DIRECTORIO DE TAREAS: recta nunerica... A conceptos de economia...