0apunts_moec

Páginas: 4 (930 palabras) Publicado: 7 de octubre de 2015
Índex
Tema 0
El mètode cientific
Tema 1
1.1. Definició de mètode observacional.
1.2. Teoria de l’observador.
1.3. Classificació de la conducta observable.
1.4. Organització de la investigacióobservacional.Tema 0: El mètode científic
La ciència aplicada és la que proporciona un producte que es pot aplicar.
El coneixement NO científic
No es basa en proves empíriques, sinó en la opinió.
Basaten la tradició, es transmet per generacions, s’accepta la efectivitat perquè sempre ha estat així
No te sistematització
El coneixement científic:
Te origen científic, es basa en la observació delsfenòmens que son contrastats i verificats mitjançant la experimentació.
Els resultats son reproduïbles per tant comunicables, i relacionables, es a dir, s’ordenen e integren de manera coherent amb altresresultats relatius al mateix fenomen.
S’obté de manera sistemàtica, el coneixement s’obté aplicant el mètode científic.
La funció pot ser descriure, explicar o predir.
La explicació científica
Unconstructe es un concepte explicatiu sense referent empíric directe. Els constructes tenen dos tipus de relacions:
Covariació  les dos variables augmenten o disminueixen a la vegada
Causalitat  unavariable incideix sobre l’efecte de l’altre.


Tema 1: concepte del mètode observacional
1.1. Definició de mètode observacional.
Hem de saber la diferencia entre mirar i fer una observació. Lavalidesa d’una eina es dóna quan mesura allò que volem mesurar. La fiabilitat la marca l’interval d’error que té la eina.
La observació directa es una practica científica que implica observar, registrar ianalitzar un succés que es produeix espontàniament. Hi ha una intenció.
Passos:
1- Categoritzar la conducta  dividir tot un sistema de categories.
2- Registre de la conducta seguint unes regles.
3-Avaluació de la qualitat de les dades.
Avantatges respecte al laboratori o enquesta:
Observem directament
La validesa és superior ja que la observació es dona en la vida quotidiana, sense alterar la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS