• Selectivitat
  MANIFESTACIÓ PER UNA SELECTIVITAT JUSTA 16 de febrer de 2010 Plaça Sant Jaume (Barcelona), 12 h. PREGUNTES I RESPOSTES Què ha passat? El Ministeri d’Educació ha tornat a canviar la normativa de la selectivitat a meitat de curs. Malgrat que el curs passat més de 6.000 estudiants es van veure perjudicats...
  938 Palabras 4 Páginas
 • edfwew sdfewf dsrs
  al llarg de tot el batxillerat seran els mateixos que els de selectivitat. - Els exàmens trimestrals tindran la mateixa estructura que els exàmens de selectivitat. Els exàmens parcials no presentaran l’estructura dels exàmens de selectivitat. - Els exàmens parcials es realitzaran al finalitzar un o dos...
  989 Palabras 4 Páginas
 • exercicios matrices
  M i N perquè se’n pugui efectuar la suma. I, si el que volem fer és multiplicar-les, quina condició han de complir les matrius? (Activitat de Selectivitat) 60 7 1 3 i la de A és 2 2 i la de C és 3 Comprova que es compleix la propietat distributiva del producte de matrius respecte de...
  7546 Palabras 31 Páginas
 • prueba
  Prova d’accés a la Universitat (2007) Selectivitat Química Criteris específics de correcció Model 1 La puntuació màxima de cada pregunta està indicada a l’inici de cada qüestió. La nota de l’examen és la suma de les puntuacions. A les preguntes on es demana una resposta raonada, podran ser no...
  851 Palabras 4 Páginas
 • Unidad didàctica conciencia humana
  docència, és necessari tenir en compte que els alumnes s’enfrentaran a la selectivitat a finals de curs, i això condiciona l’estat emocional i la disposició dels alumnes. L’assignatura de psicologia, en no entrar en la selectivitat, hauria de buscar una metodologia que fomenti la participació a classe...
  1930 Palabras 8 Páginas
 • Integrales T-11
  ( x ) = −cos ( x − π ) + k → F'( x ) = sin ( x − π ) f ) F ( x ) = −3 cos ( x − π ) + k → F'( x ) = 3 sin ( x − π ) 040 Contesta aquestes preguntes: a) Per què una primitiva d’una funció polinòmica f ( x ) és una altra funció polinòmica F ( x )? b) Si f ( x ) és de grau n, quin és el grau...
  19560 Palabras 79 Páginas
 • LA PUBLICITAT (treball de recerca)
  utilitzada per realitzar l’estudi de mercat es basa principalment en: Enquesta formada per 8 preguntes amb respostes tancades, on l’enquestat havia de posicionar-ne segons el seu punt de vista. Enquesta amb preguntes demogràfiques, sexe i edat. Enquesta realitzada vía internet, utilitzant el sistema SURVEY...
  5978 Palabras 24 Páginas
 • Publicitat Sexista
  Flexibilitat d’espai. * Facilitat de contractació. * Credibilitat. * Qualitat reduïda i per tant, més econòmic. * Selectivitat alta nivell geogràfic. * Selectivitat baixa nivell demogràfic. Principals formats de publicitat en premsa: * Pàgina: l’anunci ocupa una pàgina sencera. ...
  9226 Palabras 37 Páginas
 • Trabajo sintesis
  espera la meva família de mi? (Preguntes) /pàgina 1/ 2.Preguntes per la entrevista amb els pares (Preguntes per la mare) /pàgina 1 + 2/ 3.Itineraris acadèmics (Preguntes) /pàgina 2 i 3/ 4.Un currículum diferent (Preguntes sobre el vídeo) /pàgina 3/ 5.Articles (Preguntes)/pàgina 3 + 4/ Resum conferència...
  3340 Palabras 14 Páginas
 • historia d'espanya
  REPÀS SELECTIVITAT 2012 – MAIG – SALESIANS HORTA Preguntes selectivitat a preparar (lliurar màxim el 22 de maig a les 9 del matí) 1 avaluació 1Comenteu l’evolució del sufragi a l’espanya del segle XIX i el concepte de llibertat religiosa. 2Comenteu els principals punts de discrepància que...
  1264 Palabras 6 Páginas
 • Preparación selectividad funciones sintácticas
  ANTONI DE PÀDUA. SALESIANS. MATARÓ 2n de BATXILLERAT. 2006-2008 ÀREA DE LLENGUA. MATÈRIA COMUNA: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA . PREPAREM LA SELECTIVITAT. SINTAXI: FUNCIONS BÀSIQUES. Identifica el sujeto de estas frases: 1. Esos discos los encontraron mis amigos en el parque. 2. Entra frío...
  349 Palabras 2 Páginas
 • wdsds
  Artista Del Segle XX ......................................6 Webs Amb Informació Interessant ..........................................7 Preguntes De Selectivitat ........................................................9 1 Pauta Per A La Realització De Les Exposicions Orals1 Un cop escollida...
  2110 Palabras 9 Páginas
 • Albert Casals
  fer-se la complicada pregunta: “seria ara més feliç si no hagués tingut una leucèmia?”. “M’agradaria tant viatjar, seria tan conscient que visc la vida que vull viure i cap altra?”. “Em sentiria tan il·lusionat pel futur i pel present com em sento ara?”. Suposo que són preguntes que mai podra respondre...
  471 Palabras 2 Páginas
 • tweterwrtwteeet
  fer-se la complicada pregunta: “seria ara més feliç si no hagués tingut una leucèmia?”. “M’agradaria tant viatjar, seria tan conscient que visc la vida que vull viure i cap altra?”. “Em sentiria tan il·lusionat pel futur i pel present com em sento ara?”. Suposo que són preguntes que mai podra respondre...
  471 Palabras 2 Páginas
 • Medotos Investigacion
  hipòtesis i constructes • Teoria: Conjunt d'hipòtesis contrastades i relacionades que poden donar explicació coherent a fenòmens • Problema científic  Pregunta que és possible de respondre amb la metodologia científica. • Per què hi ha diferències en el rendiment acadèmic en nivells educatius superiors...
  3314 Palabras 14 Páginas
 • niñez
  seria tan conscient que visc la vida que vull viure i cap altra?”. “Em sentiria tan il·lusionat pel futur i pel present com em sento ara?”.  Es feia preguntes que eren molt difícils de respondre i mai sabrà si la leucèmia i la cadira van ser una dificultat o una sort.  Amb sort L’Albert als 9 anys es va...
  537 Palabras 3 Páginas
 • Una persona és idèntica al seu cos? Reflexió de cares a la filosofia de Mill
  Pregunta 5 d'un examen de filosofia de la selectivitat Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb l’afirmació següent: «Una persona és idèntica al seu cos». Responeu d’una manera raonada. Per parlar de la relació entre l'ànima i el cos, és necessari citar i explicar les seves teories al respecte...
  674 Palabras 3 Páginas
 • sida
  Parlem de drogues Respon les preguntes següents: 1) QUÈ SÓN LES DROGUES? Les drogues són substàncies que alteren la nostra percepció de la realitat i la nostra manera de ser i pensar. Tipus de drogues: ·Alcohol: modifica d'una manera general la funcionalitat de les membranes de...
  648 Palabras 3 Páginas
 • comentario
  DEPARTAMENT DE FILOSOFIA IES ALGARB. EIVISSA Consells per l’elaboració del comentari de text segons l’estructura de la prova de Selectivitat 2013. La primera pregunta, de tipus pràctic, constarà de dues parts: La primera part consistirà a realitzar un comentari del text proposat. Aquest comentari...
  641 Palabras 3 Páginas
 • dadwrgthyt
  australiana tengo que sacar ciertas notas altas o hacer la selectividad o un curso para entrar? Muchas gracias! Si podéis responder a estas preguntas me ayudareis mucho porque ya he visitado muchas paginas webs y no me queda nada claro, a parte de que las agencias que organizan este tipo de cursos...
  874 Palabras 4 Páginas