9788483452134gd

Páginas: 399 (99526 palabras) Publicado: 30 de septiembre de 2015
GUIA DIDÀCTICA

PROJECTE EINES
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

1

ESO
Teresa Canós, MonTserraT Ferrer, Teresa FusTer,
Joan Peraire, Maria del CarMe Talón

Telèfon d’atenció al professorat: 902 10 70 72
www.castellnouedivaldigital.com

Direcció editorial: Dolors Rius
Edició: Oriol de Bolós
Correcció lingüística: Violant Juan i Alfons Verdú
Disseny de la coberta: BUM, Blasi, Urgell, Morales, S.L.
Disseny gràfic interior: Maria Partegàs
Maquetació: Carolina Madern
Fotografies: Arxiu Hermes

Primera edició: juliol de 2011
ISBN: 978-84-8345-213-4
Depòsit legal: xxxxxxx
Impressió: xxxxxxx
© Hermes Editora General, S. A. U – Castellnou Editora Valenciana
Castellnou Editora Valenciana
Salabert, 36
46018 València
www.castellnouedival.com
Prohibida la reproducció o la transmissió total o parciald’aquest llibre sota cap forma ni per cap mitjà, electrònic
ni mecànic (fotocòpia, enregistrament o qualsevol mena d’emmagatzematge d’informació o sistema de reproducció),
sense el permís escrit dels titulars del copyright i de l’editorial.
Les activitats i els exercicis proposats en aquest llibre s’han de fer en un full a part o una llibreta.
Hermes Editora General, S. A. U. ha fet una seleccióacurada de les pàgines web que es mencionen en aquesta obra,
però no es pot fer responsable de cap reclamació derivada de la visualització o dels continguts de les que no són de la
seua propietat.

Aquest llibre ha estat imprés en paper provinent d’una gestió forestal sostenible, i és fruit d’un procés
productiu eficient i responsable amb el medi ambient.
Paper ecològic i 100 % reciclable Índex

projecte

1. Criteris de seqüenciació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Estructura de cada unitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Elsaprenentatges literaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4. Els aprenentatges gramaticals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5. Els Aprenentatges discursius . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6. Les competències Bàsiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7. Bibliografia seleccionada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
8. Materials del projecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Programacions
Programació d’àrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Programació d’aula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Orientacions i solucionari


n

Orientacions metodològiques i solucionari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 70n Unitat

1: Inventem una història . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71n Unitat

2: Triem el narrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS