE / © CASTELLNOU edicions. HERMES EDITORA GENERAL, S. A. U. ortografia Unitat 1: El vocalisme català 1 creieu; b invalida; c cantó; d formula, formulà; e beneït; f vènia; g carrega, carregà; h conté; i...
  24691 Palabras 99 Páginas