Aloooo

Páginas: 6 (1252 palabras) Publicado: 2 de septiembre de 2012
EL PER QUÈ DE L’ECONOMIA
|ECONOMIA |
|Ës la ciència que s’ocupa de la manera com s’administren uns recursos escassos per satisfer les necessitats il.limitades dels |
|humans|

|COST D’OPORTUNITAT |
|És el valor dels béns i serveis als quals renunciem quan triem produir o consumir uns altres béns o serveis |

|FACTORS DE PRODUCCIÓ / RECURSOS PRODUCTIUS|
|Són els elements emprats en la producció i distribució dels béns i serveis: recursos naturals, treball, capital i iniciativa |
|empresarial |

|AGENTS ECONÒMICS|
|Són els que prenen decisions sobre la producció, la distribució i el consum: famílies (unitats domèstiques), empreses i sector |
|públic |

|MICROECONOMIA|
|Ës la part de l’economia que estudia els agents econòmics individualment i analitza les relacions entre ells |

|MACROECONOMIA |
|És la part de l’economia que estudia el comportament globalde l’economia |

|BÉNS ECONÒMICS |
|Els que són limitats (escassos), tenen un preu i són transferibles i per tant s’han d’administrar |

|BÉNS LLIURES|
|Els que són il.limitats, i per tant inapropiables i sense preu |

|BÉNS INTERMEDIS |
|Els que estan parcialment elaborats peròcalen noves transformacions per poder satisfer les necessitats |

|BÉNS FINALS |
|Els que estan a punt per a ser utilizats i consumits |

|BÉNS DE CAPITAL|
|Els que satisfan indirectament les necessitats humanes . Són béns de producció |

|BÉNS DE CONSUM |
|Els que satisfan directamentles necessitats humanes |

|BÉNS PÚBLICS |
|Els que no exclouen ningú a l’hora d’utilitzar-los |

|BÉNS PRIVATS...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • aloooo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS