ADGS

Páginas: 2 (379 palabras) Publicado: 19 de mayo de 2014

Normes de presentació dels treballs del departament de Tecnologies:

1 Fer servir fulls blancs DIN A4 a doble cara i numerar-los tots excepte la portada.
2 Utilitzar l’ordinador.
3 Cal deixarmarges al voltant del full: 2 cm a l’esquerra, a dalt, a baix i 15 mm a la dreta.
4 Totes les pàgines han de tenir una separació entre línies de 1,5 línies.
5 Totes les pàgines han de tenirl’alineació justificada.
6 Els fulls s’imprimiran per les dues cares.
7 L’únic tipus de lletra que es farà servir és ARIAL
Mida 10 pel treball
Mida 12 pels subtítols
Mida 14 pels títols

8 Per laretolació només es farà servir el recurs de la negreta, la cursiva i el subratllat. NO ES FARÀ SERVIR NI ELS COLORS, NI EL WORD-ART, NI ELS DIBUIXOS (si no són demanats)
9 Totes les pàgines excepte laportada han de dur capçalera i peu de pàgina amb una línia de banda a banda. A la capçalera ha d’anar a l’esquerra el títol del treball i a la dreta el nom de l’alumne o del grup. Al peu de pàgina ha desortir la numeració de les pàgines. Tot en ARIAL 10.
10 La portada no durà capçalera ni peu de pàgina ni cap dibuix, únicament el títol del treball en ARIAL 20 i negreta, i centrat en el full. A lapart inferior del full i centrat es posarà el nom de l’autor o dels components del grup i l’any escolar, sense negreta i en ARIAL 14.
11 Tots els treballs han d’incloure necessàriament un índex onsurtin els diferents apartats del treball amb el número de pàgina on es troben.
12 Tots els treballs han d’incloure necessàriament un full amb la bibliografia i webgrafia d’on s’ha extret la informació.13 Assegurat que els fulls utilitzats per fer plànols i el pla de treball estan nets i sense arrugues. Quan els facis servir al taller els pots protegir amb una funda de plàstic.
14 Per fer elsplànols utilitza els estris de dibuix adequats, fes servir els fulls adequats, i recorda les normes d’acotament.
15 NO utilitzar el corrector (Tipp-Ex).
16 Cal entregar el treball dins el termini...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • adgs

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS