• Selectivitat
  MANIFESTACIÓ PER UNA SELECTIVITAT JUSTA 16 de febrer de 2010 Plaça Sant Jaume (Barcelona), 12 h. PREGUNTES I RESPOSTES Què ha passat? El Ministeri d’Educació ha tornat a canviar la normativa de la selectivitat a meitat de curs. Malgrat que el curs passat més de 6.000 estudiants es van veure...
  938 Palabras 4 Páginas
 • edfwew sdfewf dsrs
  . - Els criteris de correcció que s’utilitzaran al llarg de tot el batxillerat seran els mateixos que els de selectivitat. - Els exàmens trimestrals tindran la mateixa estructura que els exàmens de selectivitat. Els exàmens parcials no presentaran l’estructura dels exàmens de selectivitat. - Els...
  989 Palabras 4 Páginas
 • exercicios matrices
  -les, quina condició han de complir les matrius? (Activitat de Selectivitat) 60 7 1 3 i la de A és 2 2 i la de C és 3 Comprova que es compleix la propietat distributiva del producte de matrius respecte de la suma mitjançant aquestes matrius: A 042 2 3 2 Comprova que, en...
  7546 Palabras 31 Páginas
 • Integrales T-11
  aquestes preguntes: a) Per què una primitiva d’una funció polinòmica f ( x ) és una altra funció polinòmica F ( x )? b) Si f ( x ) és de grau n, quin és el grau de F ( x )? a) Perquè la derivada d’una funció polinòmica sempre és una altra funció polinòmica. b) El grau de F ( x ) és n + 1, si...
  19560 Palabras 79 Páginas
 • Unidad didàctica conciencia humana
  paradigmes en psicologia, les tècniques d’investigació en psicologia i les diferents escoles psicològiques. Cal destacar, que per a orientar la docència, és necessari tenir en compte que els alumnes s’enfrentaran a la selectivitat a finals de curs, i això condiciona l’estat emocional i la disposició dels...
  1930 Palabras 8 Páginas
 • prueba
  Prova d’accés a la Universitat (2007) Selectivitat Química Criteris específics de correcció Model 1 La puntuació màxima de cada pregunta està indicada a l’inici de cada qüestió. La nota de l’examen és la suma de les puntuacions. A les preguntes on es demana una resposta raonada, podran ser...
  851 Palabras 4 Páginas
 • historia d'espanya
  REPÀS SELECTIVITAT 2012 – MAIG – SALESIANS HORTA Preguntes selectivitat a preparar (lliurar màxim el 22 de maig a les 9 del matí) 1 avaluació 1Comenteu l’evolució del sufragi a l’espanya del segle XIX i el concepte de llibertat religiosa. 2Comenteu els principals punts de discrepància...
  1264 Palabras 6 Páginas
 • Publicitat Sexista
  per tant, més econòmic. * Selectivitat alta nivell geogràfic. * Selectivitat baixa nivell demogràfic. Principals formats de publicitat en premsa: * Pàgina: l’anunci ocupa una pàgina sencera. * Doble pàgina: ocupa dues pàgines senceres. * Mitja pàgina i doble mitja pàgina: se...
  9226 Palabras 37 Páginas
 • Trabajo sintesis
  Treball de Síntesi L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL /dossier del grup/ GRUP 8 - Adrian Serbul Pau Jover Queralt Tortosa Sergi Quintana Enric Grande Rosa Vera Anna Collado 4t ESO C 4t ESO D Índex - - - 1.Què espera la meva família de mi? (Preguntes) /pàgina 1/ 2...
  3340 Palabras 14 Páginas
 • LA PUBLICITAT (treball de recerca)
  principalment en: Enquesta formada per 8 preguntes amb respostes tancades, on l’enquestat havia de posicionar-ne segons el seu punt de vista. Enquesta amb preguntes demogràfiques, sexe i edat. Enquesta realitzada vía internet, utilitzant el sistema SURVEY MONKEY. Enquesta realitzada a una mostra...
  5978 Palabras 24 Páginas
 • wdsds
  ......................................6 Webs Amb Informació Interessant ..........................................7 Preguntes De Selectivitat ........................................................9 1 Pauta Per A La Realització De Les Exposicions Orals1 Un cop escollida l’obra, llegida i treballada la...
  2110 Palabras 9 Páginas
 • Albert Casals
  , però, no podia evitar fer-se la complicada pregunta: “seria ara més feliç si no hagués tingut una leucèmia?”. “M’agradaria tant viatjar, seria tan conscient que visc la vida que vull viure i cap altra?”. “Em sentiria tan il·lusionat pel futur i pel present com em sento ara?”. Suposo que són...
  471 Palabras 2 Páginas
 • Preparación selectividad funciones sintácticas
  SANT ANTONI DE PÀDUA. SALESIANS. MATARÓ 2n de BATXILLERAT. 2006-2008 ÀREA DE LLENGUA. MATÈRIA COMUNA: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA . PREPAREM LA SELECTIVITAT. SINTAXI: FUNCIONS BÀSIQUES. Identifica el sujeto de estas frases: 1. Esos discos los encontraron mis amigos en el parque. 2...
  349 Palabras 2 Páginas
 • tweterwrtwteeet
  , però, no podia evitar fer-se la complicada pregunta: “seria ara més feliç si no hagués tingut una leucèmia?”. “M’agradaria tant viatjar, seria tan conscient que visc la vida que vull viure i cap altra?”. “Em sentiria tan il·lusionat pel futur i pel present com em sento ara?”. Suposo que són...
  471 Palabras 2 Páginas
 • Medotos Investigacion
  organització de la investigació científica 1.3.2 Teories, hipòtesis i constructes • Teoria: Conjunt d'hipòtesis contrastades i relacionades que poden donar explicació coherent a fenòmens • Problema científic  Pregunta que és possible de respondre amb la metodologia científica. • Per què hi ha...
  3314 Palabras 14 Páginas
 • niñez
  tan il·lusionat pel futur i pel present com em sento ara?”.  Es feia preguntes que eren molt difícils de respondre i mai sabrà si la leucèmia i la cadira van ser una dificultat o una sort.  Amb sort L’Albert als 9 anys es va curar perfí de la leucèmia. Segons ell les coses van començar a millorar...
  537 Palabras 3 Páginas
 • Una persona és idèntica al seu cos? Reflexió de cares a la filosofia de Mill
  Pregunta 5 d'un examen de filosofia de la selectivitat Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb l’afirmació següent: «Una persona és idèntica al seu cos». Responeu d’una manera raonada. Per parlar de la relació entre l'ànima i el cos, és necessari citar i explicar les seves teories al...
  674 Palabras 3 Páginas
 • comentario
  DEPARTAMENT DE FILOSOFIA IES ALGARB. EIVISSA Consells per l’elaboració del comentari de text segons l’estructura de la prova de Selectivitat 2013. La primera pregunta, de tipus pràctic, constarà de dues parts: La primera part consistirà a realitzar un comentari del text proposat. Aquest...
  641 Palabras 3 Páginas
 • Raquel
  . Pero despres fora de concurs li pregunten altra melodía i no la sap contestar. * 2 d'abril: Raquel explica que cada vegada la relació amb l'Oriol va millor. Diu que pasa molt de remps amb ell i ara ja va a casa d'ell i s'atreveix a parlar amb els seus pares. * 4 d'abril: Raquel explica que...
  2049 Palabras 9 Páginas
 • Libros
  1r Trimestre Preguntes sobre Drames rurals de VICTOR CATALÀ (CATERINA ALBERT). De tots els contes, fes-ne un resum molt breu i digues el tipus de narrador i la durada aproximada de l’acció. Tot aquest material et servirà, una vegada corregit, per repassar l’obra a fi de curs de cara a l’examen...
  976 Palabras 4 Páginas