DIRECTORIO DE TAREAS: magnetismo... A REFLEXION HOME...